Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Concursul național de comunicări științifice pentru elevii de liceu la disciplina Biologie

În perioada, 16-19 mai 2019, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează etapa națională a Concursului de comunicări științifice pentru elevii din învățământul liceal la disciplina Biologie.

Aflat la cea de-a XIV-a ediție, Concursul de comunicări ştiinţifice la disciplina biologie reprezintă o nouă modalitate de evaluare a competenţelor, a capacităţilor şi a abilităţilor elevilor de a realiza forme complementare de învăţare. Astfel, 28 de elevi din 26 de județe și din municipiul București își vor etala aptitudinile de comunicare şi dialog, capacitatea de a gândi selectiv, demonstrând interesul pentru cercetare în domeniul biologiei.

În cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” se va desfășura competiția națională dintre cei 28 de liceeni, activitate care se concretizează prin realizarea/prezentarea de proiecte de cercetare elaborate pe baza temei propuse de participanţi, a unei informări bibliografice şi a activităţilor experimentale.

Participanții își vor dezvolta spiritul de cercetare, de cunoaștere și capacitatea de socializare în contexte nonformale și informale, prin vizite la Complexul Muzeal de Științele ale Naturii din Constanța.

Deschiderea festivă va avea loc joi, 16 mai 2019, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, începând cu ora 18.00, în prezența reprezentantului Ministerului Educației Naționale, inspector general Traian Șăitan, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Constanța și ai Universității „Ovidius” din Constanța.

Informații complete pe site-ul olimpiadei, https://bioct.wordpress.com

 

”Educația ne unește” – dezbatere cu directorii unităților de învățământ

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat joi, 18 aprilie 2019, la Palatul Copiilor Constanța, dezbaterea viziunii sistemice ”Educația ne unește” propuse de Ministerul Educației Naționale, care urmează a fi transpusă într-un cadru legislativ corelat cu perspectivele socioculturale și economice ale României viitorului.

La eveniment au fost prezenți inspectorii școlari, directorii unităților de învățământ, reprezentanți ai partenerilor instituționali Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța și Asociația Părinților din Județul Constanța și ai presei.

Documentele care compun viziunea asupra viitorului educației pot fi consultate la adresa https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-lansat-viziunea-sistemic%C4%83-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bia-ne-une%C8%99te%E2%80%9D

Imagini din timpul dezbaterilor pot fi descărcate de la adresa https://photos.app.goo.gl/Ch9Fr1tkbBYgtMak9

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria a 14-a

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

 • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
 • titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
 • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent
 • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Program de primire portofolii

 • marți, 23.04.2019, între orele 10.00-12.00
 • miercuri, 24..04.2019, între orele 10.00-12.00
 • joi, 25.04.2019, între orele 10.00-12.00
 • joi, 02.05.2019, între orele 10.00-12.00
 • vineri, 03.05.2019, între orele 10.00-12.00
 • luni, 06.05.2019, între orele 10.00-12.00
 • marți, 07.05.2019, între orele 10.00-12.00

Număr de posturi scoase la concurs: 20

Lista candidaților admiși în etapa de selecție online

Rezultatele evaluării dosarelor validate în ședința CA al ISJ Constanța din 17 mai 2019

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 103