Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Examenul de bacalaureat național – Evaluarea competențelor lingvistice și digitale 6 – 16 iunie 2017

Conform Calendarului examenului de bacalaureat național, în perioada 6 – 16 iunie 2017, absolvenții de liceu vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, astfel:

 • 6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A – 4225 candidați (real – 3.324 și uman – 901)
 • 9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competențelor digitale – proba D – 3172 candidați
 • 14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C – 3683 candidați: 3550 limba engleză, 105 limba franceză, 14 limba germană modernă,6 limba italiană și 8 limba spaniolă

Evaluarea competențelor lingvistice, pentru limba română și limba modernă, precum și a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeași specialitate, din unitatea de învățământ.

La nivelul județului Constanța au fost desemnate 51 de centre de examen pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română începe la ora 9.00, conform programării afișate în fiecare centru de examen.

Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare, nonliterare și itemi corespunzători descriptorilor competențelor din programele pentru bacalaureat. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10 – 15 minute.

Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în data de 10.01.2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru zilele de miercuri – 11.01.2017, joi – 12.01.2017 și vineri – 13.01.2017.

Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Constanța

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, întrunit în regim de urgență sâmbătă, 7 ianuarie 2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru luni, 9 ianuarie, și marți, 10 ianuarie 2017.

Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT

În urma publicării rezultatelor finale, stabilite după soluționarea contestațiilor și exprimarea opțiunilor candidaților promovați pe mai multe funcții, la nivelul județului Constanța vor fi ocupate 129 de funcţii vacante de director (100) şi director adjunct (29) în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Astfel, dintre cele 100 de posturi de director ocupate prin concurs, 82 de posturi vor fi ocupate de cadre didactice care anterior concursului au deținut această poziție în aceeași unitate școlară, în timp ce 1 post revine unui profesor care anterior a deținut funcția de director în altă unitate de învățământ. Alte 6 posturi vor reveni unor cadre didactice care au ocupat anterior funcția de director adjunct în aceeași școală, iar 8 posturi vor fi ocupate de profesori din aceeași școală care nu au mai ocupat funcții de director/director adjunct. Doar 3 posturi revin unor cadre didactice fără funcții de conducere în prealabil, dar provin din altă școală.

În ceea ce privește cele 29 de posturi de director adjunct ocupate prin concurs, 2 posturi vor reveni unor profesori care anterior concursului au deținut funcția de director în aceeași școală, în timp ce 21 de posturi vor reveni unor profesori care anterior concursului au ocupat funcția de director adjunct în aceeași școală, iar 1 post va reveni unei persoane care a ocupat funcția de director adjunct în altă școală. De asemenea, 5 posturi vor fi ocupate de cadre didactice din aceeași școală, care nu au ocupat anterior funcții de conducere.

Conform calendarului aprobat, vineri, 16 decembrie 2016, rezultatele finale vor fi validate de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, iar cei 129 de candidați promovați vor fi numiţi în funcţie pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general, începând cu luni, 9 ianuarie 2017.

În data de 21 decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va emite deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului începând cu data de 9 ianuarie 2017 pentru directorii în funcție la acest moment,. În paralel, vor fi emise și deciziile de numire pentru funcțiile de director/director adjunct, începând cu data de 9 ianuarie 2017, pentru candidații care au promovat concursul. Totodată, vor fi aprobate deciziile de numire prin detașare în interesul învățământului până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017, pentru cele 145 de funcții rămase vacante după validarea rezultatelor finale (92 de posturi vacante pentru funcția de director și 53 – pentru funcția de director adjunct)

Sâmbătă, 17 decembrie 2016, la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța va fi organizată ședința publică pentru repartizarea celor 41 de cadre didactice afectate de revenirea foștilor directori/directori adjuncți la catedrele rezervate în urma încetării detașării în interesul învățământului și a orelor rezervate apărute ca urmare a numirii în funcție a noilor directori/directori adjuncți.

COMUNICAT

Astăzi, 15 octombrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a avut loc, la inițiativa Prefectului Județului Constanța, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, o întâlnire de lucru între conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, directori ai unităților de învățământ în care s-au confirmat de la începutul anului școlar cazuri de meningită acută virală și conducerea Direcției de Sănătate Publică Constanța.

În cadrul discuțiilor s-au stabilit măsurile pentru limitarea apariției de noi cazuri în unitățile de învățământ, astfel:

1. Intensificarea comunicării între Direcția de Sănătate Publică, rețeaua de medici școlari și directorii instituțiilor de învățământ. La unitățile de învățământ unde nu se asigură asistența medicală prin rețeaua de medici școlari, primarii vor găsi soluții pentru asigurarea unor cadre medicale.

2. Unitățile de învățământ vor realiza:

–     triajul clinic zilnic al elevilor, cu anunțarea familiilor și trimiterea imediată a celor cu simptomatologie la medicul de familie sau la medicul de medicină școlară;

–     aerisirea spațiilor, atât cele destinate cursurilor cât și cele de tranzit și grupurile sanitare;

–     curățenie și dezinfecție riguroasă în spațiile de învațământ și la grupurile sanitare;

–     educația sanitară a elevilor, cu recomandarea de a folosi batiste de unică folosință, inclusiv în caz de strănut sau tuse, spălarea mâinilor cu apă și săpun cât mai des (înainte de masă, după folosirea grupurilor sanitare și ori de câte ori este nevoie), iar obiectele personale (sticla cu apa, paharul, prosopul etc.) nu se utilizează în comun.

3. Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin Serviciul de promovare a sănătății, va face o acțiune de informare cu privire la măsurile de prevenire a meningitei acute virale în cadrul unităților de învățământ din județ.

4. Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin intermediul echipei de specialitate, va continua acțiunile de dezinfecție în unitățile școlare care au prezentat cazuri de îmbolnăvire. Astfel de acțiuni au avut loc deja în patru unități de învățământ.

5. Echipe de control din cadrul Direcției de Sănătate Publică vor continua acțiuni de evaluare a condițiilor igienico – sanitare în instituțiile de învățământ unde au apărut cazurile de meningită acută virală.

 

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

17 octombrie 2016 UPDATE: Material informativ din partea Direcției de Sănătate Publică

Competiții școlare naționale și județene, în perioada 20-22 mai 2016

În perioada 20-22 mai 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa organizează în cadrul „Olimpiadei Gimnaziilor” etapa naţională de oină, băieţi. La această competiție, participă 120 de elevi şi 16 cadre didactice din 8 judeţe ale ţării, echipe care s-au calificat la etapele de regiune :

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILESTI-BRĂILA
 • ȘCOALA GIMNAZIALA GALICEA MARE – DOLJ
 • ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGU – SĂLAJ
 • ȘCOALA GIMNAZIALA LAZĂR TÂMPA – ARAD
 • ȘCOALA GIMNAZIALA GHERĂEȘTI – NEAMȚ
 • ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMU – CĂLĂRAȘI
 • ȘCOALA GIMNAZIALA „ION VISOIU” – ILFOV
 • ȘCOALA GIMNAZIALA MATEI BASARAB – SIBIU

Astfel, sâmbătă, 21.05.2016, în intervalul orar 09.30-12.30 şi 16.00-19.00, la Stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul „Badea Cârţan” va avea loc prima fază a competiţiei, urmând ca duminică, 22.05.2016, în intervalul orar 09.30-13.00, să se desfășoare cea de a doua fază a competiţiei, la Stadionul „Rugby Farul”, din strada Primăverii.

La eveniment, vor participa şi reprezentanţi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Federaţiei Române de Oină.

„Vă aşteptăm alături de noi, pentru susţinerea şi promovarea sportului naţional!”, a declarat inspectorul școlar pentru educaţie fizică, prof. Dragoş Octavian Ciucan

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează sâmbătă, 21 mai a.c., la Școala Gimnazială Nr. 1 Peștera, cea de-a XIV-a ediție a Concursului județean de matematică „Rural Math”.

La această competiție vor participa 244 de elevi din ciclul gimnazial, riguros selectaţi în urma concursului organizat la nivelul fiecărui sector metodic, din cele 56 de unități de învățământ din mediul rural, din județul Constanța. Elevii vor fi însoțiți, asistați și evaluați de 50 de cadre didactice.

Concursul se desfășoară în intervalul orar 10.00 – 12.00, urmând ca la ora 15.00, să aibă loc festivitatea de premiere, elevilor merituoși oferindu-li-se diplome și premii în bani.

Elevii de liceu participă la regionala de la Constanţa a Concursului Naţional „Tinerii Dezbat”

În perioada 21- 22 mai 2016, în 9 județe din țară și în municipiul București, aproximativ 800 de elevi din România dezbat în cadrul competițiilor regionale următoarele trei moţiuni:

Educația civică ar trebui să fie materie obligatorie în programa școlară pentru liceu

• Ar trebui aplicate măsuri de toleranță zero pentru actele de discriminare din școli

• Drepturile copilului ar trebui să fie obiect de studiu pentru toți elevii

La Constanţa, competiția va avea loc la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”și reunește 21 de echipe formate din elevi de liceu reprezentând 21 de unități de învățământ din patru județe (7 din Constanţa, 7 din Tulcea, 4 din Ialomiţa şi 3 din Călăraşi) care se vor confrunta ideatic pe cele trei moțiuni.

Ajuns la cea de-a VII-a ediție, Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” este cunoscut ca „olimpiada dezbaterilor”, fiind inclus în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice în anul şcolar 2015-2016. În urma etapei judeţene şi a seminariilor, 270 de licee s-au calificat la etapa regională ce se va desfăşura în 10 centre regionale: Bucureşti, Botoşani, Iaşi, Galaţi, Constanţa, Slatina, Sinaia, Miercurea Ciuc, Hunedoara şi Oradea.

În urma etapei regionale, echipele de pe primele locuri se vor califica în finala naţională, găzduită anul acesta de judeţul Sălaj, la Zalău, în perioada 10-12 iunie a.c.

Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” – www.tineriidezbat.ro este organizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice alături de partenerii săi – ARDOR (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică), în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Reprezentanţa UNICEF în România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Informaţii suplimentare:

Iniţiat în 2010 de Ministerul Educaţiei, Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” – www.tineriidezbat.ro – este cel mai amplu campionat de dezbateri adresat elevilor de liceu din România. Alcătuit din 3 etape competiţionale distincte (judeţeană, regională şi naţională) şi un seminar de formare adresat profesorilor coordonatori, Concursul „Tinerii Dezbat” invită profesorii alături de elevii lor într-o experienţă de învăţare a argumentării şi de formare a gândirii critice.

Dezbaterile, în formatele practicate de universităţi prestigioase din lume, sunt exersate în România, de peste cinci ani, în cluburile de dezbateri din şcoli şi, de peste 20 de ani, în cluburile ARDOR. Concursul „Tinerii Dezbat” aduce mişcarea de dezbateri la amploarea pe care o are în majoritatea ţărilor democratice cu bune practici în domeniul educaţional.

Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a, an școlar 2015-2016

Luni, 23 mai a.c., elevii de clasa a VI-a vor susține prima probă din cadrul Evaluării Naţionale, la disciplinele din aria curriculară Limbă şi comunicare – Limba română şi o limbă străină: franceză, engleză, germană. Proba începe la ora 9:00, iar durata alocării testului este de 60 de minute. La nivelul județului Constanța, sunt 6.314 elevi înscriși în clasa a VI-a.

Cea de-a doua probă, va avea loc marți, 24 mai a.c., și vizează evaluarea de competenţe din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Matematică, Fizică şi Biologie.

Testele pentru Evaluarea Națională se elaborează de către Centrul Național de Evaluare și Examinare, ținând cont de următoarele cerințe: să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină, să aibă un nivel mediu de dificultate.

Elevii vor susține evaluarea în sălile în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, iar testele vor fi evaluate în cadrul unității de învățământ de către cadre didactice din respective unitate. Testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română și celălalt cu specialitatea limba modernă, iar cele care vizează evaluarea unor competențe din aria „Matematică și Științe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice cu următoarele specialități: matematică, fizică și biologie. Evaluarea testelor se finalizează în termen de cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea elevilor și a părinților elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Constanța – gazdă a două olimpiade naționale

În perioada 18-20 aprilie 2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează la Constanța Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Turcă și Olimpiada Națională de Limbă Rromani, la care vor participa 227 de elevi și cadre didactice din toată țara.

Astfel, la Olimpiada de Limbă rromani – aflată la cea de-a XVII-a ediție – participă 72 de elevi din 30 de județe. Festivitatea de deschidere a olimpiadei va avea loc luni, 18 aprilie 2016, ora 9.00, la Casa de Cultură a Comunei Agigea, urmând ca în intervalul, 11.00 -14.00, elevii să susțină proba scrisă la Școala Gimnazială „Ion Borcea” din Agigea. Premierea elevilor este programată marți, 19 aprilie, ora 18.00, la Casa de Cultură a Comunei Agigea.

La festivitatea de deschidere participă: Primarul Comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, Directorul Directiei Minorități, Szőcs Domokos, consilier limba rromani din cadrul MENCS, profesor Gheorghe Sarău și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Deschiderea celei de-a XX-a ediții a Olimpiadei de limbă și literatură turcă va avea loc tot luni, 18 aprilie a.c., ora 13.00, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Eforie Nord. Începând cu ora 14.00, cei 80 de elevi (din cinci județe) vor intra în competiție timp de trei ore, susținând proba scrisă a olimpiadei. Premierea celor mai buni elevi participanți la Olimpiada de limbă si literatură turcă se va desfășura miercuri, 20 aprilie 2016, ora 12.00, în Sala de Conferințe a Hotelului „Ana” din Eforie Nord

La festivitatea de deschidere participă: Primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, Directorul Direcției Minorități MENCS, Szőcs Domokos, inspector pentru limbă turcă din cadrul MENCS, prof. Vildan Bormambet – și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

De asemenea, elevii și profesorii vor vizita orașul Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, cât si Geamia Carol I.

Elevii constănțeni participă la sute de activități nonformale în perioada 18-22 aprilie 2016

În săptămâna 18- 22 aprilie 2016, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța se derulează Programul Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

Acesta urmărește implicarea elevilor, a cadrelor didactice și a comunității, în activități extracurriculare și extrașcolare, care să valorizeze aptitudinile şi competenţele copiilor în domenii diverse şi interesante.

În derularea activităților, școala constănțeană are numeroși parteneri: organizații nonguvernamentale, instituții de cultură, autorități locale, agenți economici etc. Oferta de acțiuni pentru această perioadă a fost stabilită după o consultare prealabilă a tuturor factorilor implicați în demersul educațional: părinte, elev, cadru didactic, comunitate.

Așadar, în urma acestor consultări au fost stabilite variate activități, printre care amintim:

 • ciclul preșcolar:
  • vizite la agenți economici, vizionare de piese de teatru, vizite la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Delfinariu;
  • ateliere de creație plastică;
  • concursuri culinare (ex. Micul bucătăraș), sportive, cultural- artistice.
 • ciclul primar:
  • vizite la muzee, vizionare de filme, concursuri.
 • ciclul gimnazial:
  • ateliere de creație în variate domenii;
  • participări la concursuri sportive și artistice în cadrul proiectelor județene sau regionale;
  • vizite la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa București, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, Casa Experimentelor București;
  • vizite la Centrele Școlare de Educație Incuzivă din Constanța;
  • pregătire pentru Evaluarea Naională.
 • ciclul liceal:
  • vizite la universitățile din Constanța, București, Iași, Sibiu;
  • pregătirea dosarelor pentru studiu universitar în țară și în afara țării;
  • întâlniri cu profesioniști din diverse domenii de activitate (ex. procurori, medici, diplomați etc.);
  • sesiuni de dezbateri în direcția alimentației sănătoase (de tip raw vegan), concursuri culinare interculturale;
  • ateliere de creație (literară și plastică), teatru (improvizație teatrală), întâlniri cu psihologi;
  • cluburi de dezbateri, cafenele literare, vizionări de filme cu mesaj educativ.

O mare parte dintre elevii constănțeni participă în această săptămână la proiecte (festivaluri, concursuri) educative județene, regionale, naționale, printre care se numără:

 • Festivalul Național de Scurt Metraj pentru Elevi Filmmic– Liceul Teoretic Traian Constanța;
 • Concursul Național de creație Tinere condeie- faza județeană;
 • Concursul Național de Reviste școlare- faza locală și faza județeană;
 • Concursul regional Educație pentru sănătate– Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța;
 • Concursul regional Diversitas– Școala Gimnazială George Enescu Năvodari;
 • Concursul județean”Le Petit Renard”- Liceul Teoretic George Călinescu Constanța.

Ne bucură faptul că, și în acest an, Programul Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! este conceput cu responsabilizarea elevilor, părinților, dar mai ales, cu participarea membrilor comunității locale și a reprezentanților societății civile. Școala aparține comunității. Așadar săptămâna activităților nonformale este un excelent prilej pentru elevi de a-și exersa- mai mult ca oricând- talentele, abilitățile, competențele și de a utiliza în această direcție și resursele comunității a declarat Inspectorul Școlar General prof. Zoia- Gabriela Bucovală.

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 6 47