Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Invatamant profesional si tehnic

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL

În atenția operatorilor economici interesați de școlarizarea prin învățământul profesional și dual !

Vă informăm că a apărut OMEN nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului, etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020.

Conform prevederilor OMEN nr. 5402/01.11.2018, până la data de 23 noiembrie 2018, ISJ/ISMB realizează, cu sprijinul Camerelor de Comerț și al instituțiilor reprezentate în CLDPS, acțiuni de popularizare în rândul operatorilor economici privind oportunitățile de solicitare de școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2019-2020.

Până la data de 23 noiembrie 2018 operatorii economici pot solicita locuri în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020.

Pe site-ul www.alegetidrumul.ro se află toate materialele necesare în vederea completării solicitărilor pentru școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020:

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-23-noiembrie-2018-scolarizarea-elevilor-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2019-2020

De asemenea, s-a publicat și Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018:

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/calendarul-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scolar-2019-2020-aprobat-prin-omen-5031-2018

Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră!

Materiale atașate:

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL

În atenția operatorilor economici interesați de școlarizarea prin învățământul profesional și dual !

Vă informăm că a apărut OMEN nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului, etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020.

Conform prevederilor OMEN nr. 5402/01.11.2018, până la data de 23 noiembrie 2018, ISJ/ISMB realizează, cu sprijinul Camerelor de Comerț și al instituțiilor reprezentate în CLDPS, acțiuni de popularizare în rândul operatorilor economici privind oportunitățile de solicitare de școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2019-2020.

Până la data de 23 noiembrie 2018 operatorii economici pot solicita locuri în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020.

Pe site-ul www.alegetidrumul.ro se află toate materialele necesare în vederea completării solicitărilor pentru școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020:

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-23-noiembrie-2018-scolarizarea-elevilor-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2019-2020

De asemenea, s-a publicat și Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018:

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/calendarul-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scolar-2019-2020-aprobat-prin-omen-5031-2018

Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră!

Materiale atașate:

CIFRA DE ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ȘI PROFESIONAL

A apărut OMEN nr. 5360/2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 859 din 31.10.2017.

La anexele 1 si 2 ale acestui ordin se regăsesc

  • Solicitarea de școlarizare pentru învățământul dual 2018-2019 (click aici pentru download)
  • Solicitarea de școlarizare pentru învățământul profesional 2018-2019 (click aici pentru download)

care se transmit, completate de către agenții economici interesați, către CNDIPT (vet@tvet.ro) și către ISJ Constanța (isj-cta@isjcta.ro), până la data de 17 noiembrie 2017.

Atașăm OMEN 5360/2017 și cele două formulare.

[pdf-embedder url=”http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2017/11/OMEN_5360_2017_Calendar_cifra_de_scolarizare_IP_si_ID.pdf”]

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

IMPORTANT PENTRU OPERATORII ECONOMICI – PARTENERI DE INSTRUIRE PRACTICĂ

Luni, 10 aprilie 2017, la Palatul Copiilor Constanța, pe parcursul a două ore, s-a desfășurat sesiunea de informare și dezbatere referitoare la noutățile legislative privind învățământul  dual, organizată de MEN-CNDIPT cu sprijinul  I.S.J. Constanța, urmare a apariției Ordinului MEN nr. 3556 din 29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a admiterii în învățământul dual și a Calendarului  admiterii în învățământul dual de stat (publicat în Monitorul Oficial 231 din 4 aprilie 2017) precum și a Ordinului MEN  nr. 3554 din 29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual (publicat în Monitorul Oficial  nr. 232/5.04.2017).
Alături  de reprezentanții MEN-CNDIPT și I.S.J. Constanța au participat subprefectul  județului  Constanța – dl. Levent Accoium, directorul CCINA  Constanța – dl. Ion Dănuț Jugănaru, directorul de Resurse umane al Șantierului Naval Constanța – doamna Putinei Violeta,  reprezentantul A.J.O.F.M. Constanța, reprezentanți ai sindicatelor și asociațiilor patronale din județ- în calitatea lor de membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) dar și  directorii unităților de învățământ profesional și tehnic din județul și municipiul Constanța cu partenerii  lor de instruire practică.
Atât reprezentanții CLDPS Constanța cât și directorii unităților școlare, operatorii economici parteneri,  au luat în discuție  responsabilitatea  majoră  pe care trebuie să și-o asume potențialii angajatori și parteneri de practică, asigurarea unei burse suplimentare la nivelul celei acordate de stat(în prezent de 200 lei/lună), dar și implicarea acestora în mecanismele decizionale la nivelul unităților de învățământ partenere.
Calendarul acțiunilor pentru promovarea învățământului dual și stabilirea cifrei de școlarizare
pentru anul școlar 2017-2018 a stabilit, ca primă etapă, transmiterea solicitărilor potențialilor parteneri economici pentru școlarizare prin învățământ dual către CNDIPT, până la 19-20 aprilie 2017 (la adresa vet@tvet.ro , conform modelului din anexa 2 a Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual) .
Reprezentantul MEN-CNDIPT a precizat faptul că învățământul dual va putea răspunde  următoarelor  cerințe:
•   contract de parteneriat încheiat între operatori economici ( asociație/ consorțiu de operatori economici), unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea școlară
•   contract individual de pregătire practică, încheiat între elev, (părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor), operatorul economic și unitatea de învățământ
•   autorizare/acreditare a operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual (metodologie specifică aprobată prin HG)
•   facilități fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ (facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale)
•   decontarea cheltuielilor de transport, cazare și masă (gratuite) în internate școlare pentru elevii din învățământul dual, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu.

Solicitările de școlarizare vor fi  completate conform anexei atașate și pot fi transmise atât la adresa de email de mai sus cât și către I.S.J. Constanța (isj-cta@isjcta.ro) sau CCINA Constanta (dru@ccina.ro).

Anexa 2 solicitare de scolarizare

Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat în consultare publică propunerea de document de politică publică privind ”Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”. Documentul se află publicat pe site-ul M.E.N.C.Ș. (www.edu.ro) și pe site-urile Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (www.tvet.ro, www.alegetidrumul.ro).

Consultarea publică se realizează cu sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și al Inspectoratelor Școlare Județene.

01. Consultare Optiuni dupa clasa a VIII a

02. Calendar consultari

03. Formular consultare online

Curriculum de specialitate. Legislaţie specifică

Învăţământul profesional de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015

Legislaţie:

Consiliul Consultativ Învăţământ profesional şi tehnic, an şcolar 2014-2015

Cercuri pedagogice 2014-2015 tehnologii (1)

Cercuri pedagogice 2014-2015 tehnologii (2)

Curriculum Educaţie Tehnologică:

Curriculum Liceu Tehnologic:

Învăţământ profesional:

 

 

Newer →
1 2