Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

Concurs pentru Ocuparea Posturilor

INFORMAȚII CANDIDAȚI

Metodologie – Capitolul IX – Concurs național de titularizare

Centralizatorul disciplinelor de concurs

Structura subiectelor pentru proba scrisă

Modele de subiecte pe discipline

 Lista posturilor didactice vacante / rezervate pentru concurs

 Programarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului

 Programarea probelor practice

Programarea probelor orale pentru clasele cu predare în regim intensiv/bilingv a unei limbi moderne

  •  

Proba scrisă -

Rezultate finale -

 Candidați repartizați pe post -