Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2019

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Înscrierea candidaților
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2019
  • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019 : 30 – 31 mai 2019 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programului (click aici). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • absolvenții 2019 : 10 – 12 iulie 2019, între orele 10.00 – 13.00. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/licență/master) și/sau a pregătirii psihopedagogice (nivel I/II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.  Absolvenții promoției 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
 • În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Metodologia-cadru, pentru candidații care nu sunt absolvenți 2019 și nu au validat fișa de înscriere în perioada 30 – 31 mai înscrierea la concurs este anulată.
 • Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului de susținere a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
 • Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
 • Proba scrisă
  • 17 iulie 2019

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE

 • Ședință publică 31 iulie 2019 – participă toți candidații care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
  • Candidați 31 iulie 2019
 • Ședință publică 1 august 2019 – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
  • Candidați 1 august 2019
 • Ședință publică 22 august 2019 – participă numai candidații care au obținut min. media de repartizare 7 (șapte) care nu au fost repartizați în ședința din 31 iulie 2019, având prioritate candidații care au obținut cel puțin media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2019 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar
 • Ședință publică 26-27 august 2019 – participă candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) în județul Constanța și candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) rămași nerepartizați după concurs în alte județe

 

MODELE DE SUBIECTE (SUBIECTE ANII ANTERIORI)

 

PROBA PRACTICĂ/ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ

PROBA SCRISĂ 

 • Centre de concurs
 • Repartizarea candidaților
 • Accesul candidaților în centrele de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.45.
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, aparate electronice de calcul, telefoane mobile și orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Rezultatele se afișează marți, 23 iulie 2019, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs.
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța marți, 23 iulie 2019, până la ora 21.00 și miercuri, 24 iulie 2019, între orele 9.00 – 15.00.
 • Rezultatele finale se afișează marți, 30 iulie 2019, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs, și rămân afișate cel mult 30 de zile.

 

DOCUMENTE COMISII