Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI

Stimați dascăli,

 

5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, este prilejul pentru a vă mulțumi pentru dăruirea, înțelepciunea și creativitatea dumneavoastră, calități pe care, zi de zi, le etalați fie în clasă, fie în afara ei și prin care dați educației valoare și importanță.

Știu că mulți dintre dumneavoastră vă dedicați cei mai frumoși ani din viață misiunii de a forma caractere, personalități, oameni, de a descoperi talente, de a pregăti copii nu numai pentru școală, ci și pentru viață. De aceea, vă doresc să reușiți în tot ceea ce faceți, să trăiți din plin satisfacțiile profesionale și personale, iar cu tactul și zâmbetul pedagogic să descoperiți și să modelați sufletele frumoase ale copiilor.

Cu deosebit respect,

 

Prof. Zoia-Gabriela Bucovală,

Inspector Școlar General

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 2 octombrie 2015.

Rezoluție CA 02_10_2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 24 septembrie 2015.

Rezoluție CA 24_09_2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale au fost analizate în ședințele Consiliului de Administrație din 14 și 16 septembrie 2015.

Rezoluție CA 14_09_2015

Rezoluție CA 16_09_2015

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL, PROF. ZOIA-GABRIELA BUCOVALĂ, CU OCAZIA ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

Stimați profesori,

Dragi elevi,

Dragi părinți,

 

Simbolic, luna septembrie devine sinonimă pentru toată lumea cu școala, cu educația, cu începutul unui nou drum al împlinirii prin cunoaștere și prin cultură. Totodată, devine prilej de a-mi exprima încrederea în dăruirea și competența cadrelor didactice, în capacitatea lor de a modela caractere, de a crea o atmosferă bazată pe profesionalism, rigoare științifică, dar și pe comunicare afectivă și talent pedagogic.

Tuturor elevilor le doresc să urmeze acest drum provocator al formării – singurul care le poate asigura reușita în viață, să se bucure de frumusețea anilor de școală, să dea un sens vieții, să aibă încredere în forța educației și să nu uite că în spusele lui Nicolae Iorga stă un adevăr important: Poţi învăţa în patru feluri: pentru şcoală, pentru viaţă, pentru tine şi pentru orişicine.

De asemenea, îmi exprim speranța că și în acest an școlar părinții și autoritățile locale vor rămâne partenerii de nădejde ai educației pentru ca școala constănțeană să adune reușite, împliniri și succese.

Vă asigur că Inspectoratul Școlar Județean Constanța va continua să fie partenerul autentic al școlilor pe care le coordonează, al părinților și al comunității.

 

Cu  respect și prețuire pentru lumea școlii,

Prof. Zoia-Gabriela Bucovală,

Inspector Școlar General

 

Download Mesaj ISG inceput de an scolar 2015-2016

Ședință publică de repartizare – 9 septembrie 2015

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic, Comisia județeană de mobilitate organizează la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, în 9 SEPTEMBRIE 2015, ședința publică de repartizare pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante și rezervate din învățământul preuniversitar, după cum urmează:

1. art. 94 alin. (4) din Metodologie
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma incompletă, conform art. 90;
e) candidați repartizați după concursul din sesiunea 2015 și candidați repartizați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2014, 2013 și/sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
g) specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare și personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămași neîncadrați, în ordinea descrescătoare a punctajului;
h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depășește cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;
i) personalul didactic pensionat calificat, care depășește cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. art.. 96 alin. (2) din Metodologie
a) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidați angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform art. 8 alin. (3) – institutori cu dublă specializare;
b) candidați care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
c) candidați prevăzuți la art. 84 alin. (13) – numite ca titular în urma concursului 2015 sau repartizate pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea Educației Naționale -, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
d) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2012 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecția la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
e) candidați care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2011, 2010 sau 2009, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor.

Programarea pe ore și discipline poate fi consultată aici.

Detașare la cerere titulari 2015

Punctajele stabilite de comisia județeană de mobilități pentru dosarele de detașare la cerere depuse de cadrele didactice numite ca titulari prin concurs 2015 / repartizate pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare se pot consulta aici.

Eventualele contestații se pot depune luni, 7 septembrie 2015, la registratura ISJ Constanța, în intervalul orar 10.00 – 12.00. Punctajele finale se vor afișa marți, 8 septembrie 2015.

25,99% dintre absolvenţii de liceu au promovat Bacalaureatul, sesiunea august-septembrie 2015 (rezultate înainte de contestaţii)

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a centralizat astăzi, 01 septembrie 2015, rezultatele examenului de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2015.

Astfel, au promovat 25,99 %  (492) dintre absolvenții de liceu înscriși să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2015. Comparativ cu rezultatele inițiale de la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2014, se constată o creştere cu 9,88 %  (16,11 % - rată de promovare în 2014, înainte de contestaţii).

Pe forme de învățământ,  promovabilitatea la nivelul județului  se prezintă astfel:

Forma de învățământ

Nr. elevi reusiti

Din care cu medii:

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

Zi

467

(26,69%)

383

(82,01%)

75

(16,06%)

9

(1,93%)

0

(0%)

0

(0%)

Seral

12

(16%)

11

(91,67%)

1

(8,33%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

Frecvență redusă

13

(19,12%)

10

(76,92%)

1

(7,69%)

1

(7,69%)

1

(7,69%)

0

(0%)

TOTAL

492

(25,99%)

404

(82,11%)

77

(15,65%)

10

(2,03%)

1

(0,2%)

0

(0%)

Tot astăzi, 01.09.1. a.c.,  se pot depune contestațiile la centrele de examen,  în intervalul orar 16.00 -20.00, urmând ca rezultatele finale să fie făcute publice vineri, 4 septembrie a.c.

Reamintim că în această sesiune au absentat  442 de  candidaţi şi au fost eliminaţi 13  absolvenți de clasa a XII-a, care au pierdut dreptul de a susţine examenul de bacalaureat în următoarele două sesiuni.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ, 2015

În perioada 1-5 septembrie 2015, municipiul Constanța devine capitala internațională a lecturii, prin găzduirea Olimpiadei Internaționale de Lectură, pentru elevii din clasele a VII-a – a XII-a, competiție aflată la cea de-a II-a ediție și organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța.

Timp de patru zile, 63 de elevi din România, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia și Turcia își vor pune în valoare competențele de lectură, cultura generală și experienţa în universul cititului. Lotul României este format din 34 de elevi, laureați ai etapei naționale a Olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română și a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”; loturile din afara țării sunt reprezentate de elevi performanți în studiul formal și informal al literaturii comparate. Olimpiada se organizează pe două secțiuni: de antrenament (13-15 ani- se evaluează competențele de lectură și de sensibilizare culturală) și de performanță (15-19 ani- se evaluează competențele de lectură, media și de comunicare)

Programul olimpiadei cuprinde două cursuri, susținute miercuri, 2 septembrie, de prof. univ. dr. Liviu Papadima și, respectiv, de conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, urmate de proba scrisă și de o dezbatere ce vor avea loc joi, 3 septembrie, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate vineri, 4 septembrie.

Deschiderea oficială a competiției va avea loc miercuri, 2 septembrie 2015, ora 10.00, în sala „Remus Opreanu”, Instituția Prefectului, în prezența reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Universității din București și Universității „Ovidius” din Constanța.

afis

← Older