Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2018

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Instrucțiuni înscriere
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2018
  • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018 : 7 – 8 mai 2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programului (click aici). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • absolvenții 2018și 9 iulie 2018, conform programului atașat (click aici). La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și/sau a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (5) din Metodologia-cadru, pentru candidații care nu sunt absolvenți 2018 și nu au validat fișa de înscriere în perioada 7-8 mai înscrierea la concurs este anulată.

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE

 • Ședintă publică 25 iulie 2018 – participă toți candidații care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
 • Ședință publică 26 iulie 2018 – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
 • Ședință publică 21 august 2018 – participă numai candidații care au obținut min. media de repartizare 7 (șapte) care nu au fost repartizați în ședința din 25 iulie 2018, având prioritate candidații care au obținut cel puțin minimum media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2018 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/ institu[/button]tori/profesori pentru învățământ primar
 • Ședință publică 23 august 2018 – participă candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) în județul Constanța și candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) rămași nerepartizați după concurs în alte județe

 

MODELE DE SUBIECTE (SUBIECTE ANII ANTERIORI)

 

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

PROBA SCRISĂ 

 • Centre de concurs
 • Repartizarea candidaților
 • Accesul candidaților în centrele de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.45.
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, aparate electronice de calcul, telefoane mobile și orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Subiectele și baremele
 • Rezultatele se afișează marți, 17 iulie 2018, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs.
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța marți, 17 iulie 2018, până la ora 21.00 și miercuri, 18 iulie 2018, între orele 9.00 – 15.00.
 • Rezultatele finale se afișează marți, 24 iulie 2018, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs, și rămân afișate până joi, 26 iulie 2018.

 

DOCUMENTE COMISII