Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Săptămâna parteneriatelor active şcoală-întreprindere, 1-5 aprilie 2013

12.03.2013

Joi, 14 martie 2013, începând cu ora 11.00,  la Colegiul Comercial „Carol I” se va desfăşura sesiunea interjudeţeană de formare a principalilor actori ce vor fi implicaţi în Săptămâna parteneriatelor active şcoală-întreprindere, din perioada 1-5 aprilie 2013.

Sesiunea,  la care participă peste 50 de cadre didactice, elevi, părinţi, parteneri educaţionali din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Constanţa  şi Tulcea, alături de partenerii lor economici pentru pregătirea practică, este organizată în cadrul proiectului POSDRU Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI. La sesiune vor mai participa inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu, inspectorul pentru învăţământul profesional şi tehnic prof.dr.Gabriela Neagu, iar din cadrul I.S.J. Tulcea- inspectorul pentru învăţământul profesional şi tehnic prof. Elisabeta Ocneanu, alături de directorii unor unităţi de învăţământ din ambele judeţe.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic.

Activităţile proiectului au ca scop conştientizarea membrilor comunităţii asupra problematicii parteneriatelor şcoală-întreprindere, formarea specialistilor din întreprinderi pentru activităţile de informare şi consiliere profesională, organizarea vizitelor de lucru în întreprinderi pentru observarea tehnologiilor, ritmului de lucru şi a metodelor de organizare.

Şcoala pilot din judeţul Constanţa selectată prin acest proiect, alături de alte 19 unităţi pilot din ţară, este Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, care gestionează pe tot parcursul proiectului condiţiile realizării obiectivelor propuse în alte patru unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic ,,Axiopolis” Cernavodă,  Colegiul Tehnic Energetic Constanţa, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Tulcea, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Tulcea.  Principalul partener economic al şcolii pilot este RATC Constanţa, care va găzdui la 1 aprilie 2013 deschiderea oficială a Săptămânii parteneriatelor active şcoală-întreprindere, pe lângă alte numeroase activităţi cu elevii şi cadrele didactice derulate anterior în  parteneriat.

Agenda seminarului din 14 martie conţine prezentarea, de către şcolile şi partenerii lor din reţea, a activităţilor propuse a se derula în „Săptămâna PAŞII-FPI”, dezbateri şi discuţii referitoare la aceste activităţi,  promovarea evenimentului de către fiecare partener, prezentarea „Ghidului de bune practici”, prezentarea site-ului proiectului: http://www.pasiifpi-tvet.ro/.

Simularea examenului de bacalaureat

05.03.2013

În  perioada 11-15 martie 2013, va avea loc simularea examenului de bacalaureat organizată la nivel judeţean în toate unităţile de învăţământ liceal la care  participă elevii din seria curentă  şi  absolvenţii din seriile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Simulările organizate la probele scrise vor respecta precizările Ministerului Educaţiei Naţionale: subiectele vor fi diferenţiate pe filieră şi profil, elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplină şi de tipul de subiect primit şi vor fi supravhegheaţi video. Astfel, elevii din clasele a XII-a se vor familiariza cu atmosfera şi procedura de desfăşurare a bacalaureatului.

Pentru fiecare disciplină, inspectorul şcolar de specialitate împreună cu membrii consiliului consultativ al disciplinei va realiza subiecte şi bareme de evaluare şi de notare în conformitate cu programele şcolare, propuse pentru simulare astfel: Limba şi literatura română (Prof. dr. Cristina Maria Ivan), Matematică (Prof. Daniela Bălănescu), Informatică (Prof. Alina Niţu), Limbă maternă (Prof. Anefi Icbal), Istorie (Prof. Purcărea Petre), Chimie (Prof. Gabriela Micu), Biologie (Prof. Adriana Popescu), Geografie (Prof. Anca Dragomir), Fizică (Prof. Mădălina Ivănescu), Logică, Filosofie, Psihologie și Economie (Prof. Daniel Vicenţiu Geoglovan).

Evaluarea lucrărilor se realizează în fiecare unitate de învăţământ de către două cadre didactice (profesorul de la clasă şi un alt profesor), urmând ca lucrările  să fie analizate și discutate cu elevii de fiecare profesor. Decizia de trecere a notelor de la simulare în catalog va fi în responsabilitatea fiecărui cadru didactic.

Cu acest prilej,  inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat: „Consider că aceste simulări au două scopuri: verificarea modului în care se  organizează şi se desfăşoară examenul şi evidenţierea nivelului de pregătire atins de  elevi până în acest moment. În funcţie de rezultatele obţinute, fiecare unitate şcolară  trebuie să elaboreze  un plan remedial, astfel încât rezultatele de la bacalaureat să fie optime.”

 

Incidentul înregistrat la L. T. „I. N. Roman” Constanța

21.02.2013

Referitor la incidentul  de  astăzi, 21.02.2013, înregistrat  la L. T. „I. N. Roman” Constanța, vă comunicăm următoarele:

Inspectoratul Școlar Județean Constanța susține adoptarea unor măsuri exemplare  pentru eradicarea  sau limitarea unor asemenea comportamente care sunt consecința  unei informări inadecvate, neselective și necontrolate.  Internetul, rețelele de socializare și mass-media tabloidă reprezintă surse de informare și de formare pentru elevii  care  preiau sau imită modele, fără discernământ, punându-și astfel viitorul sub un mare semn de  întrebare. Adolescenții trebuie să înțeleagă importanța unor asemenea gesturi necugetate care pot avea urmări asupra lor toată viața.

Nu credem că este un eveniment ce trebuie discutat atât de mult din două motive: în primul rând, nu reprezintă sistemul de învățământ constănțean și nu este o caracteristică a  școlii constănțene,  ci este o vulnerabilitate a acestei generații care nu este pregătită să  distingă modelele pozitive de cele negative, valoarea de nonvaloare. În al doilea rând, prin prezentarea acestor cazuri încurajăm astfel de derapaje, pe viitor, în condițiile în care alți elevi pot prelua asemenea comportamente.

Profesorii acestei instituții sunt victimele elevilor problemă și, de cele mai multe ori, efortul acestora nu este întotdeauna recunoscut și apreciat, ei fiind descurajați  în demersul de  a-i forma și educa.

„Apreciez profesionalismul și seriozitatea tratării acestui subiect de către dumneavoastră și consider că printr-o  conștientizare permanentă și printr-o promovare a valorilor reale, tânăra generație  va face  față acestor  influențe negative și continui să cred că vom avea o relație foarte bună cu dumneavoastră, reprezentanții presei ca și până acum.” a declarat  inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu.

 

Newer →
1 49 50 51