Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE DEFINITIVAT 2016

Candidații la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016,  sunt așteptați vineri, 29 ianuarie 2016, ora 9.00, la Palatul Copiilor Constanța, pentru validarea fișelor de înscriere și corectarea eventualelor erori (date personale, specializare, disciplina de examen, etc.)
Prezența obligatorie.

Suspendare cursuri – condiții meteo nefavorabile

Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice, marți, 19 ianuarie 2016, cursurile vor fi suspendate  în unitățile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli, licee) din localitățile: Deleni, Adamclisi, Ion Corvin, Băneasa, Dobromir, Lipnița, Galița, Ostrov, Oltina, Aliman, Hârșova, Ciobanu, Saraiu, Ghindărești, Horia, Topalu, Vulturu, Crucea, Siliștea, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Vadu (com. Corbu), Independența, Dumbrăveni, Cerchezu, Bărăganu, Osmancea și Ciobănița (com. Mereni), Chirnogeni, Peștera.

Directorii unităților de învățământ vor lua toate măsurile pentru asigurarea permanenței și a funcționării utilităților din unitățile de învățământ.

Conform prevederilor legale, suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la finele semestrului sau anului școlar în curs, stabilite de consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Suspendare activități – condiții meteo nefavorabile

Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice, luni, 18 ianuarie 2016, cursurile vor fi suspendate  în toate unitățile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli, licee) din județul Constanța, cu excepția celor din municipiile Constanța, Mangalia și Medgidia.

Directorii unităților de învățământ vor lua toate măsurile pentru asigurarea permanenței și a funcționării utilităților din unitățile de învățământ.

Conform prevederilor legale, suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la finele semestrului sau anului școlar în curs, stabilite de consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Din cauza vremii nefavorabile și a stării drumurilor, se anulează dezbaterea publică programată luni, 18 ianuarie 2016, ora 16.00, în localitatea Ion Corvin.

Mobilități personal didactic

CALENDAR

Calendarul mobilității personalului didactic 2016

Calendar online

FIȘA DE EVALUARE

Fisa de evaluare 2016/2017

GHID MOBILITĂȚI

 

DOCUMENTE PENTRU CANDIDAȚI

Completare de normă

Întregire de normă

Menținere ca titular

Restrângere de activitate

Pretransfer

Reîncadrarea în funcţie a personalului titular pensionat

Repartizare în baza art.253 din Legea Educaţiei Naţionale

Prelungirea duratei contractului individual de muncă

Detaşare în interesul învăţământului

Detaşare la cerere

Angajare în baza notelor 2015/2014/2013/2012/2011/2010

Plata cu ora

 

 

Dezbatere publică – Propuneri de plan-cadru pentru gimnaziu

În urma lansării de către Institutul de Științe ale Educației,  în dezbatere publică,  a celor trei propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează consultări publice la care sunt invitați să participe elevi, părinți, cadre didactice, directori, directori adjuncți și reprezentanți ai societății civile.

Calendarul dezbaterii publice

  • 11 -13 ianuarie 2016: în toate unitățile școlare cu nivel gimnazial de  învățământ din județul Constanța, în cadrul Consiliului profesoral;
  • 14 -19 ianuarie 2016, la nivel regional, conform planificării:

Data și ora

Locul de desfășurare

Unități școlare arondate

Joi,

14 ianuarie 2016, ora 16.00

Ovidiu,

Căminul Cultural

Ovidiu, Lumina, Gârliciu, Ciobanu, Hârșova, Vulturu, Saraiu, Ghindărești, Horia, Pantelimon, Crucea, Grădina, Târgușor, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Mihai Viteazu, Fântânele, Cogealac, Topalu

Vineri,

15 ianuarie 2016, ora 16.00

Mangalia,

Liceul Teoretic ”Callatis”

Mangalia, Limanu, Albești, Negru Vodă, Amzacea, Chirnogeni, Comana, Pecineaga, 23 August, Costinești, Tuzla, Eforie, Techirghiol, Topraisar

Sâmbătă,

16 ianuarie 2016, ora 10.00

Medgidia,

Colegiul Tehnic ”Nicolae Titulescu”

Medgidia, Peștera, Poarta Albă, Castelu, Nisipari, Cuza Vodă, Siliștea, Tortoman, Seimeni, Cernavodă, Saligny, Mircea Vodă

Luni,

18 ianuarie 2016, ora 16.00

Ion Corvin,

Căminul Cultural

Ion Corvin, Ostrov, Lipnița, Galița, Oltina, Băneasa, Făurei, Dobromir, Adamclisi, Deleni, Aliman, Rasova, Independența, Dumbrăveni, Cobadin, Ciocârlia, Cerchezu

Marți,

19 ianuarie 2016, ora 16.00

Constanța,

Palatul Copiilor

Constanța, Istria, Săcele, Corbu, Năvodari, Valu lui Traian, Cumpăna, Agigea, Bărăganu, Mereni, Murfatlar

Documentele suport supuse dezbaterii publice pot fi accesate pe site-ul Institutului de Științe ale Educației la adresa: http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-viii.

INFORMAȚII CANDIDAȚI

Metodologie – Capitolul IX – Concurs național de titularizare

Centralizatorul disciplinelor de concurs

Structura subiectelor pentru proba scrisă

Modele de subiecte pe discipline

 Lista posturilor didactice vacante / rezervate pentru concurs

 Programarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului

 Programarea probelor practice

Programarea probelor orale pentru clasele cu predare în regim intensiv/bilingv a unei limbi moderne

  •  

Proba scrisă -

Rezultate finale -

 Candidați repartizați pe post -

← Older