Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

ISTORIE

Material-suport pentru clasele a VIII-a și a XII-a

Proiect educațional Inspectoratul Școlar Județean Constanța – Visual Propaganda SRL Constanța

BIOLOGIE

TELVERDE județean

telverde ISJ 3

Număr TelVerde gratuit, disponibil între 4 martie și 19 aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-18.00

Inspectoratul Școlar Județean Constanța alocă linia TelVerde 0800 816 241 (telefon gratuit) pentru facilitarea informării suplimentare a părinților cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 – metodologie, calendar, traseul educațional, oferta educațională, organizarea circumscripțiilor școlare, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, sesizarea și înregistrarea în timp real a faptelor cu risc de vulnerabilitate la corupție din sistemul de învățământ.

Linia telefonică 0800 816 241 va fi disponibilă zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-18.00, începând de luni, 4 martie a.c., până vineri, 19 aprilie a.c.

Evaluare psihosomatică 2020-2021

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEC nr.3277/17.02.2020, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 25 februarie – 20 martie 2020.

Copiii, însoțiți de părinți/tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării la oricare dintre cele  28 centre menționate.

Părinții depun la centrele de evaluare psihosomatică (sau la secretariatele unităților de învățământ unde sunt organizate centrele) cererea în vederea evaluării psihosomatice a copilului. Programarea va fi făcută după depunerea cererii de evaluare.

Părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor, în intervalul orar 10.00 – 18.00, pentru toate centrele de evaluare, la numerele de telefon comunicate.

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali se vor prezenta la evaluare cu următoarele documente:
–   adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este ,,clinic sănătos”/,,apt pentru școală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu grad de handicap (acolo unde este cazul);
–   certificatul de naștere al copilului în original și copie.

Adeverința medicală va fi prezentată comisiei de evaluare.

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeași zi, părintelui care a solicitat evaluarea și nu poate fi contestat, conform OMEC nr. 3277 / 17.02.2020.

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria a 15-a

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

 • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional
 • titular în învățământul preuniversitar/într-o unitate de învățământ și cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor
 • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
 • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
 • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Program de primire portofolii

 • luni, 3.02.2020, între orele 10 – 12
 • marți, 4.02.2020, între orele 13 – 15
 • miercuri, 5.02.2020, între orele 10 – 12
 • joi, 6.02.2020, între orele 13 – 15
 • vineri, 7.02.2020, între orele 10 – 12
 • luni, 10.02.2020, între orele 10 – 12
 • marți, 11.02.2020, între orele 13 – 15
 • miercuri, 12.02.2020, între orele 10 – 12
 • joi, 13.02.2020, între orele 13 – 15
 • vineri, 14.02.2020, între orele 10 – 12

Număr de posturi scoase la concurs: 30

Lista candidaților admiși în etapa de selecție online

Rezultatele evaluării dosarelor validate în ședința CA al ISJ Constanța

Mobilități personal didactic 2020

CALENDAR

Calendarul mobilității personalului didactic 2020-2021

 

FIȘA DE EVALUARE

Fișa de evaluare 2020-2021

 

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2020 – 2021

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 3 Date cu caracter personal

 

ETAPE MOBILITATE

Pensionare

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar

Restrângere de activitate

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în durata de viabilitate a postului/catedrei

Pretransfer consimțit între unități de învățământ

Modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada de viabilitate a postului/catedrei

Reîncadrare în funcția didactică după pensionare

Concurs național

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 7.00 și definitivat

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 5.00

Detașare

Angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale în perioada 2014-2019

Plata cu ora

Concurs/ testare la nivel județean

← Older
1 2 3 103