Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2018

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Instrucțiuni înscriere
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2018 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018 se va face în perioada 7 – 8 mai 2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programării atașate. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • Candidații absolvenți 2018 validează fișa de înscriere în zilele de și 9 iulie 2018, conform programului atașat. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 • Copertă dosar înscriere concurs
 • Cerere înscriere concurs
 • Adeverință concurs candidat titular
 • Adeverință concurs candidat netitular
 • Adeverință note inspecții definitivat
 • Aviz detașare

 

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

 • Programare inspectii ARTE
 • Programare inspectii BIOLOGIE
 • Programare inspectii CHIMIE
 • Programare inspectii CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
 • Programare inspectii DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare inspectii ED FIZICA
 • Programare inspectii EDUCATOARE
 • Programare inspectii FIZICA
 • Programare inspectii GEOGRAFIE
 • Programare inspectii INVATATOARE

 

 • Programare inspectii ISTORIE
 • Programare inspectii LIMBA ENGLEZA
 • Programare inspectii LIMBA FRANCEZA
 • Programare inspectii LIMBA GERMANA
 • Programare inspectii LIMBA ROMANA
 • Programare inspectii LIMBA TURCA
 • Programare inspectii MATEMATICA
 • Programare inspectii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
 • Programare inspectii RELIGIE
 • Programare inspectii ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

 PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ

 • Programare proba practica ARTE

 

 

 • Programare proba practica DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare proba practica ED FIZICA

 

 

 

 • Programare proba practica INFORMATICA

 

 • Programare proba orala LIMBA ENGLEZA

 

PROBA SCRISĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

CENTRE PROBA SCRISĂ

PROCEDURA PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI PROBA SCRISĂ

 

DOCUMENTE COMISII