Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

ȘTIU SĂ-MI ALEG MESERIA

În perioada 9-10 noiembrie 2017 Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în colaborare cu Instituția Prefectului, autoritățile locale și operatorii economici, organizează târguri educaționale dedicate învățământului profesional și dual, sub titlul “Știu să-mi aleg meseria” .

Prezentările de oferte vor avea loc, de această dată, numai în localităţi din mediul rural, precum Cobadin, Cumpăna, Crucea şi Cogealac, acolo unde există un interes mai crescut din partea elevilor şi a familiilor acestora pentru beneficiile şi avantajele burselor profesionale, dublate de suplimentele financiare din partea operatorilor economici parteneri de practică.

Având în vedere opţiunile tot mai numeroase ale elevilor pentru pregătire în meserii cerute de piaţa muncii, unităţile şcolare de profil, alături de unităţile gimnaziale şi partenerii educaţionali, vor contribui, încă de la începutul acestui an şcolar, la îmbunătăţirea semnificativă a consilierii şi orientării profesionale în rândul elevilor de gimnaziu.

În această perioadă, unităţile cu învăţământ profesional vor expune în standurile proprii produse/servicii/demonstraţii, etc., executate de către elevii care se pregătesc pentru dobândirea unei calificări profesionale.

Vizitatorii vor putea remarca prezenţa partenerilor de practică, operatori economici din domeniul pregătirii dar şi a consilierilor şcolari CJRAE care vor aplica şi distribui chestionare necesare cercetării opţiunilor şcolare ale elevilor.

Cu această ocazie, Inspectoratul Școlar Județean Constanța pune la dispoziție formulare elaborate de Ministerul Educației Naționale, în sprijinul operatorilor economici care își pot lansa solicitările de școlarizare în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2018-2019.

Unitățile școlare cu învățământ profesional își vor expune oferta de formare și parteneriatul cu operatorii economici pe parcursul unei zile, după cum urmează:

9 noiembrie – orele 09.00-17.00

Cobadin – Căminul cultural – festivitate de deschidere – ora 10.00

 • Liceul Cobadin
 • Liceul Tehnologic “Nicolae Istrăţoiu” Deleni
 • Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Dionisie Exiguul” Constanta
 • Liceul Tehnologic Independenţa
 • Liceul Teoretic Băneasa
 • Liceul “Regele Carol I” Ostrov
 • Liceul Teoretic Negru Vodă
 • Liceul Tehnologic “Radu Prişcu” Dobromir
 • Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu” Medgidia
 • Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia
 • Liceul Tehnologic “Axiopolis” Cernavodă
 • Colegiul “Dobrogea” Castelu

 

Cumpăna Campusul școlar – festivitate de deschidere – ora 12.00

 • Liceul Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” Cumpăna
 • Liceul Tehnologic “I.N. Roman” Constanța
 • Liceul Tehnologic “C.A. Rosetti” Constanța
 • Colegiul Tehnic de Marină “A.I. Cuza” Constanța
 • Colegiul Comercial “Carol I” Constanța
 • Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanța
 • Liceul Tehnologic “Deonida Leonida” Constanța
 • Liceul Tehnologic “Gh. Miron Costin” Constanța
 • Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanța
 • Colegiul Economic Mangalia
 • Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia
 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Albatros” Constanța
 • Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Constanța

 

10 noiembrie – orele 09.00-17.00

Crucea – Căminul cultural – festivitate de deschidere – ora 9.00

 • Liceul Tehnologic Crucea
 • Liceul Tehnologic “I.C.Brătianu” Nicolae Bălcescu
 • Liceul Tehnologic Ciobanu
 • Liceul Tehnologic “Carsium” Hârşova

 

Cogealac – Căminul cultural – festivitate de deschidere – ora 10.00

 • Liceul Tehnologic Cogealac
 • Liceul Tehnologic Mihai Viteazu
 • Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Năvodari
 • Liceul Tehnologic “Ion Podaru” Ovidiu

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Petrică Miu

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,

Prof. Anca Iuliana Dragomir

Coordonator,

INSPECTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC,

Prof. dr. Gabriela Carmen Neagu

CIFRA DE ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ȘI PROFESIONAL

A apărut OMEN nr. 5360/2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 859 din 31.10.2017.

La anexele 1 si 2 ale acestui ordin se regăsesc

 • Solicitarea de școlarizare pentru învățământul dual 2018-2019 (click aici pentru download)
 • Solicitarea de școlarizare pentru învățământul profesional 2018-2019 (click aici pentru download)

care se transmit, completate de către agenții economici interesați, către CNDIPT (vet@tvet.ro) și către ISJ Constanța (isj-cta@isjcta.ro), până la data de 17 noiembrie 2017.

Atașăm OMEN 5360/2017 și cele două formulare.

OMEN_5360_2017_Calendar_cifra_de_scolarizare_IP_si_ID

 

AUXILIARE DIDACTICE CARE AU OBȚINUT ACORDUL MEN

Lista auxiliarelor didactice care au obținut acordul Ministerului Educației Naționale pentru utilizare extinsă la clasă este disponibilă pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare, începând de miercuri, 11 octombrie 2017.

Lista conține 3.361 de titluri aferente instrumentelor didactice care pot fi utilizate pentru dezvoltarea competențelor elevilor în procesul instructiv-educativ. Acestea sunt elaborate de instituții, societăți științifice recunoscute la nivel național și internațional și/sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (ex.: Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.).

Documentul a fost validat de comisia constituită prin ordinul de ministru nr. 4.576/09.08.2017.

Alte 1.464 de titluri de auxiliare  didactice (227 pentru nivelul preșcolar, 790 pentru primar, 316 pentru gimnazial, 130 pentru liceal și 1 pentru postliceal) au intrat în procedură de aprobare/avizare, conform prevederilor  art. 11 din ordinul de ministru nr. 5.062/26.09.2017.

Raluca Elena Lupu

 

 

Nume: Lupu

Prenume: Raluca Elena

Locul şi data naşterii:

Funcția în ISJ: Expert Salarizare-normare

Studii universitare/doctorat:

Titular:

Adresă de email:

Nr.telefon de serviciu: 07530649

Silvia Bănică

 

 

Nume: Bănică

Prenume: Silvia

Locul şi data naşterii: Constanța, 15.02.1968

Funcția în ISJ: Consilier – Secretariat, arhivă

Studii universitare/doctorat: Universitatea ”Spiru Haret” Constanța, Facultatea de drept și administrație publică

Adresă de email: secretariat.isj@isjcta.ro

Nr.telefon de serviciu: 0753063507

Elena Hanu

 

 

Nume: Hanu

Prenume: Elena

Locul şi data naşterii:

Funcția în ISJ: Inspector şcolar pentru educație fizică

Studii universitare/doctorat:

Titular: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Constanța

Adresă de email:

Nr.telefon de serviciu: 0753063540

Oana Gabriela Staicu

 

 

Nume: Staicu

Prenume: Oana Gabriela

Locul şi data naşterii:

Funcția în ISJ: Inspector şcolar pentru proiecte educaționale

Studii universitare/doctorat:

Titular: Liceul Teoretic  ”Traian” Constanța

Adresă de email:

Nr.telefon de serviciu: 0753063536

Monica Milea

 

 

Nume: Milea

Prenume: Monica

Locul şi data naşterii:

Funcția în ISJ: Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane

Studii universitare/doctorat:

Titular: Liceul Tehnologic  ”Virgil Madgearu” Constanța

Adresă de email:

Nr.telefon de serviciu: 0753063513

← Older
1 2 3 94