Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Calendarul Inscrierii

Calendarul înscrierii în învățământul primar

IMPORTANT Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare a fost modificat prin OMEC nr. 4244/12.05.2020

 • 4 martie-7 iulie 2020:
  • completarea cererilor de înscriere (online sau la unitatea de învățământ)
  • depunerea cererilor de înscriere semnate la unitatea de învățământ/transmiterea prin email sau poștă a cererilor de înscriere semnate și a declarației pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor
  • validarea fișelor de înscriere
 • 8 iulie 2020
  • repartizarea copiilor la școala de circumscripție
 • 9-15 iulie 2020
  • admiterea/respingerea cererilor de înscriere la altă unitatea școlară decât cea de circumscripție, pe locurile rămase libere
 • 16 iulie 2020
  • repartizarea la școala de circumscripție a copiilor respinși din lipsă de locuri la alte unități pentru care s-a bifat opțiunea de înscriere la școala de circumscripție
 • 20 iulie 2020
 • 22-28 iulie 2020
  • depunerea/transmiterea cererilor de înscriere a copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la etapa anterioară
  • validarea fișelor de înscriere
 • 31 iulie 2020

Download (PDF, Unknown)