Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria a 11-a

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

  • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
  • titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
  • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent
  • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Program de primire portofolii

  • marți, 17.01.2017, între orele 14:00-16:00;
  • miercuri, 18.01.2017, între orele 10:00-12:00;
  • joi, 19.01.2017, între orele 14:00-16:00;
  • vineri, 20.01.2017, între orele 10:00-12:00;
  • luni, 23.01.2017, între orele 10:00-12:00.

Număr de posturi scoase la concurs: 325

Documente utile în sprijinul candidaților

Metodologie de concurs

Instrucțiuni de folosire a aplicației informatice

Înscrieri online

Locul unde vor fi afişate listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în data de 10.01.2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru zilele de miercuri – 11.01.2017, joi – 12.01.2017 și vineri – 13.01.2017.

Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, întrunit în regim de urgență sâmbătă, 7 ianuarie 2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru luni, 9 ianuarie, și marți, 10 ianuarie 2017.

Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 17.12.2016

Comisia județeană de mobilitate organizează sâmbătă, 17 decembrie 2016, începând cu ora 9.00, la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, ședința publică de repartizare a cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată afectate de revenirea la catedrele rezervate a foștilor directori/directori adjuncți cărora le încetează detașarea în interesul învățământului în funcții de conducere.

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT

În urma publicării rezultatelor finale, stabilite după soluționarea contestațiilor și exprimarea opțiunilor candidaților promovați pe mai multe funcții, la nivelul județului Constanța vor fi ocupate 129 de funcţii vacante de director (100) şi director adjunct (29) în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Astfel, dintre cele 100 de posturi de director ocupate prin concurs, 82 de posturi vor fi ocupate de cadre didactice care anterior concursului au deținut această poziție în aceeași unitate școlară, în timp ce 1 post revine unui profesor care anterior a deținut funcția de director în altă unitate de învățământ. Alte 6 posturi vor reveni unor cadre didactice care au ocupat anterior funcția de director adjunct în aceeași școală, iar 8 posturi vor fi ocupate de profesori din aceeași școală care nu au mai ocupat funcții de director/director adjunct. Doar 3 posturi revin unor cadre didactice fără funcții de conducere în prealabil, dar provin din altă școală.

În ceea ce privește cele 29 de posturi de director adjunct ocupate prin concurs, 2 posturi vor reveni unor profesori care anterior concursului au deținut funcția de director în aceeași școală, în timp ce 21 de posturi vor reveni unor profesori care anterior concursului au ocupat funcția de director adjunct în aceeași școală, iar 1 post va reveni unei persoane care a ocupat funcția de director adjunct în altă școală. De asemenea, 5 posturi vor fi ocupate de cadre didactice din aceeași școală, care nu au ocupat anterior funcții de conducere.

Conform calendarului aprobat, vineri, 16 decembrie 2016, rezultatele finale vor fi validate de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, iar cei 129 de candidați promovați vor fi numiţi în funcţie pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general, începând cu luni, 9 ianuarie 2017.

În data de 21 decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va emite deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului începând cu data de 9 ianuarie 2017 pentru directorii în funcție la acest moment,. În paralel, vor fi emise și deciziile de numire pentru funcțiile de director/director adjunct, începând cu data de 9 ianuarie 2017, pentru candidații care au promovat concursul. Totodată, vor fi aprobate deciziile de numire prin detașare în interesul învățământului până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017, pentru cele 145 de funcții rămase vacante după validarea rezultatelor finale (92 de posturi vacante pentru funcția de director și 53 – pentru funcția de director adjunct)

Sâmbătă, 17 decembrie 2016, la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța va fi organizată ședința publică pentru repartizarea celor 41 de cadre didactice afectate de revenirea foștilor directori/directori adjuncți la catedrele rezervate în urma încetării detașării în interesul învățământului și a orelor rezervate apărute ca urmare a numirii în funcție a noilor directori/directori adjuncți.

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează examen de promovare în grad profesional – consilier juridic I S.

Download (PDF, 1.5MB)

← Older
1 2 3 87