Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

Legislatie

Legislație

Legea Educației Naționale (actualizată 09 decembrie 2016)

OMEN 5485 din 2017 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019

OMECS 5729 din 2015 – Centralizatorul specializărilor și disciplinelor pentru concurs