Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inspector școlar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 33 funcții vacante de inspector școlar din cadrul organigramei proprii.

Program ședință publică pretransfer consimțit între unități

Ședința publică pentru soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unități va avea loc vineri, 17 aprilie 2015, la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, conform programului atașat.

Program_sedinta_pretransfer_17.04.2015

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inspector școlar general adjunct și director al Casei Corpului Didactic

În perioada 20 martie – 19 iunie 2015 Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și a funcției vacante de director al Casei Corpului Didactic Constanța.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae și declarație pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și cea de director la Casa Corpului Didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și la adresa http://www.isjcta.ro/?page_id=2254

Dosarul de înscriere se depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Str. Mihai Eminescu nr. 11, biroul Resurse Umane, în perioada 25 martie – 5 aprilie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241.611.913 în perioada 20 martie – 3 aprilie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00.

 

Rezultatele simulării naționale pentru examenul de Bacalaureat, 2015

12.03.2015

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat datele privind rezultatele probelor susţinute în cadrul simulării naţionale pentru examenul de Bacalaureat, atât pentru elevii clasei a XI-a, cât şi pentru elevii clasei a XII-a. Analizele comparative  efectuate până la această oră arată că elevii clasei a XII-a au obţinut note peste 5, astfel: 60, 83 % (în 2014: 47, 89 %) la  disciplina Limba  și literatura română, 60% la Limba maternă (în 2014- 11,11 %),  la proba obligatorie a profilului – Matematică, 42, 04  %  (în 2014 – 30, 20 %),  la Istorie74, 12 % (în 2014 -57, 90 %), iar la proba la alegere a profilului și specializării – 52, 45 % (în 2014 – 45, 03 %).

La clasa a XI-a, situația se prezintă astfel: la proba de Limba  și literatura română,  46,60%  (în 2014 – 41,66 %) dintre elevi au luat note peste 5, iar  la proba obligatorie a profilului, Matematică – 29,50  %(în 2014 – 23,60 %) și la Istorie, 61,75% (în 2014 – 56,00 %).

Menționăm că rezultatele obţinute la simulările naţionale din acest an școlar vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

← Older