Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Legislatie

Legislație

Legea Educației Naționale (actualizată 09 decembrie 2016)

OMENCS 5739 din 2016 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

OMECS 5729 din 2015 – Centralizatorul specializărilor și disciplinelor pentru concurs