Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Situații speciale apărute după cele două etape de repartizare în învățământul liceal

În conformitate cu prevederile Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, anexă la OMEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 27-30 iulie 2015 Comisia județeană de admitere a analizat situațiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată.

Solicitări de suționare a unor situații speciale prevăzute de Metodologie

Solicitări de schimbare a specializării la nivelul aceleiași unitati de invățământ

Director la Școala Gimnazială Nr. 1 din Tuzla propus prin vot secret

În urma solicitării de încetare a detașării în interesul învățământului din funcția de director depuse de doamna Marcoșanu Afrodita, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a dorit continuarea procesului de transparență în alegerea directorului Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Tuzla,  prin vot secret.

Prin urmare, luni, 27.07.2015, în cadrul Consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Tuzla, cadrele didactice și-au exprimat opțiunea și l-au ales, prin vot secret, pe prof. Radu Emil Buzan.

Precizăm că  la ședință au participat, din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, inspectorii școlari, prof. Icbal Anefi și prof. dr. Ana-Daniela Gheorghe.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, vizitat de reprezentanții Asociației Generale a Învățătorilor din România și a Cadrelor Didactice Române de peste Hotare

Marți, 28.07.2015, inspectorii școlari generali adjuncți, prof. Alina Codreanu și prof. Sorin Mihai, s-au întâlnit cu președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România și a Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, prof. Viorel Dolha, și cu 30 de cadre didactice de etnie română din Serbia (Voivodina și Serbia de Răsărit), Republica Moldova (și din Regiunea nistreană a Republicii Moldova), Ucraina (regiunile: Cernăuți, Odessa, Transcarpatia) participante la Școala Internațională de Vară de la Eforie Sud.

Cu această ocazie, inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu, le-a transmis delegațiilor din cele trei țări, în numele întregii echipe a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, un călduros bun venit în județul Constanța, în Dobrogea, un spațiu model de conviețuire multietnică. De asemenea, a prezentat activitatea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a evidențiat preocuparea constantă a inspectorului școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, pentru implementarea de proiecte cu fonduri europene, subliniind că ISJ Constanța este, de o săptămână, beneficiara a încă două proiecte POSDRU cu destinația elevi, „Scrisul face bine” și „Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart”. Totodată, și-a exprimat deschiderea pentru noi parteneriate cu unitățile de învățământ din Serbia, Republica Moldova și Ucraina, dorindu-le cadrelor didactice să beneficieze de lucrări extraordinare la Școala Internațională de Vară și să se revină la Constanța în calitate de turiști sau în calitate de parteneri educaționali.

La rândul său, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România și a Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, prof. Viorel Dolha, a mulțumit pentru primirea făcută, pentru disponibilitatea și ospitalitatea constănțenilor, a ISJ Constanța, a cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud și pentru calitatea cursurilor de formare. Cadrele didactice prezente la întâlnire și-au împărtășit experiențele profesionale din comunitățile pe care le reprezintă, modul în care păstrează tradițiile, obiceiurile și limba.

În continuare, președintele AGIRo și cele 30 de cadre didactice au vizitat atracțiile turistice și culturale ale orașului Constanța.

Precizăm că în perioada 26-29 iulie 2015, Eforie Sud este gazda Școlii Internaționale de Vară AGIRo, eveniment inclus în manifestările celui de-al XXXVII-lea Congres al Asociației Generale a Învățătorilor din România, Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare.

AGIRO 1

 

AGIRO 2AGIRO 3AGIRO 5

Inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a semnat contractele pentru cele două proiecte POSDRU

Vineri, 24 iulie a.c., inspectorul școlar  general, prof. dr. Răducu Popescu,  a semnat alături de ministrul Educației și Cercetării Științifice, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministul Culturii, Ioan Vulpescu și  Ella Ștefan, director la  OIPOSDRU M.E.C.S., contractele pentru cele două noi proiecte POSDRU cu finațare nerambursabilă, al căror beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

În  proiectul „Scrisul face bine” vor fi implicate, la nivelul județului Constanța, 60 de unități de învățământ, urmând ca 18.000 de elevi să participe la concursurile organizate în cadrul proiectului.

În cel de-al doilea proiect „Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart” vor fi implicați 15.100 de elevi din 51 de unități de învățământ din județul Constanța.

IMG_20150726_141913

 

IMG_20150726_141859

Inspectoratul Școlar Județean Constanța este beneficiarul a două noi proiecte POSDRU cu finanțare nerambursabilă

În cadrul cererii de depunere de proiecte nr.190 „Educația șanselor tale pentru un viitor profesional mai bun” s-au aprobat două cereri de finanțare: „Scrisul face bine” cu o finanțare nerambursabilă de 5.565.141,70 lei și „Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart” în valoare de 2.801.884,64 lei.

Proiectul „Scrisul face bine” are ca obiectiv general creșterea participării la educație a 30.000 de elevi din regiunea Sud-Est prin promovarea abilităților de exprimare în scris, a lecturii și a utilizării unor instrumente adaptate de orientare pentru elevi, în contextul dezvoltării unui parteneriat sustenabil, cu ridicata relevanță pentru strategiile educaționale de la nivel national, european, cât și de la nivelul Axei Prioritare 9 a SUERD- „Investiții în Oameni și Aptitudini”. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Inspectoratul Școlar Județean Galați și Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa.

În județul Constanța vor fi implicate 60 de unități de învățământ și 18.000 de elevi care vor participa la concursurile organizate în cadrul proiectului și pentru care vor primi 100 de lei premiu de participare pentru fiecare elev si premii pentru locul I – 400 lei, locul al II-lea – 300 de lei, locul al III-lea 200 de lei, câte 180 de premii pentru fiecare loc, în total 720 de premii.

Proiectul „Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart” are ca obiectiv general „sprijinirea dobândirii de competențe cheie pentru un număr de 15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial și primar prin promovarea dezvoltării durabile și participarea la concursul tematic Energy Smart în județul Constanța. Parteneri sunt Universitatea „Ovidius” Constanța și S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L.

În proiect vor fi implicați 15.100 de elevi din 51 de unități de învățământ din județul Constanța care vor primi câte 100 de lei premiu de participare iar câte 360 de elevi vor primi 400 lei pentru locul I, 300 lei pentru locul al II-lea si 200 lei pentru locul al III-lea, în total 1080 de premii.

Ședințe publice de repartizare 27-28 iulie 2015

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 27-28 iulie 2015 se derulează etapa de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului, cât și la proba scrisă.

Luni, 27 iulie 2015, ședința publică de repartizare va avea loc la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, conform programării atașate. Participă numai candidații care au susținut atât inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului, cât și proba scrisă în județul Constanța.

Marți, 28 iulie 2015, ședința publică de repartizare va avea loc la sediul ISJ Constanța, începând cu ora 9.00. Participă numai candidații care au susținut inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului în județul Constanța și proba scrisă în alte județe. Acești candidați vor prezenta o copie a dosarului de concurs, autentificată de unul dintre secretarii comisiei județene / a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, însoțită de adeverința, în original, cu rezultatul obținut la proba scrisă, emisă de inspectoratul școlar din județul unde au susținut această probă.

Repartizarea pe posturile publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor specifice din Metodologie.

Documente atașate:

Program ședință publică 27.07.2015

Posturi angajare perioadă nedeterminată 07.05.2015

Candidați ședința publică 27 iulie

Candidați ședința publică 28 iulie

76, 21 % – promovabilitate la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Vineri, 24 iulie, au fost afişate rezultatele probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, după soluţionarea contestaţiilor. Astfel, rata de promovare este de 76, 21 % în creştere cu 1,91% faţă de procentul înregistrat înainte de depunerea contestaţiilor. 12 candidaţi – respinşi iniţial - au promovat concursul.

Rezultatele finale, pe tranşe de note, după soluţionarea contestaţiilor, indică următoarea situaţie: 232 de candidați (40,27 %) cu note între 7 şi 10; 207 candidaţi (35, 93 %) cu note între 5 şi 6,99.

Din totalul celor 112 contestaţii înregistrate, nota s-a modificat doar pentru 52 de lucrări scrise.

Candidaţii, care au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, vor fi repartizaţi pe cele 165 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în perioada 27 -28 iulie.

Luni, 27 iulie, ședința publică va avea loc la Liceul Teoretic „Ovidius” (participă numai candidații care au susținut ambele probe în județul Constanța) și marți, 28 iulie, ședința publică va avea loc la sediul ISJ Constanța, începând cu ora 9.00 (participă numai candidații care au susținut inspecția specială/proba practică în județul Constanța și proba scrisă în alt județ).

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii cu cel puţin nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului vor fi repartizaţi pe cele 1.390 de posturi complete și incomplete.

74,30 % – rata de promovare la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Luni, 20 iulie a.c., au fost afişate, la cele trei centre de concurs (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații), rezultatele probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar din data de 15 iulie a.c.

Astfel, rata de promovare, înainte de contestații, este de 74,30 %. Trei candidate au obținut nota 10,00 (2 candidate la disciplina Limba și literatura română și 1 candidată la Educație plastică). Rezultatele, pe tranşe de note, se prezintă astfel: candidaţi cu note între 7 şi 10: 225  (39,06 %), candidaţi cu note între 5 şi 6,99:  203 (35, 24 %).

Contestațiile  la proba scrisă se  pot depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța (Str. Mihai Eminescu, Nr. 11) astăzi, 20 iulie, până la ora 21.00, respectiv marți, 21 iulie, în intervalul 9.00-15.00. Rezultatele finale se  publică la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța  vineri, 24 iulie a.c. Rezultatele candidaților pot fi consultate pe pe http://titularizare.edu.ro.

Candidaţii, care au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, vor fi repartizaţi pe  cele 165 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în perioada 27 -28 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii cu cel puţin nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului vor fi repartizaţi  pe cele 1.390 de posturi complete și incomplete.

15-16 iulie 2015, întâlnire de lucru între inspectorii școlari generali din Constanța și Dobrich

În perioada 15-16 iulie 2015, la Dobrich, Bulgaria, a avut loc o întâlnire de lucru a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean din Constanța, prof. dr. Răducu Popescu, cu inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar din Județul Dobrich, prof. dr. Hristo Boev.

Cu acest prilej, au avut loc întrevederi cu experții din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dobrich, s-au purtat discuții referitoare la activitatea desfășurată de aceștia, dar și de echipa de inspectori școlari de la Constanța. S-a stabilit să se realizeze schimburi de experiență între inspectorii și cadrele didactice din Dobrich și cele din Constanța în cadrul unor manifestări comune care se vor organiza atât în România, cât și în Bulgaria.

De asemenea, au fost vizitate unități de învățământ din Dobrich care își doresc să stabilească parteneriate cu instituții similare din Constanța în vederea realizării unui schimb de experiență între elevi și profesori.

Totodată, prof. dr. Hristo Boev a menționat faptul că elevii din Dobrich își doresc să studieze și limba română având în vedere legăturile istorice, dar și economice dintre cele două popoare, astfel încât a propus și înființarea unei organizații care să faciliteze relațiile între unitățile de învățământ din cele două țări care doresc să facă proiecte culturale.

În urma acestei întâlniri, în cadrul unei conferințe de presă, cei doi reprezentanți ai învățământului din Constanța și Dobrich au hotărât să semneze un parteneriat în perioada următoare între cele două instituții și, de asemenea, să dezvolte relații și cu Universitatea „Ovidius” din Constanța.

IMG_01231

 

IMG_01232

 

IMG_01233

IMG_1703

IMG_1708

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

Miercuri, 15 iulie a.c., 817 candidaţi vor susține proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în trei unități de învățământ (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „M. Eminescu” și Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații).

Proba scrisă începe la ora 10.00, iar accesul candidaților în centrul de concurs este permis în intervalul 8.00 -9.00, pe baza actului de identitate valabil. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 20 iulie, contestaţiile se depun în perioada 20-21 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 24 iulie 2015.

Candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire).

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământ din acest an, au fost publicate 165 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (Educatoare: 37, Învățător/ profesor pentru învățământul primar: 50, Limba engleză: 7, Limba franceză: 6, Limba și literatura română: 1, Matematică: 8 etc.) și 1.390 pentru angajare pe perioadă determinată.

Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, repartizarea candidaților, precum şi programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul ISJ Constanța: http://www.isjcta.ro/?cat=240.

← Older