Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Olimpiada de creativitate științifică

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Universitatea Maritimă din Constanța, organizează etapa judeţeană a Olimpiadei de Creativitate Științifică pentru elevii din gimnaziu şi pentru elevii din liceu în data de 13 iunie 2019 începând cu ora 10:00 la Universitatea Maritimă din Constanța.

Olimpiada de Creativitate Științifică este organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu universități din România, societăți științifice și organizații profesionale cu rezultate deosebite în domeniul creativității științifice, a inventicii și inovării.

Olimpiada de creativitate ştiinţifică este deschisă elevilor din clasele a V-a – a XII-a (a XIII-a) de la toate formele de învățământ (zi, seral, cu frecvență redusă), din învățământul de stat și particular, teoretic, tehnologic sau vocațional. Participarea la olimpiadă se desfășoară în echipe de 2 – 3 elevi, pe două categorii de vârstă, coordonate de un profesor.

Olimpiada de creativitate științifică este organizată pe următoarele secțiuni tematice:

 • Ştiinţe fundamentale (include lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului şi al ecosistemelor, matematică aplicată sau domenii interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate);
 • Ştiinţe aplicate (include lucrări din domenii ca inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, reciclare, economie, etc.);
 • Aplicații practice, Tehnologia informaţiei (include lucrări din domenii ca știinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, Internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.);
 • Robotică (include lucrări din domenii ca sisteme automate, sisteme autonome sau controlabile de la distanţă ce îmbină parte mecanică, electrică, electronică şi informatică).

Elevii vor participa în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care încearcă să rezolve/explice o problemă a societății.

Criteriile de jurizare vor ţine cont de:

 • Activitatea propriu zisă a tinerilor din echipă în proiectul prezentat;
 • Respectarea rigurozităţii ştiinţifice şi/sau matematice specifice vârstei și categoriei;
 • Importanţa şi relevanţa proiectului în domeniu;
 • Nivelul de aprofundare al temei;
 • Nivelul de noutate al proiectului prezentat;
 • Designul standului, structurarea posterului şi activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

 

 

Concursul național de comunicări științifice pentru elevii de liceu la disciplina Biologie

În perioada, 16-19 mai 2019, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează etapa națională a Concursului de comunicări științifice pentru elevii din învățământul liceal la disciplina Biologie.

Aflat la cea de-a XIV-a ediție, Concursul de comunicări ştiinţifice la disciplina biologie reprezintă o nouă modalitate de evaluare a competenţelor, a capacităţilor şi a abilităţilor elevilor de a realiza forme complementare de învăţare. Astfel, 28 de elevi din 26 de județe și din municipiul București își vor etala aptitudinile de comunicare şi dialog, capacitatea de a gândi selectiv, demonstrând interesul pentru cercetare în domeniul biologiei.

În cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” se va desfășura competiția națională dintre cei 28 de liceeni, activitate care se concretizează prin realizarea/prezentarea de proiecte de cercetare elaborate pe baza temei propuse de participanţi, a unei informări bibliografice şi a activităţilor experimentale.

Participanții își vor dezvolta spiritul de cercetare, de cunoaștere și capacitatea de socializare în contexte nonformale și informale, prin vizite la Complexul Muzeal de Științele ale Naturii din Constanța.

Deschiderea festivă va avea loc joi, 16 mai 2019, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, începând cu ora 18.00, în prezența reprezentantului Ministerului Educației Naționale, inspector general Traian Șăitan, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Constanța și ai Universității „Ovidius” din Constanța.

Informații complete pe site-ul olimpiadei, https://bioct.wordpress.com

 

REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2019

Ea) LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Forma de învățământ

Clasa Total elevi Prezenți 1,00-4.99 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99

10

Zi

XI 4933 4498 1642 1039 684 465 418 248 2
91.18% 36.51% 23.10% 15.21% 10.34% 9.29% 5.51% 0.04%

Zi

XII

4695

4310 1308 848 694 564 589 307 2
91.80% 30.35% 19.68% 16.10% 13.09% 13.67% 7.12% 0.05%

Ec) MATEMATICĂ/ISTORIE

Forma de învățământ

Clasa Total elevi Prezenți 1,00-4.99 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99

10

Zi

XI 4933 4408 2647 600 466 341 226 121 9
89.36% 60.05% 13.61% 10.57% 7.74% 5.13% 2.75% 0.20%

Zi

XII 4695 4214 1829 656 595 453 378 276 27
89.76% 43.40% 15.57% 14.12% 10.75% 8.97% 6.55% 0.64%

 

Ed) FIZICĂ/ CHIMIE/ BIOLOGIE/ INFORMATICĂ/ LOGICĂ/ PSIHOLOGIE/ ECONOMIE/ SOCIOLOGIE/ FILOSOFIE/ GEOGRAFIE

Forma de învățământ

Clasa Total elevi Prezenți 1,00-4.99 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99

10

Zi

XII 4695 3998 1717 532 472 490 441 322 25
85.15% 42.95% 13.31% 11.81% 12.26% 11.03% 8.05% 0.63%

 

Rezultate obținute la simularea Evaluării Naționale

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 • Clasa a VII-a – procent note peste 5: 61.28%
Total elevi Prezenți 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
6371 5953 423 533 641 708 938 1017 924 614 153 2
7.11% 8.95% 10.77% 11.89% 15.76% 17.08% 15.52% 10.31% 2.57% 0.03%
 • Clasa a VIII-a – procent note peste 5: 70.24%
Total elevi Prezenți 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
6026 5767 203 355 558 600 773 791 944 976 563 4
3.52% 6.16% 9.68% 10.40% 13.40% 13.72% 16.37% 16.92% 9.76% 0.07%

MATEMATICĂ

 • Clasa a VII-a – procent note peste 5: 42.99%
Total elevi Prezenți 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
6371 5850 510 962 1047 816 808 674 452 349 212 20
8.72% 16.44% 17.90% 13.95% 13.81% 11.52% 7.73% 5.97% 3.62% 0.34%
 • Clasa a VIII-a – procent note peste 5: 41.31%
Total elevi Prezenți 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
6026 5706 632 1253 885 579 653 477 448 438 296 45
11.08% 21.96% 15.51% 10.15% 11.44% 8.36% 7.85% 7.68% 5.19% 0.79%

MEDII PESTE 5.00

 • clasa a VII-a: 2978 elevi = 51.60%
 • clasa a VIII-a: 3077 elevi = 54.34%

Olimpiada națională de chimie 2019

În perioada, 21-25 martie 2019, Constanța va fi gazda celei de-a LIII-a ediții a Olimpiadei Naționale de Chimie, competiție organizată de Ministerul Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Timp de cinci zile, 350 de elevi din clasele a VIII-a – a XII-a, din toată țara, își vor pune în valoare creativitatea, gândirea disciplinată, științifică, precum și pasiunea pentru această disciplină.

Programul olimpiadei:

 • Vineri, 22.03.2019, în intervalul orar, 9.00-12.00, se desfășoară proba teoretică, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța;
 • Sâmbătă, 23.03.2019, în intervalul orar, 9.00-12.00, proba practică, în următoarele centre de concurs:
  • Colegiul Comercial „Carol I” Constanța (clasa a VIII-a);
  • Universitatea „Ovidius” Constanța – Facultatea de Farmacie (clasa a IX-a și a X-a);
  • Universitatea „Ovidius” Constanța- Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie (clasa a XI-a);
  • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța (clasa a XII-a).
 • Duminică, 24.03.2019, în intervalul orar, 9.00 – 14.00, proba de baraj la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța. În cadrul acestei probe, va avea loc selecția lotului național lărgit de chimie care, în urma pregătirii și selecției, va participa la etapa internațională a olimpiadei de chimie.

Deschiderea oficială a competiției va avea loc joi, 21 martie 2019, ora 18.00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța, în prezența reprezentanților Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Universității „Ovidius” din Constanța, Instituției Prefectului, Primăriei Municipiului Constanța și a partenerilor implicați în organizarea și desfășurarea în condiții optime a olimpiadei.

Luni, 25 martie 2019, la ora 14.00, cei mai buni dintre cei buni vor fi premiați de către Ministerul Educației Naționale și de sponsorii competiției naționale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța.

Informații complete pe site-ul olimpiadei, https://sites.google.com/view/onch2019cta

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ 2018

În perioada 1-5 septembrie 2018, se desfășoară la Constanța, cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Lectură, competiție inițiată și organizată de Ministerul Educației Naționale ce vizează abordarea lecturii de către elevi ca abilitate de viață.

Competiția va reuni 61 de elevi din România, Cipru, Ucraina, Republica Moldova și Qatar cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani, alături de 27 de profesori însoțitori şi 30 de membri ai Comisiei centrale. Elevii pasionați de lectură, cu achiziții culturale de nivel ridicat au prilejul de a-și dovedi, pe parcursul acestor zile, abilitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale, prin înţelegerea textelor, prin capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii, în scris sau în cadrul dezbaterii. Olimpiada se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire, potrivit competențelor de lectură dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile competiționale internaționale:

 • nivelul 1- de antrenament – 13-15 ani – (clasele VII -VIII) – gimnaziu;
 • nivelul 2 – 15-17 ani (clasele IX – X) – liceu;
 • nivelul 3 – 17-19 ani (clasele XI-XII)- liceu.

Proba scrisă se va desfășura, pe parcursul a trei ore, luni, 3 septembrie, începând cu ora 11.00, la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța și va fi precedată, în cursul zilei de duminică, de cursuri susținute de prof. univ. dr. habil Angelo Mitchievici, prof. univ. dr. Marina Capbun și conf. univ. dr. Alina Buzatu, cadre didactice ale Universității „Ovidius” Constanța.

Festivitatea de deschidere a olimpiadei, a cărei temă din această ediție este prietenia, va avea loc sâmbătă, 1 septembrie 2018, la Centrul Cultural Multifuncțional „Jean Constantin”, începând cu ora 17.00, iar premierea celor mai buni elevi este programată marți, 4 septembrie 2018, ora 17.00. La ediția din acest an, Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța, Editura Art și Banca BRD vor oferi premii elevilor care se vor situa pe primele locuri.

Pentru elevi, au fost pregătite activități recreative, de socializare, seri culturale, vizite la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și la Paradis Land din Neptun. Participanții la Olimpiada internațională de lectură vor fi însoțiți de elevi voluntari constănțeni de la TEAM.

Târgul ofertelor educaționale – Alege Educația! Este calea către viitorul tău

In perioada 19-20 aprilie 2018, oferta educatională a anului școlar 2018-2019 va fi prezentată sub sloganul „Alege Educația! Este calea către viitorul tău” de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, universităţile locale şi alţi parteneri educaţionali.

Instituţiile de învăţământ teoretic, vocațional sau tehnologic, liceal și postliceal, îşi vor expune oferta  atât la Pavilionul Expoziţional Constanţa cât şi în alte 8 locaţii din judeţul Constanţa (Medgidia, Mangalia, Năvodari, Cobadin, Hârşova, Cernavodă, Eforie, Mihail Kogălniceanu).

Târgul ofertelor educaţionale este adresat elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a, părinţilor acestora dar şi elevilor de liceu interesaţi de traseul educațional și al formării profesionale după absolvirea celor 12 clase.

Oferta învățământului dual  va fi evidențiată într-un stand special dedicat la care vor putea fi contactați atât reprezentanții operatorilor economici care au solicitat acest tip de școlarizare, cât și elevii care se află deja într-un asemenea parcurs de formare.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 19 aprilie 2018, ora 10.00, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, în prezenţa autorităţilor locale și a partenerilor educațional.

Programul de vizitare pentru cele două zile este 9.00-18.00.

 

← Older
Newer →
1 2 3 4 47