Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

83,72% dintre candidaţi au obţinut note peste 5, la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2014

25.07.2014

Vineri, 25 iulie a.c., s-au afişat primele rezultate ale concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, în cele cinci centre de examen din municipiul Constanţa. Promovabilitatea, înainte de soluţionarea contestaţiilor, este de 83,72%.

În urma evaluării celor 737 de lucrări scrise din totalul de 740, 3 lucrări fiind anulate, s-au obţinut următoarele rezultate: 395 de candidaţi au obţinut note între 7-10, 222 de candidaţi au obţinut note între 5-6,99, iar 120 de candidaţi au obţinut note mai mici de 5 (cinci). De asemenea, 3 candidaţi au obţinut nota 10 la această probă (o notă de 10 la disciplina arte vizuale- educaţie plastică/educaţie vizuală / arhitectură, o notă de 10 la limba şi literatura franceză şi o notă de 10 la limba şi literatura română, pedagogie preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii).

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, astăzi, 25 iulie până la ora 21.00, respectiv, mâine, 26 iulie între orele 9:00-15.00. Rezultatele finale se afişează pe 30 iulie 2014.

Rezultatele celei de-a doua etape a repartizării în învăţământul liceal de stat, 2014

24.07.2014

În cea de-a doua etapă a repartizării computerizate, toţi cei 27 de candidaţi înscrişi (24 de candidaţi din judeţul Constanţa, trei candidaţi din alte judeţe) au fost repartizaţi, conform uneia dintre opţiunile exprimate. În acest sens, repartiţia absolvenţilor de clasa a VIII-a este de 100% în judeţul Constanţa.

Ca urmare a încheierii celei de-a doua etape de admitere în învăţământul liceal, în 36 de unități de învățământ liceal de stat au mai rămas locuri neocupate, conform Anexei – Lista locurilor rămase libere.

Potrivit calendarului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, în perioada 24-25 iulie a.c., candidaţii admişi trebuie să-şi depună dosarele de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi.

Cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat se va desfăşura în perioada 1-8 septembrie 2014.

Rezultatele finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar constănţean, sesiunea 2014

23.07.2014

Astăzi, 23.07.2014, au fost afișate la Colegiul Comercial „Carol I” din Constanța  și postate pe site-ul definitivat.edu.ro rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar.

Astfel, după soluţionarea contestaţiilor, promovabilitatea la nivelul județului Constanța este de 71,2% (în creştere cu 4,7%, de la 66,5% la 71,2%), 129 de candidați dintre cei 181, care au finalizat proba scrisă, obținând note peste 8 la proba scrisă. În urma reevaluării lucrărilor scrise ale celor 29 de candidați, alţi patru candidaţi au obţinut note peste 8.

Promovabilitatea în judeţul Constanţa se situează peste media naţională, calculată la 60,62 %, înainte de contestaţii.

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2014

21.07.2014

Luni, 21 iulie a.c., la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, desfăşurată în cinci centre de examen, s-au prezentat 842 de cadre didactice. Dintre cei prezenţi, în sălile de concurs, 1 candidat care susţinea proba la disciplina educaţie muzicală a fost eliminat din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă (telefon mobil). 88 de candidaţi s-au retras din examen din motive personale şi 13, din motive medicale.

Conform metodologiei „candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, şi părăseşte sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale”.

„Candidaţii eliminaţi pentru fraudă şi tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturile didactice în anul şcolar 2014-2015”.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a  concursului de  ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului  pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și  minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire).

Primele rezultate se afişează pe 25 iulie la fiecare centru de examen. Contestaţiile se înregistrează în perioada 25-26 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, iar rezultatele finale vor fi publice pe data de 30 iulie 2014.

Rezultatele iniţiale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ, 2014

19.07.2014

Sâmbătă, 19 iulie a.c., la Colegiul Comercial „Carol I” s-au afişat primele rezultate ale examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014.

În judeţul Constanţa, promovabilitatea înainte de contestaţii este de 66,5%. Din totalul celor 181 de lucrări evaluate, 125 de candidaţi au obţinut cel puţin nota 8, iar 56 (33,5%) de candidaţi  au obţinut note sub opt. Cele mai multe note obţinute, dintre cei care au promovat examenul, în număr de 100 (53,2%) au fost între 8 şi 8,99, 25 de note (13,3%) între 9,00 şi 9,99, iar dintre cei respinşi, 11 note (6%) au fost între 7,00-7,99.

Cadrele didactice care au promovat examenul naţional de definitivare au dobândit dreptul de practică în învăţământul preuniversitar

Contestaţiile se depun astăzi, 19 iulie până la ora 21:00 şi mâine, 20 iulie a.c., în intervalul orar 9:00-15:00, urmând a fi soluţionate în perioada 21-23 iulie, iar rezultatele finale vor fi disponibile în data de 24 iulie a.c.

 

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, 2014

18.07.2014

Luni, 21 iulie, începând cu ora 10.00, în  cinci  centre de concurs constituite la nivel județean (Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul cu Program Sportiv „N. Rotaru”, Școala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” și Liceul Tehnologic „I.N. Roman”) se va desfășura  proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.                                           Sunt aşteptaţi să participe 1.043 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţiile speciale sau la probele practice desfăşurate 26 mai-27 iunie 2014 (Învățători -103, Educatoare – 129, Limba română – 112, Matematică – 79, Limba engleză – 76, Psihopedagogie specială – 65, Educație fizică – 52, Geografie – 50, Istorie – 50, Religie – 39).  Dintre candidații participanți la concurs  34  au  gradul didactic I, 92 – grad didactic II, 285 – grad didactic Definitivat și 645 sunt debutanți.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământ din acest an, au fost publicate 1.539 de  posturi didactice/catedre vacante pentru angajare (705 în mediul urban şi 834 în mediul rural).                                                         

Concursul pentru  ocuparea posturilor didactice constă în susținerea unei probe practice sau inspecţie specială la clasă și o probă scrisă în specialitatea postului didactic. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare, iar cea obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă are o pondere de 25% din media de repartizare.  

Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Subiectele şi baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iulie, contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constața în perioada  25-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 30 iulie 2014.

Candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului  pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și  minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire).

Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul MEN: http://titularizare.edu.ro și  pe site-ul ISJ Constanța: http://www.isjcta.ro/?cat=240.

Centre-de-concurs

Stagii de practică gratuite pentru elevii constănţeni

18.07.2014

DSC01812

Inspectorul şcolar general adjunct, prof.Irinela Nicolae, alături de inspectorul şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, prof. Gabriela Neagu, a participat, ieri, 16 iulie a.c., la conferinţa de lansare a proiectului „Stagii de practică pentru integrarea elevilor şi studenţilor pe piaţa muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Cu acest prilej, inspectorul şcolar general adjunct, prof.Irinela Nicolae, a declarat „rolul meu astăzi este de a vă aduce salutul şi încurajarea totală din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi, în acelaşi timp, de a ne manifesta bucuria vizavi de faptul că o unitate de educaţie face parte dintr-un proiect atât de important. Sunt convinsă că acest proiect va răspunde nevoilor educaţionale la nivelul judeţului Constanţa şi, totodată, îşi va atinge scopurile clar definite. Doresc mult succes proiectului.”

Proiectul este implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ioan N.Roman” şi se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, având un buget de aprox 400.000 de euro. Potrivit reprezentanţilor IDRU, obiectivul proiectului este de a dezvolta aptitudini de muncă pentru elevi şi studenţi, în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii. Astfel, 375 de elevi şi studenţi vor beneficia de programe de orientare şi consiliere profesională, precum şi de stagii de practică gratuite în activităţi economice, de estetică şi igienă corporală, activităţi de mecanică, alimentaţie publică, turism şi industrie textilă.

La rândul ei, directorul Liceului Tehnologic „Ioan.N.Roman”, prof. Daniela Flonder, partener al proiectului, a menţionat: „Este pentru prima dată când liceul nostru este implicat într-un astfel de proiect cu finanţare europeană. Misiunea noastră, ca dascăli, nu înseamnă doar să asigurăm o bază teoretică elevilor noştri, ci să-i „echipăm” cu deprinderi practice, să le oferim cadrul necesar, instrumentele de care au nevoie pentru a-şi exersa abilităţile şi pentru a fi, astfel, pregătiţi pentru prima lor zi de muncă. Avem convingerea că prin astfel de programe de practică, elevii vor avea mult mai multă încredere în forţele proprii şi se vor simţi mult mai bine pregătiţi în momentul angajării”.

La eveniment au mai participat Sorin Chiriţă, coordonator Pol Creştere Constanţa, Lucia Ruxandaru, director executiv IDRU, Emilia Murineanu, director executiv AJOFM Constanţa, Ion Blană, manager de proiect, directori de unități de învățământ, cadre universitare, oameni de afaceri, elevi și studenți.

DSC01809

 

 

Elevii constănţeni de 10 la Evaluarea Naţională, premiaţi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

16.07.2014

DSC01795

Inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu, i-a premiat, marţi, 15 iulie a.c., pe cei şapte elevi din Constanţa care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an şcolar: Horia Băran, Maria Alexandra Dumitriu, Claudiu-Mihai Popa, Ferda Memet – de la  Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Ioana Ilie, de la Şcoala Gimnazială Nr.7 „Remus Opreanu“, Sorina Ioana Milea, de la Şcoala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Ţiţeica“ şi Lia Cristina Popescu, de la Şcoala Gimnazială Nr.38 „Dimitrie Cantemir“. Premierea a avut loc în cadrul unei videoconferinţe cu ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, și cu ministrul delegat, Mihnea Costoiu, în prezenţa jurnaliştilor.

Cu acest prilej, inspectorul şcolar general a adresat felicitări celor şapte absolvenţi de gimnaziu merituoşi, profesorilor coordonatori de la clasă prezenţi, directorilor, dar şi părinţilor care le-au fost alături. Premiile au constat în diplome de excelenţă şi bani – 2.000 de lei pentru fiecare absolvent  – sumele fiind alocate ca urmare a aprobării de către Guvernul României, în şedinţa din 9 iulie, a Hotărârii de Guvern prin care a fost  stabilită acordarea de premii în bani tuturor absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională. Totodată, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a acordat câte o diplomă de excelență  celor 10 profesori care i-au îndrumat pe elevi: Nistorescu Mariana, Luminița Belcin,  Contanu Mihai,  Zîrnă Cătălin  de la  Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.  Cușa Corina, Sava Săftica  de la Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu”, Buta Aida, Sîrbu Diana  de la Școala Gimnazială Nr. 30 „Gh. Țițeica”, Cucliciu Zoe  și Stanca Doina de la Școala Gimnazială Nr. 38 „D. Cantemir”.

În acest sens, unii dintre elevii premiaţi au declarat: Am participat la foarte multe olimpiade şi concursuri şcolare, şi din acest motiv, mi-a fost mult mai uşor la Evaluarea Naţională. Am învăţat şi am muncit foarte mult pe parcursul anilor de studiu, mai ales, în ultimul an şcolar, în clasa a VIII-a. Acest rezultat este totodată şi meritul profesorilor care m-au pregătit şi îndrumat” – Popescu Lia-Cristina de la Şcoala Gimnazială Nr. 38 D.Cantemir”; Mi-am dorit foarte mult să obţin note de 10 la Evaluarea Naţională. Pentru mine este o adevărată performanţă. Sunt convins că învăţând, mai departe, tot la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân”, acest liceu îmi va oferi multe oportunităţi în viitor, cum ar fi să ajung la o facultate bună” – Popa-Claudiu Mihai de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân”; Să fiu elev de 10 îmi dă încredere în mine şi ştiu că pot avea aceeaşi performanţă şi la examenul de bacalaureat. Am lucrat foarte mult la limba şi literatura română şi la matematică. În toată această perioadă m-au sprijinit atât profesorii, cât şi părinţii şi ştiu că vor face acest lucru şi peste 4 ani”Băran Horia de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân”.

DSC01799

Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat, 2014

14.07.2014

Astăzi, 14 iulie 2014, au fost publicate rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a pe site-ul: http: admitere.edu.ro

Astfel,  în prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat au fost admiși 4.558 de candidați din județul Constanța,  93 au fost admiși din alte județe și 26 au fost respinși.  În 38 de unități de învățământ liceal de stat au mai rămas locuri neocupate, conform Anexei – Lista locurilor rămase libere.

În perioada 17 iulie – 25 iulie, candidații admiși  trebuie să-și depună dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați.

Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, 2014

14.07.2014

Luni, 14 iulie a.c., începând cu ora 10:00, la Colegiul Comercial Carol I” s-a desfăşurat proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ. Din cei 274 de candidaţi înscrişi, 25 au absentat, iar 65 s-au retras din examen. Conform metodologiei „candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, şi părăseşte sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale”.

O candidată care susţinea proba de concurs la disciplina educaţie fizică a fost eliminată pentru fraudă (notiţe).

Menţionăm că nota minimă de promovare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, la proba scrisă, este opt.

Cadrele didactice care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Rezultatele iniţiale se vor afişa pe data de 19 iulie, iar înregistarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare se va realiza în intervalul 19-20 iulie. În perioada 21-23 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi publice în data de 24 iulie.

← Older