Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

77, 36 % dintre absolvenții de clasa a VIII-a au obținut medii peste 5 la Evaluarea Națională

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat situaţia mediilor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională 2015, după soluţionarea contestaţiilor depuseConform datelor, 4.332 de elevi (77,36 %)  au obținut note peste 5.00 la cele două discipline de examen.

La disciplina Limba şi Literatura Română, înainte de contestaţii, 4.771 absolvenţi de clasa a VIII-a (85,00%) au obţinut note peste 5.00, iar după contestaţii, 4.773 candidaţi (85,03%). La Matematică, înainte de contestaţii,, au obţinut note peste 5.00 3.963 de candidaţi (70,78%), iar după contestaţii, 3.964 de candidaţi (70,79%).

La  disciplina Limba şi literatura română, din totalul celor 579 de contestaţii înregistrate, nota s-a modificat doar pentru 192 de lucrări (pentru 171 lucrări a crescut și pentru 21 s-a micşorat), iar la  Matematică, din totalul de 235 de contestații, nota s-a modificat  pentru 28 de lucrări (16 note au înregistrat o creștere,  iar 12,  o scădere). Comparativ cu  rezultatele Evaluării Naționale din 2014 (68,41 % procentul mediilor peste 5.00), în acest an s-a înregistrat o creștere cu 8,95 %.

Rezultatele de la Evaluarea Națională pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice: http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandFromJudAlfa.aspx?Jud=15&PageN=1

După afișarea rezultatelor finale, candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea proprie / lucrările proprii. Cererea-tip se depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța miercuri, 1 iulie 2015, între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00. Programarea candidaților pentru vizualizarea lucrării / lucrărilor scrise proprii se va afișa la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța vineri, 3 iulie 2015, ora 12.00. Vizualizarea lucrării nu poate conduce la reevaluarea lucrării și / sau modificarea notei finale.

Înscrierea în învățământul liceal se va face în perioada 3 – 7 iulie a.c., când absolvenţii clasei a VIII-a vor completa în fișele de înscriere opţiunile pentru unitatea de învățământ în care doresc să-și continue studiile. Elevii vor fi repartizaţi computerizat pe 14 iulie 2015, iar pe 15 iulie  vor fi afișate rezultatele repartizării și lista cu locurile neocupate în liceele din judeţ
Admiterea în învăţământul liceal se face pe baza mediei aritmetice dintre media celor patru ani de gimnaziu, cu o pondere de 25% şi media obţinută la Evaluarea Naţională, cu o pondere de 75%.

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției vacante de inspector școlar general din cadrul inspectoratului școlar din județul Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/ 7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

6.562 de elevi înscriși la Evaluarea Națională

La Evaluarea Națională din acest an s-au înscris 6.562 de absolvenți de clasa a VIII-a, care vor susține probele în 152 de centre de examen. Prima probă a Evaluării Naţionale, cea la limba şi literatura română, va fi susţinută pe 22 iunie. Ultima probă, cea la matematică, va fi susţinută pe 24 iunie, iar rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16,00.

Probele scrise încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei respective, până la ora 8.30. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de fiecare elev.

Admiterea în învăţământul liceal se va face pe baza calcului mediei ponderate între media generală la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII-a (75%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (25%).

Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” – Şcoală Europeană pentru a IV –a oară consecutiv

Marţi, 16 iunie 2015, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Camerei Deputaţilor şi a delegaţiei Parlamentului European, a  avut loc decernarea premiilor pentru caştigătorii Competiţiei Şcoala Europeană – ediţia 2015.

Aflată la cea de a XIII –a ediţie, această iniţiativă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se bucură de recunoaştere din partea instituţiilor europene, desfăşurându-se sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui Parlamentului European. La cele 13 ediţii (2004 – 2015) au participat peste 2000 de şcoli din întreaga ţară. Dintre acestea, de-a lungul celor 13 ediţii, doar 8 şcoli din ţară au reuşit să obţină certificatul de 3 ori şi doar 2 de 4 ori consecutiv.

Colegiul Naţional Pedagogic Constantin Brătescu a obţinut la această ediţie pentru a 4 oară distincţia de Şcoala Europeană, după ce a mai câştigat acest trofeu, de fiecare dată când a depus candidatura, la ediţiile din anii: 2004, 2007 şi 2011.

Dintre proiectele de cooperare europeană derulate de Colegiu în perioada 2012-2015, perioada evaluată de M.E.C.S pentru această ediţie, amintim: proiectul bilateral româno-olandez – septembrie 2012 – mai 2013, proiect bilateral româno – francez – septembrie 2012 – septembrie  2014;  ACES – proiect în parteneriat cu şcoli din Austria şi Slovacia, Şcoala de vară internaţională la Universitatea Oxford, Anglia – iulie 2013, Şcoala de vară internaţională la Universitatea Queen Margaret, Edinburgh, Scoţia; Şcoală de vară internaţională la L.M.U, Los Angeles, California – august, 2014, EUROSCOLA – Parlamentul European – ianuarie 2015, etc. precum şi numeroase proiecte comunitare şi  de voluntariat.

În cadru festiv, delegaţia Colegiului, alcătuită din directorul instituţiei, prof. Anamaria Ciobotaru, responsabilul Departamentului Proiecte, prof. Polixenia Popescu şi preşedintele  Consiliului Elevilor, eleva din clasa a XI- a C, Ana Barbu, au primit Diplomă de Excelenţă din partea Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din cadrul Parlamentului României – Senat şi Cerificatul Şcoală Europeană 2015 din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru performanţele deosebite obţinute  în activităţile de cooperare europeană şi pentru contribuţiile aduse la promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei.

image

 

Festivalul județean „Mlădițe dobrogene”, ediția a VII-a, 13 iunie 2015

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a organizat sâmbătă, 13 iunie 2015, la Palatul Copiilor, Festivalul de folclor „Mlădiţe Dobrogene”, etapa judeţeană, la care au participat 400 de elevi din clasele I-IV din municipiul şi judeţul Constanţa, calificaţi la fazele anterioare.

Festivalul de folclor „Mlădiţe Dobrogene”, aflat la cea de-a VII-a ediție, a pus în valoare talentul și aptitudinile artistice ale copiilor, precum și dăruirea cadrelor didactice. De asemenea, obiectivele  festivalului sunt promovarea folclorul românesc, cultivarea comportamentelor în spiritul valorilor naţionale româneşti, dezvoltarea simţului artistic şi a capacităţii de a comunica prin intermediul artei, precum și valorificarea talentului copiilor. Ediția din acest an s-a remarcat prin calitatea interpretării, a costumelor, dintre toate categoriile ieșind în evidență secțiunea „Obiceiuri și tradiții”.

Inspectorii școlari pentru învățământul primar mulțumesc tutror cadrelor didactice implicate și părinților, dar și primăriilor care au sprijinit transportul copiilor și realizarea unor costume deosebite.

IMG-20150613-WA0003 (1)

 

Rezultatele Festivalului Mladite Dobrogene 2015

4.228 de absolvenți susțin Proba D de evaluare a competențelor digitale din cadrul Examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie – iunie 2015

În perioada 15-19 iunie 2015, 4228 de absolvenți vor susține proba de evaluare a competenţelor digitale în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal. 1.101 absolvenţi au solicitat echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană (ECDL Start şi Complet), iar 1.163 de candidaţi au solicitat recunoaşterea probei de evaluare a competenţelor digitale, întrucât au promovat-o în sesiunile anterioare.

Proba se structurează pe două aspecte, fiind concomitent atât probă scrisă, cât și practică, și se desfășoară pe parcursul a 90 de minute, în intervalul 13.00 – 14.30. Evaluarea competențelor digitale se face conform baremului transmis de Centrul Național de Evaluare și Examinare, pe baza răspunsurilor furnizate de fiecare candidat pe foaia de examen, cât și a produselor software obținute de acesta, conform cerințelor din subiecte.

Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă şi se exprimă prin niveluri de competenţă: începător, mediu, avansat şi experimentat, iar rezultatele vor fi afişate la sfârşitul probei.

Rezultate Proba A și Proba B din cadrul Examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat rezultatele obţinute de candidați la primele două probe, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A) și evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Limba turcă, Proba B), care s-au desfășurat în perioada 8-10 iunie 2015.

Astfel, la prima probă, din totalul celor 5.266 de candidaţi înscrişi, au absentat 120. Nivelul de competență utilizator experimentat l-au primit 3.257 de absolvenţi, în timp ce alţi 1.241 au obținut utilizator avansat și 648 de candidați au obţinut nivelul de competență utilizator mediu.

În ceea ce privește proba B, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, 9 candidați dintre cei 10 înscriși la Colegiul Național „K. Ataturk” din Medgidia, care au susținut proba, au obținut următoarele rezultate: utilizator experimentat6 candidați, utilizator avansat – 2 absolvenți și 1 candidat a obținut nivelul de competență de utilizator mediu.

Concurs național de Chimie „Raluca Rîpan”, ediția a XI-a

Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează în perioada 11-14 iunie a.c., Concursul național de Chimie „Raluca Rîpan” la care participă 126 de elevi de clasa a VII-a din 40 de județe și din municipiul București, 41 de profesori însoțitori și 25 de membri, profesori evaluatori, în Comisia Centrală.

Deschiderea oficială a competiției va avea loc la Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța în data de 12.06.2015, ora 19.00, iar festivitatea de premiere se va desfășura tot la Colegiul Național de Arte Regina Maria în data de 14.06.2015, ora 15.00.

Proba concursului va fi susținută la Colegiul Național Mircea cel Bătrân în data de 13.06.2015. Mai multe informații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului au fost publicate pe site-ul http://raluca-ripan.ro/

afis (1) (1)

„Sărbătorim copilăria prin cântec şi dans“

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” a găzduit, marți, 9 iunie a.c., activitatea „Sărbătorim copilăria prin cântec şi dans“, cuprinsă în Strategia Naţională pentru Acţiune Comunitară (SNAC). Profesorii şi elevii de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, care s-au implicat în acţiuni de voluntariat, în proiectul „Sărbătorim copilăria prin cântec şi dans”, au primit diplome pentru acţiunile pe care le-au realizat la Centrele de Educaţie Incluzivă „Delfinul” şi „Albatros” din Constanța de la coordonatorul regional SNAC, inspector școlar, prof. Pahon Oana.

20150609_093033

← Older