Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Mobilități personal didactic 2020

CALENDAR

Calendar actualizat (sursa www.edu.ro)

Calendarul mobilității personalului didactic 2020-2021

 

FIȘA DE EVALUARE

Fișa de evaluare 2020-2021

 

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2020 – 2021

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 3 Date cu caracter personal

 

ETAPE MOBILITATE

Pensionare

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar

Restrângere de activitate

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în durata de viabilitate a postului/catedrei

Pretransfer consimțit între unități de învățământ

Modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada de viabilitate a postului/catedrei

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 7.00 și definitivat

Concurs național

Reîncadrare în funcția didactică după pensionare

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 5.00

Detașare

Angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale în perioada 2014-2019

Plata cu ora

Concurs/ testare la nivel județean