Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Organigrama

Prof.  Sorin Mihai 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL

 
Prof. Loredana Manolache
Inspector Şcolar General Adjunct

Domeniul Management 
Inspector Şcolar General Adjunct

Domeniul Curriculum şi inspecţie şcolară

Inspector şcolar pentru management instituţional

inspector.management@isjcta.ro

Prof. Iulia Nedelea 

Prof. Elvira Nica

Prof. Laura Danilov (0,5)

Inspector şcolar pentru matematică

inspector.matematica@isjcta.ro

Prof. Daniela Bălănescu

Inspector şcolar pentru educaţie timpurie

inspector.prescolar@isjcta.ro

Prof. Irinela Nicolae

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane

inspector.personal@isjcta.ro

Prof. Monica Răgușilă

Inspector şcolar pentru informatică

inspector.informatica@isjcta.ro

Prof. Geila Iancu (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ primar

inspector.inv.primar@isjcta.ro

 

Prof. Laura Farcaș

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane

inspector.perfectionare@isjcta.ro

Prof. Liliana Muscină

Inspector şcolar pentru fizică

inspector.fizica@isjcta.ro

Prof.  Narciza-Paraschiva Topor (0,5)

Inspector şcolar pentru limba şi literatura română

inspector.romana@isjcta.ro

Prof. Mihaela Airinei 

Prof.  Crina Martinescu (0.5)

Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale

inspector.particular@isjcta.ro

Prof. Alina Viorica Dumitrașcu (0,5)

Inspector şcolar pentru chimie

inspector.chimie@isjcta.ro

Prof. Gina Marin (0,5)

Inspector şcolar pentru limbi moderne

inspector.engleza@isjcta.ro

Prof. Bianca Ionela Matei

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale

inspector.proiecte@isjcta.ro

Prof. Oana Mirela Pahon

Prof. Nicoleta Savu

Inspector şcolar pentru biologie

inspector.biologie@isjcta.ro

Prof. Laura Popa (0,5)

Inspector şcolar pentru istorie

inspector.istorie@isjcta.ro

Prof.  Magdalena Baciu – Iacob  (0,5)

Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare

inspector.educative@isjcta.ro

Prof. Marinela Natalia Mrejeru

Inspector şcolar pentru educaţie fizică

inspector.edfizica@isjcta.ro

Prof. Gabriel Georgescu

Inspector şcolar pentru geografie

inspector.geografie@isjcta.ro

Prof. Alina Viorica Dumitrașcu (0,5)

Inspector şcolar pentru minoritatea turcă şi rromă

inspector.turca@isjcta.ro

inspector.rromi@isjcta.ro

Prof. Icbal Anefi

Inspector şcolar pentru arte

inspector.arte@isjcta.ro

Prof. Florian Stoica (0,5)

Inspector şcolar pentru discipline socio-umane

inspector.sum@isjcta.ro

Prof. Cristina Herghiligiu (0,5)

Inspector şcolar pentru educație permanentă

inspector.ed.permanenta@isjcta.ro

Prof. Laura Danilov  (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic

inspector.dsp@isjcta.ro

Prof. Mariana Popa

Prof. Daniela Frangopol  (0,5)

Inspector şcolar pentru religie

inspector.religie@isjcta.ro

Prof. Daniela Stan  (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ special

inspector.inv.special@isjcta.ro

Prof. Veronica Neguțu

Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație

Prof. Magdalena Baciu – Iacob (0,5)

Consilier juridic

Nicoleta Mihăilescu 

Auditor public intern

Violeta Bâră

Consilier secretariat

Ionela Cioroaba

Referent registratură-arhivă

Mădălina Elena Vlăescu

Contabil Șef

Ec.Roberta Laura-Galav

contabilitate.isj@isjcta.ro

Tel:

Consilier contabilitate

Aurora Barbu-Preda 

Magdalena-Lăcrămioara Diță 

Expert contabilitate

Florina Andrei 

Camelia Stroe 

Şef serviciu normare salarizare şi administrativ

Ec. Raluca Elena Lupu

Consilier reţea şcolară, plan şcolarizare

Georgeta Dragomir

Consilier informatizare

Mihai Pîslaru

Consilier tehnic – administrativ

tehnic.isj@isjcta.ro