Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Examene Nationale

Situații speciale apărute după cele două etape de repartizare în învățământul liceal

În conformitate cu prevederile Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, anexă la OMECS nr. 5082/ 2015 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017, în perioada 1-4 august 2016 Comisia județeană de admitere a analizat situațiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată.

Soluționarea situațiilor speciale Admitere 2016

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 26 octombrie 2015.

Rezoluție CA 26.10.2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 13 octombrie 2015.

Rezoluție CA 13.10.2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 12 octombrie 2015.

Rezoluție CA 12.10.2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 2 octombrie 2015.

Rezoluție CA 02_10_2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale analizate în ședința Consiliului de Administrație din 24 septembrie 2015.

Rezoluție CA 24_09_2015

Solicitări de transfer în clasa a IX-a învățământ liceal

Solicitările de modificare a repartiției în clasa a IX-a depuse după perioada prevăzută de Calendar pentru soluționarea situațiilor speciale au fost analizate în ședințele Consiliului de Administrație din 14 și 16 septembrie 2015.

Rezoluție CA 14_09_2015

Rezoluție CA 16_09_2015

Situații speciale apărute după cele două etape de repartizare în învățământul liceal

În conformitate cu prevederile Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, anexă la OMEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 27-30 iulie 2015 Comisia județeană de admitere a analizat situațiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată.

Solicitări de soluționare a unor situații speciale prevăzute de Metodologie

Solicitări de schimbare a specializării la nivelul aceleiași unitati de invățământ

Solicitări care nu se încadrează în situațiile speciale prevăzute de Metodologie, ierarhizate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru fiecare unitate de învățământ

 

← Older
1 2