Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Mobilități personal didactic

CALENDAR

Calendar mobilitate personal didactic 2015 2016

Calendar online

FIȘA DE EVALUARE

Fisa de evaluare ISJ Constanta 2015 2016

DOCUMENTE PENTRU CANDIDAȚI

Completare de normă

Întregire de normă

Menţinere ca titular

Restrângere de activitate

Pretransfer

Reîncadrarea în funcţie a personalului titular pensionat

Repartizare în baza art.253 din Legea Educaţiei Naţionale

Prelungirea duratei contractului individual de muncă

Detaşare în interesul învăţământului

Detaşare la cerere

Angajare în baza notelor 2014/2013/2012/2011/2010/2009

Plata cu ora