Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Corp Experti in Management

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria a 11-a

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

  • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
  • titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
  • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent
  • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Program de primire portofolii

  • marți, 17.01.2017, între orele 14:00-16:00;
  • miercuri, 18.01.2017, între orele 10:00-12:00;
  • joi, 19.01.2017, între orele 14:00-16:00;
  • vineri, 20.01.2017, între orele 10:00-12:00;
  • luni, 23.01.2017, între orele 10:00-12:00.

Număr de posturi scoase la concurs: 325

Documente utile în sprijinul candidaților

Metodologie de concurs

Instrucțiuni de folosire a aplicației informatice

Înscrieri online

Locul unde vor fi afişate listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online