Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, SESIUNEA 2021

 

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere. Datele de înscriere ale candidaților, vor fi afișate pe site-ul I.S.J. Constanţa, pe data de 21.05.2021. Candidații care au depus cerere de înscriere au obligația să verifice aceste date. Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică la adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 16 iulie 2021. La solicitarea de corectare se va preciza motivul și se va anexa copia după cartea de identitate. De asemenea, rugăm candidații care constată că nu există erori în datele afișate să transmită la adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com, următoarea informare: „În urma verificării datelor afișate pe site-ul I.S.J. Constanţa am constatat că nu există erori”.

Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte şi complete.

Absolvenţii promoţiei 2021 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) trebuie să aducă adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică în original, la Compartimentul resurse umane din cadrul I.S.J. Constanţa, până la data de 16 iulie 2021 . În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2021 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Colaborare ISJ Constanța – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

 

În cursul zilei de ieri, 28.04.2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, inspectorul școlar general, prof. Sorin Mihai, a semnat un protocol de colaborare cu Gelil Eserghiep, președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

Acest parteneriat pledează pentru păstrarea și afirmarea identității etnice, culturale și lingvistice a elevilor turco-tătari din Constanța prin cultivarea interesului pentru studiul limbii și culturii tătare și participarea la programe cultural-artistice.

Direcțiile de bază ale acestei colaborări sunt:
• derularea de programe educative pe termen scurt, mediu şi lung cu reprezentanții Comunității tătare din județul Constanța (dezbateri, mese rotunde, conferinţe, simpozioane etc.) pe diverse teme: istorie, cultură, artă, artă culinară, tradiții, obiceiuri;
• promovarea studiului limbii tătare ca disciplină opțională;
• organizarea de competiții pentru stimularea performanței școlare în domeniul limbii tătare (concursuri școlare).

Spațiul dobrogean- model multietnic- ne-a educat de-a lungul timpului să apreciem fiecare cultură în ansamblul ei, să-i identificăm valorile și să-i promovăm spiritul ca imagine revelatoare a comunității pe care o reprezintă. În acest context, parteneiatul nostru, prin activitățile propuse, contribuie la stimularea interesului elevilor privind valorile de patrimoniu și la manifestarea respectului pentru acest patrimoniu a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.

← Older
1 2 3 118