Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Admitere 2017. Oferta educațională a celor 16 facultăți din cadrul UOC!

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează sâmbătă, 13 mai 2017, Târgul Ofertei Educaționale, în Centrul Comercial VIVO Constanţa (intrarea a II-a), între orele 10.00 şi 22.00. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Comercial VIVO, care a oferit un spațiu generos pentru desfășurarea acțiunilor de promovare.

Liceenii interesați de oferta educațională a Universității „Ovidius” sunt aşteptaţi la standurile celor 16 facultăţi. Astfel, vor putea afla toate informaţiile legate de cele două sesiuni de admitere, sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 2017. La fiecare stand, vor fi întâmpinaţi de către studenţi şi profesori care le vor prezenta specializările, corpul profesoral şi dotările de care dispun facultăţile.  Totodată, vor fi expuse oportunitățile pe piața muncii, rezultatele obţinute de către absolvenți și perspectivele carierei.

Scopul evenimentului este ca cei interesaţi de oferta educaţională a UOC să beneficieze direct de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea specializării potrivite propriei vocaţii.

Detalii privind admiterea 2017 pot fi găsite accesând site-ul: http://admitere.univ-ovidius.ro/

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

  • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
  • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
  • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
  • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
  • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
  • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 17 – 23 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 15.00 – 16.30.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 7 – 13 iunie 2017 la sediul Ministerului  Educației Naționale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, în perioada 17 – 23 mai 2017, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

Documente concurs

PROIECTUL ROSE RUNDA a II-a

Atașăm Adresa UMPFE nr. 180/21.04.2017 referitoare la Runda a II-a a schemei de granturi pentru licee.

Adresa MEN ROSE Runda a II-a

Opționale pentru clasa a III-a

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare externă, a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015 proiectele Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a POSDRU 153/1.1/S/141726 și Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a POSDRU 153/1.1/S/141867.

Atașăm adresele 165/11.04.2017 și 166/11.04.2017 de diseminare a informațiilor referitoare la cele două proiecte.

Optionale clasa a III-a Limba romana Matematica

Materialele se pot descărca gratuit de la adresele: Povestea limbii române Matematica digitală

← Older
1 2 3 91