Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Mobilitati personal 2016-2017

CALENDAR

Calendarul mobilității personalului didactic 2017

FIȘA DE EVALUARE

Fisa de evaluare 2017/2018

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2017 – 2018

ETAPE MOBILITATE

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de pensionare pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Restrângere de activitate

Pretransfer

Reîncadrarea în funcţie a personalului titular pensionat

Repartizare în baza art.253 din Legea Educaţiei Naţionale

Prelungirea duratei contractului individual de muncă

Detaşare în interesul învăţământului

Detaşare la cerere

Angajare în baza notelor 2015/2014/2013/2012/2011/2010

Concurs județean / Testare

Plata cu ora