Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2019

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Înscrierea candidaților
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2019
  • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019 : 30 – 31 mai 2019 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programului (click aici). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • absolvenții 2019 : 10 – 12 iulie 2019, conform programului atașat (click aici). La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și/sau a pregătirii psihopedagogice (nivel I/II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Metodologia-cadru, pentru candidații care nu sunt absolvenți 2019 și nu au validat fișa de înscriere în perioada 30 – 31 mai înscrierea la concurs este anulată.
  • Fișe nevalidate
 • Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului de susținere a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
  • 3 iunie 2019
 • Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
  • perioada 3 – 28 iunie 2019
  • Atenționăm candidații că, pentru a participa la proba scrisă, este necesară min. nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului
 • Proba scrisă
  • 17 iulie 2019

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE

 • Lista posturilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată
 • Lista posturilor pentru angajare pe perioadă determinată

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE

 • Ședință publică 31 iulie 2019 – participă toți candidații care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
  • Candidați 31 iulie 2019
 • Ședință publică 1 august 2019 – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
  • Candidați 1 august 2019
 • Ședință publică 22 august 2019 – participă numai candidații care au obținut min. media de repartizare 7 (șapte) care nu au fost repartizați în ședința din 31 iulie 2019, având prioritate candidații care au obținut cel puțin minimum media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2019 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar
 • Ședință publică 26-27 august 2019 – participă candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) în județul Constanța și candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) rămași nerepartizați după concurs în alte județe

 

MODELE DE SUBIECTE (SUBIECTE ANII ANTERIORI)

 

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

 INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

 • Programare inspectii ARTE
 • Programare inspectii BIOLOGIE
 • Programare inspectii CHIMIE
 • Programare inspectii CONSILIERE PSIHOPEDGOGICĂ
 • Programare inspectii DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare inspectii EDUCAȚIE FIZICĂ
 • Programare inspectii EDUCATOARE
 • Programare inspectii FIZICĂ
 • Programare inspectii GEOGRAFIE
 • Programare inspectii ÎNVĂȚĂTORI
 • Programare inspectii ISTORIE
 • Programare inspectii LIMBA ENGLEZĂ
 • Programare inspectii LIMBA FRANCEZĂ
 • Programare inspectii LIMBA GERMANĂ
 • Programare inspectii LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
 • Programare inspectii LIMBA TURCĂ
 • Programare inspectii MATEMATICĂ
 • Programare inspectii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
 • Programare inspectii RELIGIE
 • Programare inspectii ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

 PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ

 • Programare proba practică ARTE
 • Programare proba practica DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare proba practica EDUCAȚIE FIZICA
 • Programare proba practica INFORMATICA
 • Programare proba orala LIMBA ENGLEZĂ
 • Programare proba orala LIMBA GERMANĂ

PROBA SCRISĂ 

 • Centre de concurs
 • Repartizarea candidaților
  • Listă candidați CC1
  • Listă candidați CC2
  • Listă candidați CC3
 • Accesul candidaților în centrele de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.45.
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, aparate electronice de calcul, telefoane mobile și orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Rezultatele se afișează marți, 23 iulie 2019, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs.
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța marți, 23 iulie 2019, până la ora 21.00 și miercuri, 24 iulie 2019, între orele 9.00 – 15.00.
 • Rezultatele finale se afișează marți, 30 iulie 2019, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs, și rămân afișate până joi, 1 august 2019.

 

DOCUMENTE COMISII

 • PROCEDURA PRIVIND PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Proces verbal inspecție la clasă
 • Proces verbal proba practică
 • Proces verbal proba orală intensiv/bilingv
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției centre și cabinete de asistență psihopedagogică
 • Anexa 5 Proba practică muzică, coregrafie, arta actorului
 • Anexa 6 Proba orală limba modernă/ maternă
 • Anexa 7 Proba practică informatică
 • Anexa 8 Proba practică palate și cluburi ale copiilor
 • Anexa 9 Proba practică maiștri instructori
 • Anexa 10 Proba practică CSS LPS
 • Anexa 11 Proba practică arte plastice