Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Dezbaterea publică privind documentul concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”

La inițiativa ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, domnul Adrian Curaj, miercuri, 1 iunie 2016, a avut loc o întâlnire consultativă privind documentul concept „Educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”.
La dezbatere au participat reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Ministerului Economiei, ai Camerei de Comerț și Industrie a României, ai Camerelor de Comerț bilaterale, ai Ambasadei Austriei și Franței, ai Coaliției pentru Dezvoltarea României, ai Asociației Oamenilor de Afaceri din România, ai Asociației Constructorilor de Automobile din România, ai Colegiului National „Costin C. Kirițescu”. De asemenea, au participat reprezentanți ai unor companii private reprezentative la nivel național.
Discuțiile au condus spre conturarea unor elemente-cheie, care pot constitui baza în vederea asigurării condițiilor necesare pentru implementarea programelor de formare în sistem profesional-dual.
Acestea ar fi:
• sistemul educațional poate asigura formare profesională duală doar împreună cu mediul economic, astfel încât să fie construit un sistem viabil care să dezvolte colaborarea dintre mediul educațional și cel economic
• implicarea activă a camerelor de comerț este absolut necesară
• este necesară diseminarea avantajelor fiecărei rute de formare profesională, astfel încât elevii, împreună cu părintii, să poată opta pentru ruta de formare în cunoștință de cauză; orientarea și consilierea profesională de calitate a elevilor, ca și consilierea părinților, sunt esențiale
• formarea cadrelor didactice, pregătirea pedagogică a tutorilor constituie elemente importante în asigurarea unei pregătiri relevante a elevilor
• necesitatea flexibilizării pregătirii cadrelor didactice, astfel încât să se școlarizeze calificări relevante pentru piața muncii și nu calificări care să asigure norme didactice
• intervenția companiilor în ceea ce privește dotarea unităților de învățământ cu echipamente adecvate, astfel încât atelierele/laboratoarele din școli să devină funcționale.

Calendarul dezbaterilor publice privind definitivarea opțiunilor de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual este structurat pe evenimente regionale.

Pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, dezbaterea va avea loc în pe data de 7 iunie 2016, începând cu ora 11:00, în Constanța, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 11. Participanți: parteneri sociali din județele Regiunii de dezvoltare Sud – Est

CONCURSUL NAȚIONAL „OVIDIANUM”

În perioada 28-29 mai 2016, se desfășoară la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanţa Concursul naţional de limba latină „Certamen Ovidianum Ponticum”. La competiţia din acest an s-au înscris 76 de elevi de nivel liceal – din 17 județe și din municipiul București – care studiază limba latină.

Recunoaşterea şi interpretarea unor teme şi motive poetice din opera poetului latin Publius Ovidius Naso și demonstrarea valorii de model a poeziei ovidiene în literatura universală sunt câteva dintre temele pe care elevii participanți trebuie să le ilustreze în cadrul Întrecerii ovidienilor la Pontul Euxin. Concursul național – aflat la cea de-a XXIII-a ediție – a fost inițiat de domnul profesor Constantin Daba și continuat de doamna profesoară Elena Crăcea.

Sâmbătă, 28 mai 2016, ora 9.00, are loc proba scrisă la Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa (3 ore pentru toţi elevii, respectiv 5 ore pentru elevii care participă la selecţia pentru lotul internaţional Sulmona 2017). Totodată, începând cu ora 9.00, va avea loc sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice destinată profesorilor de limbi clasice şi celor de limba şi literatura română.

Duminică, 29 mai 2016, începând cu ora 10:00, va avea loc premierea elevilor. În urma acestui concurs, vor fi selectați reprezentanţi ai lotului României pentru Concursul internaţional de limba latină „Certamen Ovidianum Sulmonense” care se va desfăşura în localitatea Sulmona din Italia, în anul 2017.

Mai multe informații, pe site-ul concursului: https://sites.google.com/site/ovidianum/home

Afis Ovidianum 2016

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 3 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare Și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector Școlar general, inspector Școlar general adjunct din inspectoratele Școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele  condiții:

  • a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
  • b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
  • c) este personal didactic titular în învățământ are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
  • d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
  • e) a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
  • f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  • g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, la sediul inspectoratului școlar pentru a cărui funcție de inspector școlar general adjunct candidează.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai – 10 iunie 2016 la sediul Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs pot fi descărcate de pe această pagină.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

 

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI

Stimați dascăli,

 

5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, este prilejul pentru a vă mulțumi pentru dăruirea, înțelepciunea și creativitatea dumneavoastră, calități pe care, zi de zi, le etalați fie în clasă, fie în afara ei și prin care dați educației valoare și importanță.

Știu că mulți dintre dumneavoastră vă dedicați cei mai frumoși ani din viață misiunii de a forma caractere, personalități, oameni, de a descoperi talente, de a pregăti copii nu numai pentru școală, ci și pentru viață. De aceea, vă doresc să reușiți în tot ceea ce faceți, să trăiți din plin satisfacțiile profesionale și personale, iar cu tactul și zâmbetul pedagogic să descoperiți și să modelați sufletele frumoase ale copiilor.

Cu deosebit respect,

 

Prof. Zoia-Gabriela Bucovală,

Inspector Școlar General

← Older
Newer →
1 2 3 4 19