Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

Activități Recente

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL, PROF. ZOIA-GABRIELA BUCOVALĂ, CU OCAZIA ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Stimați profesori,

Dragi elevi și părinți,

An de an, septembrie reprezintă pentru noi toți un nou început de drum. Este momentul bucuriei de a ne revedea sau de a cunoaște noi oameni, de a avea noi experiențe, de a învăța unii de la ceilalți și de a căuta noi răspunsuri.

Consider că stabilitatea afectivă le formează copiilor și tinerilor noștri cadrul ideal pentru învățare și este de datoria noastră profesori, părinți și membri ai comunității locale să încercăm să transformăm spațiul școlar într-unul afectiv, un spațiu în care elevii să învețe de plăcere, să cunoască oameni de valoare și să dea un sens vieții.

Rezultatul obținut la școală este important, dar mult mai important este efortul pe care îl depune elevul pentru a căuta soluții, pentru a găsi răspunsuri. „Plăcerea de a urca un munte constă, în primul rând, în a savura fiecare moment al parcursului, chiar dacă nu ajungi în vârf” așa cum remarca academicianul Solomon Marcus.

Stimați profesori, să nu uităm că fiecare copil este special, este frumos, este unic și că dumneavoastră, oameni dedicați ai școlii, sunteți reperele lor umane și profesionale. Vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă zi de zi și vă urez sănătate şi putere de muncă.

Dragi elevi, vă doresc ca, în drumul vostru din acest an școlar, să înțelegeți că învățătura și educația adaugă zi de zi valoare personalității voastre și să simțiți școala ca pe un spațiu al formării voastre ca oameni.

Cu respect și prețuire,
Prof. Zoia-Gabriela Bucovală
Inspector Școlar General

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ

În perioada 1-5 septembrie 2016, se desfășoară, la Constanța, a treia ediție a Olimpiadei Internaționale de Lectură, competiție inițiată și organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România, ce vizează abordarea lecturii de către elevi ca abilitate de viață, prin intermediul textului ficțional, nonficțional și multimodal.

La această ediție, participă 65 de elevi din Cipru, Ucraina, Republica Moldova și România, cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani, lectori experimentați, pasionați de lectură, cu achiziții culturale de nivel ridicat, care au prilejul de a-și dovedi, pe parcursul acestor zile, abilitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale, prin înţelegerea textelor, prin capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii, în scris sau în cadrul unei prezentări orale sau a unei dezbateri. Proba scrisă se va desfășura, pe parcursul a trei ore, sâmbătă, 3 septembrie, începând cu ora 10.00, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța și va fi precedată, în cursul zilei de vineri, de trei cursuri susținute de prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al Universității din București, de conf. univ. dr. Angelo Mitchievici și de prof. prof. univ. dr. Marina Capbun, cadre didactice Universității „Ovidius” Constanța.

Festivitatea de deschidere a olimpiadei, a cărei temă din această ediție este marea, va avea loc vineri, 2 septembrie 2016, în sala Aula Magna a Universității „Ovidius”, începând cu ora 10.00, urmată de cursul prof. univ. dr. Liviu Papadima, președintele comisiei centrale.

AFIS

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
 • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, între orele 15.00 – 16.30.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

Documente concurs

IMPORTANT! Probele de concurs vor avea loc în data de 22 septembrie 2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Știiințifice.

Dezbaterea publică privind documentul concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”

La inițiativa ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, domnul Adrian Curaj, miercuri, 1 iunie 2016, a avut loc o întâlnire consultativă privind documentul concept „Educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”.
La dezbatere au participat reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Ministerului Economiei, ai Camerei de Comerț și Industrie a României, ai Camerelor de Comerț bilaterale, ai Ambasadei Austriei și Franței, ai Coaliției pentru Dezvoltarea României, ai Asociației Oamenilor de Afaceri din România, ai Asociației Constructorilor de Automobile din România, ai Colegiului National „Costin C. Kirițescu”. De asemenea, au participat reprezentanți ai unor companii private reprezentative la nivel național.
Discuțiile au condus spre conturarea unor elemente-cheie, care pot constitui baza în vederea asigurării condițiilor necesare pentru implementarea programelor de formare în sistem profesional-dual.
Acestea ar fi:
• sistemul educațional poate asigura formare profesională duală doar împreună cu mediul economic, astfel încât să fie construit un sistem viabil care să dezvolte colaborarea dintre mediul educațional și cel economic
• implicarea activă a camerelor de comerț este absolut necesară
• este necesară diseminarea avantajelor fiecărei rute de formare profesională, astfel încât elevii, împreună cu părintii, să poată opta pentru ruta de formare în cunoștință de cauză; orientarea și consilierea profesională de calitate a elevilor, ca și consilierea părinților, sunt esențiale
• formarea cadrelor didactice, pregătirea pedagogică a tutorilor constituie elemente importante în asigurarea unei pregătiri relevante a elevilor
• necesitatea flexibilizării pregătirii cadrelor didactice, astfel încât să se școlarizeze calificări relevante pentru piața muncii și nu calificări care să asigure norme didactice
• intervenția companiilor în ceea ce privește dotarea unităților de învățământ cu echipamente adecvate, astfel încât atelierele/laboratoarele din școli să devină funcționale.

Calendarul dezbaterilor publice privind definitivarea opțiunilor de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual este structurat pe evenimente regionale.

Pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, dezbaterea va avea loc în pe data de 7 iunie 2016, începând cu ora 11:00, în Constanța, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 11. Participanți: parteneri sociali din județele Regiunii de dezvoltare Sud – Est

CONCURSUL NAȚIONAL „OVIDIANUM”

În perioada 28-29 mai 2016, se desfășoară la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanţa Concursul naţional de limba latină „Certamen Ovidianum Ponticum”. La competiţia din acest an s-au înscris 76 de elevi de nivel liceal – din 17 județe și din municipiul București – care studiază limba latină.

Recunoaşterea şi interpretarea unor teme şi motive poetice din opera poetului latin Publius Ovidius Naso și demonstrarea valorii de model a poeziei ovidiene în literatura universală sunt câteva dintre temele pe care elevii participanți trebuie să le ilustreze în cadrul Întrecerii ovidienilor la Pontul Euxin. Concursul național – aflat la cea de-a XXIII-a ediție – a fost inițiat de domnul profesor Constantin Daba și continuat de doamna profesoară Elena Crăcea.

Sâmbătă, 28 mai 2016, ora 9.00, are loc proba scrisă la Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa (3 ore pentru toţi elevii, respectiv 5 ore pentru elevii care participă la selecţia pentru lotul internaţional Sulmona 2017). Totodată, începând cu ora 9.00, va avea loc sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice destinată profesorilor de limbi clasice şi celor de limba şi literatura română.

Duminică, 29 mai 2016, începând cu ora 10:00, va avea loc premierea elevilor. În urma acestui concurs, vor fi selectați reprezentanţi ai lotului României pentru Concursul internaţional de limba latină „Certamen Ovidianum Sulmonense” care se va desfăşura în localitatea Sulmona din Italia, în anul 2017.

Mai multe informații, pe site-ul concursului: https://sites.google.com/site/ovidianum/home

Afis Ovidianum 2016

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 3 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare Și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector Școlar general, inspector Școlar general adjunct din inspectoratele Școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele  condiții:

 • a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
 • b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • c) este personal didactic titular în învățământ are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
 • d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
 • e) a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
 • f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, la sediul inspectoratului școlar pentru a cărui funcție de inspector școlar general adjunct candidează.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai – 10 iunie 2016 la sediul Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs pot fi descărcate de pe această pagină.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

 

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 20