Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Drept la replică solicitat cotidianului Replica de Constanța

Drept la replică solicitat cotidianului Replica de Constanța
17.11.2020

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut în ediția on-line a cotidianului Replica de Constanța din data de 17 noiembrie 2020 (Inspectoratul Școlar Județean Constanța face inspecție la orele on-line, https://www.replicaonline.ro/inspectoratul-scolar-judetean-va-face-inspectie-la-orele-online-452386/, autor: Z.M.), ținând cont de prevederile legale, Inspectoratul Școlar Județean Constanța vă solicită să publicați următorul Drept la replică, în același regim de apariție pentru ediția on-line.

Drept la replică

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța este instituția care exercită atribuțiile de îndrumare și control în aplicarea legislației din învățământ și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare, precum și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară.

În acest context pandemic, Ministerul Educației și Cercetării a transmis la începutul lunii octombrie 2020 precizări clare referitoare la organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară, în anul școlar 2020-2021. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prin inspectorul de dezvoltare a resursei umane, a transmis cadrelor didactice din sistem două proceduri, după cum urmează: Procedura privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară (grade didactice și definitivat) în anul școlar 2020-2021 și Procedura privind întocmirea, transmiterea și arhivarea documentelor asociate inspecțiilor școlare susținute în anul școlar 2020-2021. Acestea au fost comunicate public, pe site-ul www.isjcta.ro, secțiunea Forum.

Conform acestor precizări, în situația restrângerii sau suspendării activităților didactice care impun limitarea prezenței fizice a elevilor în unitățile de învățământ, inspecțiile școlare curente din cadrul examenelor pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I și II, a inspecțiilor speciale din cadrul examenului pentru obținerea gradului didactic II și a inspecțiilor de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ se susțin on-line.

Inspectorul școlar/metodistul, stabilește împreună cu candidatul și directorul unității de învățământ, data și intervalul orar de desfășurare a celor 4 activități didactice. Având în vedere faptul că, în scenariul 3 elevii și cadrele didactice participă la cursuri din afara unității de învățământ (on-line), exclusiv prin intermediul tehnologiei, inspectorul școlar/membrii comisiei se conectează respectând același algoritm ca și elevii care învață în sistem on-line, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se desfășoară inspecția.

În acest context, subliniem că nu se utilizează „adresele de acasă ale profesorilor”, participarea inspectorilor/metodiștilor la lecții realizându-se prin intermediul platformei educaționale puse la dispoziție de către unitatea de învățământ. Aceste platforme pot fi atât gratuite, oferite de către Ministerul Educației și Cercetării, cât și achiziționate de către instituțiile școlare, în funcție de priorități și de resursele disponibile.

Precizăm că planificarea și organizarea inspecțiilor speciale pentru obținerea gradului didactic I și echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I se realizează de către centrul universitar în care cadrul didactic susține examenul, cu acordul candidatului și al membrilor comisiei.

În această perioadă inspectorii școlari își desfășoară activitatea respectând Procedura ISJ care reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a inspecției școlare, conform tuturor prevederilor legale, fără afectarea actului educațional și fără a produce disconfort elevilor și cadrelor didactice. Inspecția nu implică nicio deplasare în unitatea de învățământ și nici la domiciliul cadrelor didactice, documentele care țin de activitatea de preinspecție fiind furnizate electronic comisiei respective.

În ceea ce privește afirmația conform căreia profesorii nu doresc să predea on-line, menționăm că, în cadrul tuturor conferințelor de presă organizate săptămânal de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța s-a transmis faptul că, din centralizările primite de la managerii școlari, nu s-au semnalat situații de acest tip.

În concluzie, Inspectoratul Școlar Județean Constanța derulează în această perioadă numai inspecții de tipul celor menționate mai sus, în condiții clare, stabilite de comun acord cu membrii comisiei și cadrul didactic inspectat.

Inspector Școlar General,

Prof. SORIN MIHAI

14 noiembrie, Ziua Dobrogei

Astăzi, se împlinesc 142 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă. Pentru spațiul României dintre Dunăre şi Marea Meagră- Dobrogea- ziua de 14 noiembrie 1878 are aceeași semnificație patrimonial-afectivă și istorică, în suita evoluției sale moderne și a ansamblului neamului nostru, precum o au zilele de 27 martie 1918 pentru Basarabia, 28 noiembrie 1918 pentru Bucovina de nord, respectiv 1 decembrie 1918 pentru Transilvania (devenită, din 1990 și Ziua Națională a României). 14 noiembrie – este data ce reprezintă una dintre bornele istorice care marchează făurirea Statului Român Modern- născut prin Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, și împlinit prin Marea Unire din 1919. Începând cu anul 2015, românii celebrează, în data de 14 noiembrie, Ziua Dobrogei, în amintirea momentului istoric din 1878 când Dobrogea a revenit la teritoriul naţional. Potrivit legii 230/2015, sărbătorirea anuală a Zilei Dobrogei poate fi marcată de autorităţile centrale şi locale, de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.
Unirea Dobrogei cu România a avut loc în urma războiului de independenţă din 1877-1878 şi consfinţită prin Tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878. În data de 14 noiembrie, Regele Carol I adresa următoarea proclamaţie către dobrogeni:
„Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România. Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte.
Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii pe care ne-o râvnesc multe ţări străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă…
Armata română, care intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menţine ordinea şi, model de disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire. Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii. În curând provincia voastră, pe cale constituţională, va primi o organizaţie definitivă, care va ţine seama de trebuinţele şi moravurile voastre, care va aşeza pe temelii statornicite poziţia voastră cetăţenească. Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră.”
Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice. Filiala Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” filiala Constanța, lansează cu ocazia Zilei Dobrogei, Proiectul Educațional ISTORIA – LECȚII DE VIAȚĂ, cu câteva oferte de activități interactive online și fizic, din domeniul științific, dar și cultural-artistic, la care dorim să implicăm mulți iubitori ai istoriei naționale! Activitățile sunt în format concurs (chestionar de cunoștințe istorice de bază sau de creații artistice și literare), competiții sportive ori de interpretare vocală, toate dedicate marilor evenimente din istoria României.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Joi, 12.11.2020, s-a desfășurat conferința de presă în sistem on-line,
a inspectorului școlar general SORIN MIHAI.

Subiectele puse în discuție în cadrul întâlnirii cu reprezentanții media au fost:
1. Există în școlile din județul Constanța, în mediul rural, probleme cu asigurarea căldurii?
Până în prezent nu au fost semnalate probleme de acest tip în unitățile de învățământ din județul Constanța. De săptămâna viitoare se vor derula ședințe de lucru cu managerii școlari, pe sectoare (luni, marți, miercuri și vineri). În acest sens am solicitat inspectorilor de sector să identifice dacă există probleme în instituțiile școlare sau situații specifice legate de perioada pandemică în care suntem.

2. Care mai este situația de la Liceul Teoretic George Călinescu Constanța?
În prezent, departamentul management din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța pregătește un referat cu privire la toate informațiile pe care le avem până în prezent pe această temă. Acesta va fi prezentat în următorul Consiliu de administrație al ISJ, urmând ca, tot atunci, să fie luată o decizie cu privire la acest liceu. Până în prezent, trei persoane și-au depus acordul scris pentru detașarea în interesul învățământului pe funcția de director la Liceul Teoretic G. Călinescu Constanța: prof. Marinescu Eduard, prof. Giuran Camelia și prof. Bulacu Iulia Cristina.

3. Mai sunt alte anchete în derulare la Inspectoratul Școlar Județean Constanța?
În acest moment mai sunt anchete în derulare. Nu am în acest moment o situație centralizată, dar vom reveni cu detalii, la momentul finalizării lor. De exemplu, situația de la Școala Gimnazială nr. 18 Jean Bart Constanța s-a remediat. Problema era în asigurarea internet-ului de mare viteză. În prezent există rețea wireless, astfel încât elevii pot beneficia în cel mai scurt timp de informațiile transmise de către cadrele didactice în timpul activităților de învățare.

4. Câte unități de învățământ nu au internet în județul Constanța?
Din cele 500 de unități de învățământ din județ, numai 43 au raportat că nu au conexiune internet în clădire (dintre care 32 sunt grădinițe, iar 11 sunt școli gimnaziale sau primare). Menționăm că, în conformitate cu Scrisoarea metodică transmisa de MEC la inceputul anului scolar pentru a fi distribuită în toate unitățile de învățământ din județ care școlarizează pe nivel preșcolar:

preșcolarii NU vor fi expuși în mediul on-line, ci numai în grupuri închise de comunicare cu părinții, NU vor fi solicitați să efectueze „lecții” în fața calculatoarelor/tabletelor/telefoanelor, NU vor fi verificați/ ascultați în fața camerelor de către cadrul didactic și NU vor fi suprasolicitați în a rezolva sarcini pe fișe și a colora, mecanic, în contur. Exagerările de orice fel și atitudinile ostentative ale celor implicați, dacă există, sunt factori frenatori în comunicarea educațională și împiedică derularea unui proces didactic firesc, stimulativ și atractiv.

În concluzie, 11 unități de învățământ nu dispun de conexiune internet în clădire, în acest moment. Situația se actualizează săptămânal, în funcție de datele transmise de către directorii unităților de invățământ. Așadar, vă vom ține la curent cu modificările care apar.

5. Cadrele didactice au intrat în regim de telemuncă?
Telemunca este o problemă care se discută la nivel de angajator, respectiv directorul unității de învățământ. Aceasta presupune un regim special, un act adițional de contractul de muncă, semnat de comun acord: angajator- angajat. Am pus în vedere tuturor directorilor în cadrul ședinței de luni, 9.11.2020, că trebuie să aibă în vedere precizările legislative specifice acestui aspect. De asemenea, am revenit cu informații legate de: Metodologia-cadru din 2020 privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Legea nr. 81/30.03.2018 privind reglementarea activității de telemuncă. În contextul actual, recomandarea noastră este aceea de a se utiliza resursele unității de învățământ privind procesul instructiv-educativ. Colegii noștri pot să-și desfășoare orele apelând la toate dispozitivele achiziționate de către managerii școlari pentru a facilita învățarea în unitatea de învățământ.

6. Există profesori care predau de acasă. Ce puteți spune despre asta?
Este important să se predea din unitatea de învățământ, unde există mijloacele necesare pentru susținerea predării-învățării on-line. Aceasta este o recomandare, deoarece Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu este angajatorul. Este important ca directorul să comunice cu angajații astfel încât aceștia să știe care sunt drepturile (inclusiv cele salariale), dar și obligațiile, indiferent de varianta aleasă de comun acord (angajat-angajator). De asemenea, nu voi avea ncio problemă să comunic directorilor să ia măsuri clare, ferme, corecte, în cazul în care cadrele didactic ar refuza predarea în sistem on-line.

7. Ce face în această perioadă personalul auxiliar?
Directorul unității de învățmânt, poate elabora un document adițional la fișa de atribuții astfel încât să includă și alte sarcini, specifice perioadei actuale, adaptate. De exemplu, personalul de îngrijire poate să se preocupe acum de întreținerea bazei materiale, având mai mult timp la dispoziție pentru acest lucru. Aceasta este un simplu exemplu. Directorul este cel care stabilește pontajul în instituția școlară, ISJ Constanța poate doar să monitorizeze aceste situații.

Alte precizări:
• Prin departamentul Curriculum și inspecție școlară din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța monitorizăm săptămânal toate activitățile din unitățile de învățământ din județul nostru. Am solicitat tuturor școlilor să ne transmită procedurile actualizate privind activitatea didactică on-line, precum și protecția datelor personale. De asemenea, s-au solicitat și orarele pentru fiecare clasă în parte, astfel încât inspectorii școlari să poată derula inspecții școlare și de specialitate la fiecare disciplină, în sistem on-line. Intenția noastră este aceea de a evidenția exemplele de bună practică în această perioadă, pornind de la disponibilitatea UAT-urilor de a finanța achiziția de dispozitive electronice pentru elevi și până la lecții on-line susținute creativ de către colegii noști de la catedră.

• Legat de achiziționarea de tablete în municipiul Constanța, domnul primar a solicitat săptămâna trecută numărul de elevi și de cadre didactice din orașul nostru, cu intenția de a identifica o modalitate de a le asigura aceste dispozitive. Pentru noi este prioritar ca elevii care provind din medii defavorizate să poată beneficia de toată tehnologia necesară pentru a participa la învățarea on-line. În acest sens și Consiliul Județean Constanța a devenit eligibil și și-a manifestat disponibilitate de a achiziționa tablete adaptate elevilor din centrele pentru educație incluzivă. Trebuie să menționăm că Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut un apel astfel încât distribuirea dispozitivelor să se realizeze în baza unei analize de nevoi foarte clare, realizate de către unitățile de învățământ, în colaborare cu serviciile specifice din cadrul UAT-urilor.
• Am recomandat unităților școlare ca stabilirea orarului de funcționare în unitatea de învățământ să fie transmis anterior aprobării Consiliului de administrație către părinți pentru a elimina eventualele discrepanțe sau inadvertențe în modalitatea de derulare a activităților on-line.

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Unitățile de învățământ din județul Constanța desfășoară activități de învățare în sistem on-line

Având în vedere situația epidemiologică de la nivel național, începând cu data de 9.11.2020, instituțiile școlare din județul Constanța funcționează conform scenariului 3. Cei 85.780 de elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal desfășoară activități didactice în sistem on-line.

În această perioadă, prin eforturile cumulate ale tuturor partenerilor educaționali implicați, s-au realizat demersurile specifice în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ echilibrat și eficient, după cum urmează:

• din martie până în septembrie, 5108 dispozitive au fost date spre utilizare unităților de învățământ (prin achiziție proprie sau a administrațiilor publice locale, prin donație, prin sponsorizare etc);
• prin HG nr. 370/2020, elevii din medii defavorizate vor primi, prin programul Școala de acasă: 5689 tablete (în luna noiembrie vor fi livrate către școli);
• prin HG nr. 756/2020, IȘJ Constanța achiziționează 170 de tablete (achiziție directă – termenul de livrare este până luni, 16.11) și 192 laptopuri (licitație deschisă, în derulare pe SICAP, se așteaptă finalizarea);
• prin proiectul ROSE, prin achiziție centralizată, unitățile de învățământ primesc 2433 laptopuri (procedura de licitație nu a fost contestată, este în derulare);
• pentru 9 unități de învățământ (dintr-un total de 500 de școli), Inspectoratul Școlar Județean Constanța va scrie cerere de finanțare, prin Programul Operațional Competitivitate (POC – OUG 144/2020), în vederea achiziționării de tablete, table interactive și videoproiectoare etc.

Exceptând cele 9 unități de învățământ, toate celelalte instituții școlare vor primi dispozitive electronice prin POC – OUG 144/2020, ca urmare a scrierii de cereri de finanțare fie de către administrațiile publice locale, fie de către unitățile de învățământ.

De asemenea, Consiliul Județean Constanța a devenit eligibil și și-a manifestat disponibilitatea pentru a scrie cerere de finanțare pentru elevii din Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă, care vor primi dispozitive speciale, adaptate nevoilor acestora.

În acest context, menționăm că, în cel mai scurt timp, nu numai că se va acoperi necesarul de 6899 dispozitive electronice pentru învățământul de masă (pentru 8% din numărul total al elevilor, așa cum a fost raportat de către managerii școlari la începutul acestei săptămâni), ci se vor achiziționa dispozitive electronice și pentru cei care nu au considerat că ar avea nevoie.

Pentru asigurarea unei îndrumări corecte și coerente a activității didactice, IȘJ Constanța, prin inspectorii școlari, va monitoriza săptămânal fiecare elev care nu are acces în acest moment la dispozitive sau surse de internet, astfel încât pregătirea tuturor să fie asigurată conform standardelor specifice, până la achiziționarea mijloacelor tehnologice necesare.

”Pe lângă preocuparea pentru suportul tehnic în activitățile didactice, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, va verifica în această perioadă procedurile unităților de învățământ privind activităţile didactice desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și programul de muncă stabilit la nivelul unității de învățământ, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii Sars-Cov-2. De asemenea, se va facilita continuarea colaborării cu instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, agenţi economici etc. pentru dezvoltarea de resurse educaţionale deschise, platforme de învăţare on-line, aplicaţii digitale, emisiuni TV şi radio şi alte resurse care pot asigura suport pentru activitatea de învăţare on-line”, a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.

Comunicat de presă

Unitățile de învățământ din județul Constanța sunt pregătite pentru activitatea de învățare în sistem on-line

 

Începând cu data de astăzi, 09.11.2020, toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța vor adopta scenariul 3 de funcționare pentru 30 de zile, în conformitate cu Ordinul MEC privind suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar nr. 5972/8.11.2020 și cu Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Așadar, un număr de 108.496 de preșcolari și elevi, alături de 7668 de cadre didactice își vor desfășura activitățile didactice în sistem on-line.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în colaborare cu partenerii educaționali, a întreprins demersurile necesare pentru ca procesul de învățare să își păstreze coerența și consistența în aceste condiții date de situația epidemiologică înregistrată la nivel național.

Începând cu luna martie a acestui an și până în luna septembrie, s-au achiziționat la nivelul județului nostru 5171 de dispozitive pentru învățarea on-line, obținute prin eforturile managerilor instituțiilor școlare care au încheiat diverse colaborări cu autoritățile locale, agenții economici și organizațiile non-guvernamentale (fonduri proprii, fonduri UAT, sponsorizări, donații).

Prin aplicarea Hotărârii nr. 370/2020 privind aprobarea Programului național Școala de acasă și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării 5689 de dispozitive vor fi asigurate în această perioadă, cu prioritate pentru copiii care provin din medii defavorizate.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța asigură, prin Hotărârea de Guvern nr. 756- Educația în siguranță, un număr de 170 de tablete și aproximativ 192 de laptopuri, alături de alte dispozitive solicitate de unitățile de învățământ din județ: sisteme tablă interactivă și videoproiector (132), camere web (78), camere streaming (91), routere (192), switch-uri (42), imprimante (31) etc

La acestea se vor adauga dispozitivele achiziționate de către unitățile de învățământ, în parteneriat cu administrația publică locală prin Hotărârea de Guvern nr. 144/2020– privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. Data deschiderii apelului a fost 02.11.2020, iar dispozitivele fie au fost achiziționate, fie pot fi achiziționate în perioada următoare, pentru ca apoi sumele să fie recuperate prin proiect.

Tot în privința dotării cu dispozitive electronice, prin Proiectul pentru Învățământul Secundar ROSE se achiziționează 2433 de laptopuri, 213 sisteme tablă interactivă și videoproiector, 280 de camere pentru videoconferință.

În acest moment, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța li s-a solicitat directorilor unităților de învățământ o situație clară cu privire la modul în care se derulează procesul didactic începând de astăzi, precum și o actualizare a procedurii proprii de funcționare, în baza scenariului 3 de activitate.

De precizat este că unitățile de învățământ funcționează utilizând platforme educaționale care permit derularea de activități on-line, de tip sincron sau asincron. Managerii școlari au achiziționat dispozitive, astfel încât cadrele didactice pot susține activitatea didactică din sala de clasă, apelând la laptopuri, table smart, videoproiectoare. Pentru situațiile excepționale în care dispozitivele nu au fost furnizate încă, directorii au identificat diverse modalități de derulare a procesului instructiv-educativ, în funcție de resursele de care dispun. Menționăm că acest sistem de funcționare este reglementat prin Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Le mulțumesc colegilor directori și profesori pentru toate eforturile depuse în vederea organizării adecvate a activităților din instituția școlară. Buna colaborare, profesionalismul și implicarea fiecăruia au constituit premise în gândirea unui proces de învățare on-line care să le transmită încredere elevilor și părinților acestora. Inspectoratul Școlar Județean Constanța monitorizează în permanență desfășurarea activității didactice în vederea promovării exemplelor de bună practică și a îmbunătățirii aspectelor care necesită acest lucru. Le recomandăm colegilor de la catedră o activitate prin care să se alterneze tipurile de organizare, pentru a se asigura și un stil de viață sănătos al elevilor a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.

 

 

Tehnologie “All in one” pentru elevii din Hârșova

 

 Domnul inspector școlar general, profesor Sorin Mihai,  a participat marți, 3.11.2020, la o întâlnire cu reprezentanții Asociației Arată că îți pasă Hârșova și ai unui agent economic din comunitatea Hârșova în vederea inaugurării unor echipamente performante care să sprijine profesorii în activitatea didactică, în contextul învățării on-line.

În cadrul acestui parteneriat au fost furnizate 5 pachete interactive de tipul IQboard Evolution AiO UST 100″ Future Teaching – All in one distribuite după cum urmează: 3 pachete pentru Liceul Teoretic Ioan Cotovu Hârșova și 2 pachete pentru Școala Gimnazială nr.1 Hârșova. Pachetul cuprinde: tablă interactivă, videoproiector, computer integrat, microfon, tastatură, mouse wireless, software în limba română. De asemenea, printr-o sponsorizare oferită de asociație și agentul economic cadrele didactice vor beneficia de o sesiune de formare în vederea optimei utilizări a echipamentelor respective.

Întâlnirea de ieri a constituit un bun prilej de a discuta cu cei prezenți abordarea învățământului dual și în zona Hârșova deoarece există o consistentă disponibilitate a partenerilor, precum și resurse în această direcție. Sub această formă s-ar putea crea un mediu stimulativ pentru tinerii din comunitate, oferindu-se multiple posibilități de a-și utiliza propriul potențial în creionarea unui parcurs educativ solid, cu dublu beneficiu: personal și comunitar a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.

Comunicat de presă al Ministerului Educației și Cercetării

23.09 [MEC] comunicat_scolii sectii votare

În perioada 25 – 29 septembrie, activitatea didactică în unitățile de învățământ desemnate secții de votare se va desfășura exclusiv online

Activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare, se suspendă în perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfășura exclusiv în sistem    on-line. Această decizie a fost aprobată de ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, printr-un ordin transmis spre publicare în Monitorul Oficial, în urma Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 46/2020.

În această perioadă, activitățile didactice în unitățile de învățământ aflate în situația mai sus menționată se vor realiza conform metodologiei privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin OMEC 5545/2020.

Procesul instructiv-educativ, „față în față” va fi reluat în data de 30.09.2020, conform scenariilor aprobate de către comitetele județe/al municipiului București pentru situații de urgență, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară.

Această propunere a fost agreată în întâlnirea de lucru de luni, 21 septembrie, pe care ministrul educației și cercetării a avut-o cu reprezentanți ai Asociației Comunelor din România, ai Asociației Orașelor din România, ai Asociației Municipiilor din România și ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

 

Cuvânt de deschidere a noului an școlar

Stimați colegi și părinți,

Dragi elevi,

 

Începutul anului școlar 2020-2021 stă sub semnul încrederii, al dorinței comune de a depăși orice obstacol. Începând de astăzi, învățământul constănțean va dovedi încă o dată că este pregătit să facă față provocărilor. Am demonstrat că avem capacitatea să ne adaptăm rapid, iar prin eforturile echipei părinți-cadre didactice-elevi vom găsi soluții, și de acum încolo, pentru tot ce ne propunem să împlinim.

 

Chiar dacă anul școlar debutează într-un context epidemiologic care aduce cu sine multe întrebări, incertitudini, am convingerea că procesul educațional va fi unul echilibrat și stabil, indiferent de scenariul abordat. Printr-o strânsă colaborare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța și Instituția Prefectului vor fi alături de fiecare școală, astfel încât să ne asigurăm că pentru copiii noștri s-au creat cele mai bune condiții în instituțiile de învățământ constănțene.

 

În aceste momente, mai mult ca oricând, școala este a noastră, a întregii comunități. Sprijinul părinților, implicarea autorităților locale, susținerea din partea societății civile constituie repere de echilibru în acest an școlar. Numai prin contribuția tuturor școala va deveni un climat de siguranță, fundamental pentru educarea și formarea copiilor și a tinerilor noștri. Mesajul meu se adresează tuturor celor care înțeleg cât de important este să facem front comun și să avem încredere că educația își va păstra coerența și calitatea.

 

Pășim într-un nou și inedit an școlar. Pășim împreună: părinți, dascăli, copii. Alături unii de ceilalți, mergem pe drumul care va consolida și mai mult un parteneriat viabil, care să le ofere tinerilor un model de acțiune socială, responsabilă, îndreptată spre identificarea de soluții eficiente. Într-o societate cu o dinamică fluctuantă, într-un context care ne va testa capacitatea de colaborare și de adaptare, modul în care am ales să parcurgem acest drum va defini formarea societății noastre de mâine.

 

Doresc să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au înțeles rolul indispensabil al educației, care trebuie să își continue traseul în orice condiții. Le mulțumesc în special colegilor mei, manageri și profesori, pentru efortul susținut și pentru că dovedesc din nou cât de bine își cunosc menirea.

 

Elevilor le cer să aibă încredere în munca oamenilor de la catedră, în misiunea școlii, să respecte regulile instituite pentru păstrarea sănătății lor și a celor din jurul lor. Le cer să ne fie parteneri, astfel încât să le putem oferi tot sprijinul pentru ceea ce vor avea de realizat ca un început sau ca o continuare firească a devenirii lor.

 

Mult succes și multă sănătate!

 

Inspector școlar general,

Prof. Sorin MIHAI

← Older
Newer →
1 2 3 4 49