Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Inscriere Invatamant Primar

TELVERDE județean

telverde ISJ 3

Număr TelVerde gratuit, disponibil între 4 martie și 31 iulie, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 (luni-joi) și 8.00 – 14.00 (vineri)

Inspectoratul Școlar Județean Constanța alocă linia TelVerde 0800 816 241 (telefon gratuit) pentru facilitarea informării suplimentare a părinților cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 – metodologie, calendar, traseul educațional, oferta educațională, organizarea circumscripțiilor școlare, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, sesizarea și înregistrarea în timp real a faptelor cu risc de vulnerabilitate la corupție din sistemul de învățământ.

Linia telefonică 0800 816 241 va fi disponibilă zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00 (luni-joi) și 8.00-14.00 (vineri), începând de luni, 4 martie a.c., până vineri, 31 iulie a.c.

Evaluare psihosomatică 2020-2021

IMPORTANT Metodologia de înscriere a fost modificată prin OMEC nr. 4244/12.05.2020

 • Înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2020 se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legali instituiți/reprezentanților legali, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ preșcolar. Cererea de eliberare a recomandării poate fi depusă direct sau transmisă prin email/poștă în perioada 26 mai – 30 iunie 2020.
 • Evaluarea psihosomatică se realizează numai pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2020 care nu au frecventat grădinița sau care se întorc din străinătate. Cererea prin care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare se depune de către părinți/tutori/reprezentanți legali la CJRAE Constanța sau se transmite prin email/poștă în perioada 26 mai – 30 iunie 2020.

 

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEC nr.3277/17.02.2020, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 25 februarie – 20 martie 2020.

Copiii, însoțiți de părinți/tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării la oricare dintre cele  28 centre menționate.

Părinții depun la centrele de evaluare psihosomatică (sau la secretariatele unităților de învățământ unde sunt organizate centrele) cererea în vederea evaluării psihosomatice a copilului. Programarea va fi făcută după depunerea cererii de evaluare.

Părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor, în intervalul orar 10.00 – 18.00, pentru toate centrele de evaluare, la numerele de telefon comunicate.

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali se vor prezenta la evaluare cu următoarele documente:
–   adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este ,,clinic sănătos”/,,apt pentru școală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu grad de handicap (acolo unde este cazul);
–   certificatul de naștere al copilului în original și copie.

Adeverința medicală va fi prezentată comisiei de evaluare.

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeași zi, părintelui care a solicitat evaluarea și nu poate fi contestat, conform OMEC nr. 3277 / 17.02.2020.

Calendarul înscrierii în învățământul primar

IMPORTANT Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare a fost modificat prin OMEC nr. 4244/12.05.2020

 • 4 martie-7 iulie 2020:
  • completarea cererilor de înscriere (online sau la unitatea de învățământ)
  • depunerea cererilor de înscriere semnate la unitatea de învățământ/transmiterea prin email sau poștă a cererilor de înscriere semnate și a declarației pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor
  • validarea fișelor de înscriere
 • 8 iulie 2020
  • repartizarea copiilor la școala de circumscripție
 • 9-15 iulie 2020
  • admiterea/respingerea cererilor de înscriere la altă unitatea școlară decât cea de circumscripție, pe locurile rămase libere
 • 16 iulie 2020
  • repartizarea la școala de circumscripție a copiilor respinși din lipsă de locuri la alte unități pentru care s-a bifat opțiunea de înscriere la școala de circumscripție
 • 20 iulie 2020
 • 22-28 iulie 2020
  • depunerea/transmiterea cererilor de înscriere a copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la etapa anterioară
  • validarea fișelor de înscriere
 • 31 iulie 2020
  • afișarea listelor finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare

Download (PDF, 678KB)

FINALIZARE ETAPA I 2019-2020

Lista elevilor admiși în etapa I

Lista cererilor nesoluționate în etapa I

Locuri rămase libere după etapa I

← Older
1 2 3 4