Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2017

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

  • Calendar concurs
  • Instrucțiuni înscriere
  • Calculul mediei de departajare
  • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate sesiunea 2017 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2017 se va face în perioada 23 – 29 mai 2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programării atașate. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • Candidați a căror înscriere a fost anulată prin neprezentare la validare
  • Candidații absolvenți 2017 validează fișa de înscriere în perioada 6 – 10 iulie 2017, conform programului atașat. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • Candidați ale căror documente de studii au expirat/ expiră la data probei scrise/ ședinței publice de repartizare

ŞEDINŢĂ PUBLICĂ – REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  CU  MEDIA  DE  REPARTIZARE  MINIMUM  7  (ŞAPTE),  CONFORM  ART.  61  ALIN.  (8),  PE  POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE PUBLICATE PENTRU ANGAJARE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – 26.07.2017  LOCAȚIE: LICEUL TEORETIC ”OVIDIUS” CONSTANȚA, STRADELA BASARABI NR. 2, AULA MICĂ

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

PROGRAMARE PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

CENTRE PROBA SCRISĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

PROCEDURA PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI PROBA SCRISĂ

DOCUMENTE COMISIE