Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.



Scroll to Top

To Top

DESPRE RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.). Conceptul de resurse educaționale deschise are o semnificație largă, generoasă, și cuprinde diferite tipuri de materiale de învățare ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară.

Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

Evaluarea și selecția resurselor se desfășoară la nivelul inspectoratului școlar, în consiliile consultative de specialitate. Procesul de evaluare și selecție a resurselor educaționale deschise se va derula cu ritmicitate, cel puțin o dată pe lună, în funcție de frecvența și numărul materialelor educaționale depuse.

Procedură RED

Formular de înregistrare