Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Rezultatele probei de Evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, 2014

20.08.2014

În perioada 19-20 august a.c., s-a desfăşurat proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Astfel, 343 de candidaţi au promovat proba conform nivelurilor de competenţă corespunzătoare Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, 321 la limba engleză şi 22 la limba franceză. 60 de candidaţi au absentat de la susţinerea probei.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională a constat în trei probe: o probă de înţelegere a unui text audiat cu durată de 20 de minute, o probă scrisă cu durată de 120 de minute şi o probă orală în cadrul căreia candidatul a avut la dispoziţie 15 minute pentru a-şi susţine răspunsurile în faţa comisiei.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, dar nu poate promova examenul de bacalaureat.

Rezultatele probei A, sesiunea august-septembrie 2014

18.08.2014

Luni 18 august a.c., în cele 7 centre de examen, s-a desfăşurat prima probă a examenului de bacalaureat, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Astfel, s-au obţinut următoarele rezultate: 70 de candidaţi au obţinut nivelul experimentat, 132 de candidaţi au obţinut nivelul mediu, iar 136 de candidaţi au obţinut nivelul avansat. 53 de candidaţi au absentat de la susţinerea acestei probe.

Marţi, 19 august şi miercuri, 20 august, începând cu ora 9:00, 403 absolvenţi de liceu sunt aşteptaţi la proba C – de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională. Dintre aceştia, 376 au optat pentru limba engleză, iar 27 pentru limba franceză.

Pe 21 şi 22 august, 380 de candidaţi vor susţine, începând cu ora 13:00, evaluarea competenţelor digitale (proba D).

 

 

Prima probă a examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2014

14.08.2014

Pentru sesiunea august-septembrie a examenului naţional de Bacalaureat s-au înscris 2.680 de candidaţi, dintre care 1.861 de absolvenţi din promoţia curentă şi 819 candidaţi din seriile anterioare. În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a desemnat 7 centre de examen: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, Liceul Tehnologic „C.A.Rosetti”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia, Liceul Cobadin, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia.

Conform calendarului, pe 18 – 19 august a.c., 391 de candidaţi vor susţine prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Examenul va începe la ora 9.00, iar subiectele, elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se va desfăşura pe 19 şi 20 august, iar cea a competenţelor digitale – pe 21 şi 22 august. Rezultatele obţinute se exprimă prin niveluri de competenţă: mediu, avansat şi experimentat.

Prima probă scrisă – cea la Limba şi literatura română – va avea loc în data de 25 august, fiind urmată de proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie – 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării în data de 29 august.

Afişarea rezultatelor va avea loc pe 1 septembrie, până la ora 12,00, iar depunerea contestaţiilor, în aceeaşi zi, între orele 12:00 -16:00. Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 2 şi 3 septembrie, urmând ca rezultatele finale să se afişeze pe 4 septembrie a.c.

Examenele de certificare de nivel 2, 3 şi 3 avansat, sesiunea august 2014

8.08.2014

În perioada 11-21 august, la nivelul judeţului Constanţa, se vor desfăşura examenele de certificare a competenţelor profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat. Astfel, luni, 11 august şi marţi, 12 august, aproximativ 200 de absolvenţi din învăţământul profesional și tehnic vor susţine examenele de certificare de nivel 2 şi 3, iar până pe 21 august, 443 de absolvenţi ai învăţământului postliceal le vor da pe cele de nivel 3 avansat.

În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a desemnat 9 centre de certificare pentru nivelul 3 – Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”, Colegiul Agricol Poarta Albă, Liceul Tehnologic „Gh.Miron Costin”, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, Colegiul Comercial „Carol I”, Colegiul Tehnic „Tomis”, 1 centru pentru nivelul 2 – Colegiul Tehnic „N.Titulescu” Medgidia şi 5 centre pentru nivelul 3 avansat – Şcoala Postliceală „SF.Theodor”, Şcoala Postliceală „Dr.I.Cantacuzino”, Liceul Teoretic „George Emil Palade”, Şcoala Postliceală „Hipocrate” şi Şcoala Postliceală „Henri Coandă”.

Examenul pentru nivelul 3 avansat implică trei probe: o probă practică, o probă scrisă şi prezentarea unui proiect specific calificării. Pentru nivelul 2 și nivelul 3 de calificare, examenul constă doar în susținerea unui proiect specific calificării. Din fiecare comisie de examen face parte şi un reprezentat al agenţilor economici.

Rezultatele finale – exprimate prin calificative Admis/Respins – se vor afişa la  centrele de examen şi fiecare absolvent declarat admis va primi certificat de calificare de nivel 2 sau 3. Pentru nivelul 3 avansat, nota minimă de obţinere a certificatelor de calificare profesională recunoscute la nivel european este şase.

Rezultate remarcabile la Concursul naţional de istorie

1.08.2014

În perioada 28-31 iulie 2014, la Slobozia, judeţul Ialomiţa, s-a desfăşurat etapa naţională a Concursului de istorie „Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, pentru disciplina istorie”.

Astfel, eleva Ramis Dalila de la Colegiul Tehnic „N.Titulescu” Medgidia (clasa a XI-a), coordonată de prof. Adrian Ilie, a obţinut menţiune, iar eleva Albu Ana Maria de la Colegiul Comercial „Carol I” Constanța (clasa a XI-a), prof.Prahoveanu Ioana, un Premiu special.

85,07 – procentul de note peste 5, după contestaţii, la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 21 iulie

Miercuri, 30 iulie , au fost afişate rezultatele probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, după soluţionarea contestaţiilor. Astfel, rata de promovare este de 85,07%, în creştere cu 1,35% faţă de procentul înregistrat înainte de depunerea contestaţiilor. 11 candidaţi respinşi iniţial au  promovat şi 1 candidat promovat iniţial a fost declarat respins.

Rezultatele finale, pe tranşe de note, după soluţionarea contestaţiilor, indică următoarea situaţie: candidaţi cu note între 7 şi 10: 406 (în creştere cu 1,49% de la 53,59% la 55,08%), candidaţi cu note între 5 şi 6,99: 221 (în scădere cu 0,13% de la 30,12% la 29,99%), candidaţi cu note sub 5: 110. Menţionăm că au fost depuse 117 contestaţii, cele mai multe fiind depuse astfel: 23 învăţători, 14 educaţie fizică, 13 educatoare, 10 limba română.

Candidaţii, care au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, vor fi repartizaţi pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs (Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul cu Program Sportiv „N. Rotaru”, Școala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” și Liceul Tehnologic „I. N. Roman”) pe 31 iulie  şi 1 august.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii cu cel puţin nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului vor fi repartizaţi  pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată, tot la nivelul centrelor de concurs, pe  4 august şi 5 august.

În acest scop, au fost publicate 1.539 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare (705 în mediul urban şi 834 în mediul rural).

83,72% dintre candidaţi au obţinut note peste 5, la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2014

25.07.2014

Vineri, 25 iulie a.c., s-au afişat primele rezultate ale concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, în cele cinci centre de examen din municipiul Constanţa. Promovabilitatea, înainte de soluţionarea contestaţiilor, este de 83,72%.

În urma evaluării celor 737 de lucrări scrise din totalul de 740, 3 lucrări fiind anulate, s-au obţinut următoarele rezultate: 395 de candidaţi au obţinut note între 7-10, 222 de candidaţi au obţinut note între 5-6,99, iar 120 de candidaţi au obţinut note mai mici de 5 (cinci). De asemenea, 3 candidaţi au obţinut nota 10 la această probă (o notă de 10 la disciplina arte vizuale- educaţie plastică/educaţie vizuală / arhitectură, o notă de 10 la limba şi literatura franceză şi o notă de 10 la limba şi literatura română, pedagogie preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii).

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, astăzi, 25 iulie până la ora 21.00, respectiv, mâine, 26 iulie între orele 9:00-15.00. Rezultatele finale se afişează pe 30 iulie 2014.

← Older