Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian” susține procesul educativ de înaltă calitate

În urma vizitei inspectorului școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, la Școala Gimnazială Nr. 28 „D. Barbilian”, în data de 26 mai 2015 și a discuțiilor avute, cadrele didactice au garantat  continuarea procesului instructiv-educativ la standarde înalte, asigurând obținerea rezultatelor remarcabile care au adus  recunoaștere și aprecierea multor generații. Totodată, au considerat  că o condiție indispensabilă  în atingerea acestor deziderate o reprezintă relațiile de colaborare bazate pe respect reciproc, precum și coeziunea între profesori, elevi și părinți.

De asemenea, cele 43 de cadre didactice își exprimă convingerea că prin colaborările viitoare vor fi promovate rezultatele obținute prin eforturile depuse deopotrivă de cadre didactice și de elevi.  (http://www.scoaladanbarbilianconstanta.ro/comunicat)

Informare de presă

Inspectoratul Școlar Județean Constanța aplică în mod consecvent și determinat legislația în domeniul învățământului, respectând principiile echității și egalității de șanse, preocuparea instituţională fundamentală fiind  aceea de a creşte calitatea actului educaţional şi a resursei umane din acest sistem.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa învestește  încredere în cadrele didactice cu care colaborează şi în calitatea umană a acestora și apără, alături de sindicate, colegii din sistemul de învăţământ. Aşadar, orice atingere nefondată adusă oricărei unități școlare se răsfrânge  implicit asupra tuturor cadrelor didactice. Un astfel de prejudiciu trebuie şi va fi supus atenţiei organelor abilitate ale statului în vederea cercetării şi dispunerii măsurilor aplicabile.

Singura preocupare a ISJ Constanța este promovarea interesului superior al elevilor și al sistemului de educație, în afara oricărei afiliaţii şi a oricărui interes. Unicul reper în exercitarea atribuţiilor instituţionale îl constituie legislaţia în vigoare.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța şi-a exprimat continuu deschiderea către iniţierea de proiecte care să valorizeze oportunităţile de dezvoltare educaţională la nivel local, prin colaborarea cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile de părinţi, reprezentanţii aleşilor locali/parlamentari, lideri politici în spiritul asumării responsabilităţii sociale, al recunoaşterii educaţiei ca prioritate comună și  absolută.

Delimitarea clară a obiectului nostru de activitate de orice alte interese din diverse sfere este primordială şi reflectă eforturile depuse pentru recunoaşterea şcolii ca real reper în comunitate şi pentru păstrarea demnităţii binemeritate a colegilor profesori.

„Alege Educaţia! Este calea către viitorul tău”

In perioada 28-29 mai 2015, la Palatul Copiilor Constanţa şi în alte locaţii din judeţul Constanţa (Medgidia – Cercul Militar, Mangalia – Liceul Tehnologic „I. Bănescu”, Năvodari – Casa de Cultură, Băneasa – Casa de Cultură, Cobadin – Casa de Cultură, Hârşova – Casa de Cultură, Cernavodă – Liceul Tehnologic „Axiopolis” și Liceul Teoretic „A. Saligny”), se va derula o nouă ediţie a Târgului Ofertelor Educaţionale, adresată absolvenţilor de gimnaziu şi liceu, sub sloganul „Alege Educaţia! Este calea către viitorul tău”.

Alături de instituţiile de învăţământ liceal sau postliceal, publice sau private, se vor afla partenerii educaţionali sau agenţii economici colaboratori. Marcăm şi această ediţie prin activităţi de promovare interactive, cu antrenarea elevilor, părinţilor, partenerilor şi a membrilor comunităţii.

Deschiderea oficială va avea loc în data de  28 mai 2015, ora 10.00,  iar programul de vizitare al târgului este între orele 9.00-18.00.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, mai 2015

Marți, 26 mai 2015, începând cu ora 9.00, 6.690 de elevi din clasa a IV-a au susținut prima probă din cadrul Evaluării naționale, Evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, iar miercuri, 27 mai a.c., cea de-a doua probă, Evaluarea competențelor de matematică. Pentru ambele probe, durata alocată rezolvării  testului  este de 60 de minute.

Evaluarea s-a realizat în sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent, aceștia fiind așezați în bănci în ordinea obișnuită. Testele au fost administrate de un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă, asistat de un alt cadru didactic. De asemenea, testele vor fi evaluate în fiecare unitate de învățământ de  două cadre didactice.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă

Prima probă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice sesiunea 2015, inspecția specială la clasă în profilul postului, dese desfășoară începând de marți, 2 iunie 2015.

Programarea candidaților pe zile și unități de învățământ se află la adresa http://www.isjcta.ro/?cat=240

Validarea înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor

Candidații din promoțiile anterioare anului 2015 care au depus dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor sesiunea 2015 vor valida dosarele la centrele de înscriere, conform programului:

  • vineri, 22 mai 2015 între orele 9.00 – 12.00 și 13.00 – 16.00
  • luni, 25 mai 2015 între orele 9.00 – 12.00 și 13.00 – 16.00

Absolvenții 2015 validează înscrierea în perioada 9 – 13 iulie 2015, conform programului:

  • joi, 9 iulie 2015 între orele 9.00 – 12.00
  • vineri, 10 iulie 2015 între orele 9.00 – 12.00
  • luni, 13 iulie 2015 între orele 9.00 – 12.00

Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii.

 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Luni, 18 mai 2015, ora 9.00, 5.800 de elevi de clasa a II-a din 137 de unități școlare susțin proba la disciplina Limba română, care vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise. Marți, 19 mai a.c., elevii susțin cea de-a doua probă, evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, urmând ca miercuri, 20 mai a.c. să fie evaluați la Matematică. Toate cele trei probe se desfășoară pe parcursul a 30 de minute.

Elevii susțin probele în sălile în care își desfășoară activitatea în mod curent, fiind așezați în bănci în ordinea obișnuită. Testul este administrat de învățătorul/profesorul pentru învățământ primar de la clasă care va fi asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și respectă următoarele cerințe: formularea clară, precisă, în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare și dificultate de nivel mediu. Evaluarea testelor se realizează în cadrul unității de învățământ, de către două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul clasei și se va finaliza în cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test la clasa respectivă.

La nivelul clasei a II-a, în urma solicitării scrise a părinților, 25 de elevi susțin probele cu teste adaptate și 12 elevi, cu teste unice, în condiții speciale (sală separată, profesor de sprijin, prelungirea timpului de lucru).

Ceremonie de dezvelire a plachetei cu inspectorii școlari generali

Vineri, 15 mai a.c., la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a avut loc ceremonia de dezvelire a plachetei cu numele inspectorilor școlari generali care au condus instituția din anul 1968 și până în prezent.

La eveniment au participat inspectorii școlari generali, prof. dr. Olga Duțu, prof. Mariana Doicescu, prof. Gheorghe Andrei, prof. Monica Niciporuc, prof. Paloma Petrescu, prof. Narciz Amza, prof. Marian Sîrbu, prof. Elena Buhaiev, prof. dr. Aliss Andreescu care au rostit alocuțiuni în semn de apreciere față de această inițiativă.

Distincțiile, acordate în semn de respect față activitatea desfășurată la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, au fost înmânate de către inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, inspectorul școlar general adjunct, prof. Irinela Nicolae și de către directorii unităților de învățământ Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, prof. drd. Anamaria Ciobotaru, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, prof. dr. Vasile Nicoară, Liceul Teoretic „Ovidius”, prof. Cristina Anghel, Liceul Teoretic „Traian”, prof. Constantin Caracoti, Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, prof. Aneta Dragnea și Colegiul Tehnic Energetic Constanța, prof. Claudia Nițu.

Cu această ocazie, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat „Acest eveniment este un gest firesc de recunoștință și respect față de cei care au contribuit la dezvoltarea învățământului constănțean, care au depus efort constant și continuu pentru a asigura o educație temeinică și sănătoasă elevilor. Mărturisesc că am, totodată, față de domniile lor o prețuire deosebită și mă consider unul dintre beneficiarii muncii lor.”

Placheta 3

Placheta 2

Concursul județean de matematică ”TOMIS”

Sâmbătă, 9 mai, a avut loc faza județeană a concursului de matematică pentru gimnaziu ”TOMIS” ediția 2015.

Variantele de subiecte

Rezultatele concursului

← Older