Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Evaluare Psihosomatica

Evaluare psihosomatică 2017-2018

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2017-2018 aprobat prin OMEN nr.3247/14.02.2017, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 22 februarie – 14 martie 2017, în 41 de centre (17 în municipiul Constanța, 24 în județ).

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/tutori legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.

Pentru centrul de evaluare CJRAE Constanța, părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor la numărul de telefon 0341.451.783, în intervalul orar 10.00-18.00

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali vor prezenta la evaluare următoarele acte:

  • adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este ,,clinic sănătos”/,,apt pentru școală” (va fi prezentată comisiei de evaluare) sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul);
  • certificatul de naștere al copilului în original/copie.

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeași zi părintelui care a solicitat evaluarea.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Informații suplimentare pe site CJRAE