Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Mobilități personal didactic

CALENDAR

Calendarul mobilității personalului didactic 2017

FIȘA DE EVALUARE

Fișa de evaluare 2017/2018

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2017 – 2018

LISTĂ POSTURI

ETAPE MOBILITATE

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de pensionare pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar

Transferul pentru restrângere de activitate

Pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Repartizare pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017 – 2018 media minim 7.00 și definitivat

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017 – 2018 media minim 5.00

Detașare

Angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale în perioada 2011-2016

Plata cu ora

Concurs/ testare la nivel județean

 

ȘEDINȚE PUBLICE 28 – 31 AUGUST 2017

Programare probă practică 22 AUGUST 2017

POSTURI 25 AUGUST 2017

Programare ședință publică 28 august 2017

Participă:

 • cadre didactice titulare în restrângere de activitate
 • cadre didactice titulare cu norma incompletă
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin continuitate în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2016 și/sau 2015
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2017
 • candidați înscriși la concursul național sesiunea 2017 în județul Constanța care au obținut media de repartizare cel puțin 7(șapte)

Programare ședință publică 29 august 2017

Participă:

 • cadre didactice titulare în restrângere de activitate
 • cadre didactice titulare cu norma incompletă
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific (dosar)
 • cadre didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2016 sau 2015 (și 2014 sau 2013 pentru învățătorii care au predat fără întrerupere la aceeași clasă de elevi în perioada 01.09.2014 – 31.08.2017 respectiv 01.09.2013 – 31.08.2017, pentru finalizarea ciclului de învățământ)

Programare ședință publică 30 august 2017

Participă:

 • cadre didactice titulare în restrângere de activitate
 • cadre didactice titulare cu norma incompletă
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific (dosar) rămase nerepartizate
 • candidați înscriși la concursul național sesiunea 2017 în județul Constanța care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci)
 • candidați înscriși la concursul național sesiunea 2017 în alte județe care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) și nu au fost repartizați
 • candidați care au participat la concursul național sesiunea 2016 și/sau 2015 și au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) în profilul postului solicitat
 • candidați rămași nerepartizați după concursul național sesiunea 2017, care au susținut proba scrisă în
  profilul postului și proba practică/orală în profilul postului în data de 22 august 2017

Programare ședință publică 31 august 2017

Participă:

 • candidați care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul național sesiunea 2017
 • cadre didactice care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul național sesiunea 2016/2015
 • candidați care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale
 • candidați care au obținut  nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la concursurile naționale sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale
 • candidați care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul național sesiunea 2014
 • candidați care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la concursuri naționale sesiunile 2013/2012/2011

Cadrele didactice care doresc să participe la ședința publică din data de 31 august 2017 pentru repartizare pe a doua specializare vor completa cererea atașată (cerere a doua specializare) și o vor depune la comisia județeană în ședința publică din data de 30 august 2017.

Programare ședință publică 08 septembrie 2017