Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Organigrama

Prof.  Sorin Mihai 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL

Prof. Daniela Stan 
Prof. Loredana Manolache
Inspector Şcolar General Adjunct

Domeniul Management 
Inspector Şcolar General Adjunct

Domeniul Curriculum şi inspecţie şcolară

Inspector şcolar pentru management instituţional

Prof. Oana Pahon 

Prof. Elvira Nica

Prof. Laura Danilov (0,5)

Inspector şcolar pentru matematică

Prof. Daniela Bălănescu

Inspector şcolar pentru educaţie timpurie

Prof. Irinela Nicolae

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane

Prof. Monica Răgușilă

Prof. Ana-Maria Turda

Inspector şcolar pentru informatică

Prof. (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ primar

Prof. Luciana Șerban

Prof. Laura Farcaș

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane

Prof. Liliana Muscină

Inspector şcolar pentru fizică

Prof.  Narciza-Paraschiva Topor (0,5)

Inspector şcolar pentru limba şi literatura română

Prof.  Crina Martinescu

Prof. Cristina Popa (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale

Prof. Cristina Mihălțeanu (0,5)

Inspector şcolar pentru chimie

Prof. Gina Marin (0,5)

Inspector şcolar pentru limbi moderne

Prof. Bianca Ionela Matei

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale

Prof. Lucreția-Claudia Portase 

Prof. Ramona-Doina Buzea 

Inspector şcolar pentru biologie

Prof. Laura Popa (0,5)

Inspector şcolar pentru istorie

Prof.  Magdalena Baciu – Iacob  (0,5)

Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare

Prof. Marinela Natalia Mrejeru

Inspector şcolar pentru educaţie fizică

Prof. Gabriel Georgescu

Inspector şcolar pentru geografie

Prof. Cristina Mihălțeanu (0,5)

Inspector şcolar pentru minoritatea turcă

Prof. Icbal Anefi

Inspector şcolar pentru minoritatea rromă

Prof. Adriana Ghețea

Inspector şcolar pentru arte

Prof. Doinița-Venera Dincă (0,5)

Inspector şcolar pentru discipline socio-umane

Prof. Mihai Stere (0,5)

Inspector şcolar pentru educație permanentă

Prof. Laura Danilov  (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic

Prof. Mariana Popa

Prof. Daniela Frangopol  (0,5)

Inspector şcolar pentru religie

Prof. Ionuț Pandele (0,5)

Inspector şcolar pentru învăţământ special

Prof. Veronica Neguțu

Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație

Prof. Magdalena Baciu – Iacob (0,5)

Consilier juridic

Nicoleta Mihăilescu 

Auditor public intern

Violeta Bâră

Consilier secretariat

Ionela Cioroabă

Consilier registratură-arhivă

Mădălina Elena Vlăescu

Contabil Șef

Ec. Roberta Laura Galav

Consilier contabilitate

Aurora Barbu-Preda 

Magdalena-Lăcrămioara Diță 

Expert contabilitate

Florina Andrei 

Camelia Stroe 

Şef serviciu normare salarizare şi administrativ

Ec. Raluca Elena Lupu

Consilier reţea şcolară, plan şcolarizare

Georgeta Dragomir

Consilier informatizare

Mihai Pîslaru

Consilier tehnic – administrativ