Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

Mobilitati titulari

Legislaţie

Calendar mobilităţi personal didactic

CALENDAR actualizat 2014

Documente

Completare de normă

Întregire de normă

Restrângere de activitate

Pretransfer

Menţinerea ca titular/Reîncadrarea în funcţie a personalului titular pensionat

Repartizare în baza art.253 din Legea Educaţiei Naţionale

Prelungirea duratei contractului individual de muncă

 Detaşare în interesul învăţământului

Detaşare la cerere

Angajare în baza notelor 2013/2012/2011

Plata cu ora