Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Documente specifice

AUXILIARE DIDACTICE CARE AU OBȚINUT ACORDUL MEN

Lista auxiliarelor didactice care au obținut acordul Ministerului Educației Naționale pentru utilizare extinsă la clasă este disponibilă pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare, începând de miercuri, 11 octombrie 2017.

Lista conține 3.361 de titluri aferente instrumentelor didactice care pot fi utilizate pentru dezvoltarea competențelor elevilor în procesul instructiv-educativ. Acestea sunt elaborate de instituții, societăți științifice recunoscute la nivel național și internațional și/sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (ex.: Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.).

Documentul a fost validat de comisia constituită prin ordinul de ministru nr. 4.576/09.08.2017.

Alte 1.464 de titluri de auxiliare  didactice (227 pentru nivelul preșcolar, 790 pentru primar, 316 pentru gimnazial, 130 pentru liceal și 1 pentru postliceal) au intrat în procedură de aprobare/avizare, conform prevederilor  art. 11 din ordinul de ministru nr. 5.062/26.09.2017.

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Număr de gradații pe discipline

Procedura gradații de merit 2017

Anexe procedură:

Rezultate evaluare dosare Gradații de merit 2017 – afișat 27 iunie 2017 ora 12.00

Contestații înregistrate Gradație de merit 2017 – afișat 30 iulie 2017 ora 17.00

Rezultate finale Gradații de merit după contestații – afișat 7 iulie 2017 ora 8.00

Gradații aprobate prin OMEN nr. 4582/09.08.2017

 

APEL PENTRU SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE

Centrul Național de Evaluare și  Examinare organizează grupurile de lucru pe discipline în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a.

Procesul de manifestare a interesului în vederea includerii în grupurile de lucru pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare destinate învățământului gimnazial clasa a V-a, precum și selecția și comunicarea rezultatelor se vor desfășura exclusiv online, pe platforma dedicată de pe site-ul www.rocnee.eu, subsecțiunea Apeluri.

Calendar:

  • 13 – 31 martie 2017: înscrierea candidaților pe platforma dedicată
  • 3 – 7 aprilie 2017: selecția candidaților
  • 10 – 14 aprilie 2017: anunțarea rezultatelor selecției, individual, doar pentru candidații selectați

Apel CNEE grupuri de lucru evaluare manuale cls. a V-a

MODIFICAREA CALENDARULUI PRIVIND SELECȚIA PROFESORILOR ÎN GRUPURILE DE LUCRU

Nota Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 190/MCA/05.05.2016 referitoare la modificarea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu din învățământul gimnazial

Nota modificare termen selectie GLC

APEL PENTRU SELECȚIA PROFESORILOR ÎN GRUPURILE DE LUCRU

Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice organizează o procedură de selecție a profesorilor interesați să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar care dețin minimum gradul didactic II și din cadre didactice de specialitate din învățământul universitar.

Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şi proiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. În analiza candidaturii, cele două criterii vor avea o pondere de 50%-50%. Informaţii privind criteriile de departajare în caz de egalitate sunt disponibile în Apelul pentru selecția profesorilor în GLC

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

Numărul gradațiilor de merit pe funcții/ discipline

Procedura privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației  de merit în anul școlar 2015 – 2016

Anexa 7. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 profesor

Anexa 8. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 profesor consilier

Anexa 9. Fisa de evaluare gradatie de merit profesor invatamant special

Anexa 10. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 profesori invatamant vocational arte

Anexa 11. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 invatamant primar

Anexa 12. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 invatamant prescolar

Anexa 13. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 maistri instructori

Anexa 14. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 director

Anexa 15. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 palate si cluburi profesori

Anexa 15. Fisa de evaluare gradatie de merit 2016 Performanta ed. fizica si sport

Anexa 16. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 palate si cluburi directori

Anexa 16. Fisa de evaluare gradatie de merit 2016 Director cluburi sportive scolare şi LPS

Anexa 17. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 administrator financiar

Anexa 18. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 administrator patrimoniu

Anexa 19. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 bibliotecar, documentarist

Anexa 20. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 informatician

Anexa 21. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 laborant

Anexa 22. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 mediator școlar

Anexa 23. Fisa de evaluare gradatie merit 2016 secretar

← Older
1 2