Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează examen de promovare în grad profesional – consilier juridic I S.

Anunt-prom-cons-jur-001_jpg

COMUNICAT

Astăzi, 15 octombrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a avut loc, la inițiativa Prefectului Județului Constanța, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, o întâlnire de lucru între conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, directori ai unităților de învățământ în care s-au confirmat de la începutul anului școlar cazuri de meningită acută virală și conducerea Direcției de Sănătate Publică Constanța.

În cadrul discuțiilor s-au stabilit măsurile pentru limitarea apariției de noi cazuri în unitățile de învățământ, astfel:

1. Intensificarea comunicării între Direcția de Sănătate Publică, rețeaua de medici școlari și directorii instituțiilor de învățământ. La unitățile de învățământ unde nu se asigură asistența medicală prin rețeaua de medici școlari, primarii vor găsi soluții pentru asigurarea unor cadre medicale.

2. Unitățile de învățământ vor realiza:

–     triajul clinic zilnic al elevilor, cu anunțarea familiilor și trimiterea imediată a celor cu simptomatologie la medicul de familie sau la medicul de medicină școlară;

–     aerisirea spațiilor, atât cele destinate cursurilor cât și cele de tranzit și grupurile sanitare;

–     curățenie și dezinfecție riguroasă în spațiile de învațământ și la grupurile sanitare;

–     educația sanitară a elevilor, cu recomandarea de a folosi batiste de unică folosință, inclusiv în caz de strănut sau tuse, spălarea mâinilor cu apă și săpun cât mai des (înainte de masă, după folosirea grupurilor sanitare și ori de câte ori este nevoie), iar obiectele personale (sticla cu apa, paharul, prosopul etc.) nu se utilizează în comun.

3. Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin Serviciul de promovare a sănătății, va face o acțiune de informare cu privire la măsurile de prevenire a meningitei acute virale în cadrul unităților de învățământ din județ.

4. Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin intermediul echipei de specialitate, va continua acțiunile de dezinfecție în unitățile școlare care au prezentat cazuri de îmbolnăvire. Astfel de acțiuni au avut loc deja în patru unități de învățământ.

5. Echipe de control din cadrul Direcției de Sănătate Publică vor continua acțiuni de evaluare a condițiilor igienico – sanitare în instituțiile de învățământ unde au apărut cazurile de meningită acută virală.

 

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

17 octombrie 2016 UPDATE: Material informativ din partea Direcției de Sănătate Publică

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020  (POCU), Apel proiecte nr. 4, Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri privați, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.

ISJ CT Procedura selecție parteneri

27 octombrie 2016, ora 8.00 

Eventualele contestații se pot depune azi, 27 octombrie 2016, la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, între orele 9.30 – 12.00 și 14.00 – 16.00.

RECOMANDĂRI DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Județeană, Constanța, nr. 19416/11.10.2016, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Constanța nr. 3848A/11.10.2016, vă transmitem recomandările primite în cazurile de meningită acută virală:

Cum se poate preveni contaminarea în colectivitate
Nu sunt necesare măsuri de prevenție suplimentare. Sunt suficiente măsurile de igienă curente, cu condiția să fie corect aplicate.
Recomandăm ca în unitățile de învățământ să se insiste pe:
–   Triajul clinic zilnic al elevilor, cu trimiterea imediată a celor cu simptomalogie la medicul de familie sau medicul de medicină școlară;
–   Aerisirea spațiilor, atât cele destinate cursurilor, cât și cele de tranzit și grupurile sanitare;
–   Curățenie și dezinfecție riguroasă în spațiile de învățământ și la grupurile sanitare;
–   Educația sanitară a elevilor, cu recomandarea de folosire a batistelor de unică utilizare inclusiv în caz de strănut sau tuse, precum și spălarea mâinilor cu apă cât mai des (înainte de masă, după folosirea grupurilor sanitare și ori de câte ori este nevoie);
–   Obiectele personale (sticla de apă, prosopul, etc.) nu se otilizează în comun!

Cum se poate preveni contaminarea în familie
Străduiți-vă să respectați următoarele reguli:
–   Membrii familiei vor utiliza vesela, tacâmuri, prosoape, batiste, periuța de dinți, etc. personalizate;
–   Spălarea pe mâini cât mai des și mai ales după contactul cu persoana bolnavă și cu oricare dintre obiectele acestuia;
–   Insistați ca și persoana bolnavă să se spele cât mai frecvent pe mâini;
–   Evitarea contactului direct cu persoana bolnavă.

CONCURS DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform listei atașate.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjcta.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0753 063 517, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00

Proiectele de dezvoltare instituțională / Planurile de acțiune ale unităților de învățământ se pot consulta la adresa https://www.dropbox.com/sh/ymoeunj98rmmlc2/AACVF20oUX-4uzBbZYUoWJFSa?dl=0

Informații Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli

17 septembrie 2016 Modele itemi proba scrisă

28 septembrie 2016 Procedură proba scrisă

4 octombrie 2016 Centrul special pentru proba scrisă: LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA, Str. Mărțișorului nr. 3-5

7 octombrie 2016 Tragerea la sorți a asistenților va avea loc marți, 11 octombrie 2016, ora 12.00, la Palatul Copiilor Constanța

7 octombrie 2016 Informații în atenția membrilor comisiilor de concurs din unitățile școlare

10 octombrie 2016 Rezultatul verificării dosarelor de înscriere depuse de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

11 octombrie În atenția candidaților care participă la proba scrisă

12 octombrie 2016 REZULTATELE PROBEI SCRISE

14 octombrie 2016 Probele Analiză CV și Interviu se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 4 noiembrie 2016, la Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae Titulescu” Constanța, Aleea Cameliei nr. 2, conform graficului atașat. 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologie, în momentul susținerii probei de interviu candidații vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale și planului operațional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere.

Programare probele B C

Reprogramări probele B C pentru motive obiective (art. 17 alin. (14) din Metodologie)

REZULTATE ANALIZĂ CV și INTERVIU

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR care doresc să depună contestații

CANDIDAȚI CARE AU DEPUS CONTESTAȚII

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL, PROF. ZOIA-GABRIELA BUCOVALĂ, CU OCAZIA ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Stimați profesori,

Dragi elevi și părinți,

An de an, septembrie reprezintă pentru noi toți un nou început de drum. Este momentul bucuriei de a ne revedea sau de a cunoaște noi oameni, de a avea noi experiențe, de a învăța unii de la ceilalți și de a căuta noi răspunsuri.

Consider că stabilitatea afectivă le formează copiilor și tinerilor noștri cadrul ideal pentru învățare și este de datoria noastră profesori, părinți și membri ai comunității locale să încercăm să transformăm spațiul școlar într-unul afectiv, un spațiu în care elevii să învețe de plăcere, să cunoască oameni de valoare și să dea un sens vieții.

Rezultatul obținut la școală este important, dar mult mai important este efortul pe care îl depune elevul pentru a căuta soluții, pentru a găsi răspunsuri. „Plăcerea de a urca un munte constă, în primul rând, în a savura fiecare moment al parcursului, chiar dacă nu ajungi în vârf” așa cum remarca academicianul Solomon Marcus.

Stimați profesori, să nu uităm că fiecare copil este special, este frumos, este unic și că dumneavoastră, oameni dedicați ai școlii, sunteți reperele lor umane și profesionale. Vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă zi de zi și vă urez sănătate şi putere de muncă.

Dragi elevi, vă doresc ca, în drumul vostru din acest an școlar, să înțelegeți că învățătura și educația adaugă zi de zi valoare personalității voastre și să simțiți școala ca pe un spațiu al formării voastre ca oameni.

Cu respect și prețuire,
Prof. Zoia-Gabriela Bucovală
Inspector Școlar General

← Older
1 2 3 87