Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Evaluare Psihosomatica

Evaluare psihosomatică 2020-2021

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEC nr.3277/17.02.2020, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 25 februarie – 20 martie 2020.

Copiii, însoțiți de părinți/tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării la oricare dintre cele  28 centre menționate.

Părinții depun la centrele de evaluare psihosomatică (sau la secretariatele unităților de învățământ unde sunt organizate centrele) cererea în vederea evaluării psihosomatice a copilului. Programarea va fi făcută după depunerea cererii de evaluare.

Părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor, în intervalul orar 10.00 – 18.00, pentru toate centrele de evaluare, la numerele de telefon comunicate.

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali se vor prezenta la evaluare cu următoarele documente:
–   adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este ,,clinic sănătos”/,,apt pentru școală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu grad de handicap (acolo unde este cazul);
–   certificatul de naștere al copilului în original și copie.

Adeverința medicală va fi prezentată comisiei de evaluare.

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeași zi, părintelui care a solicitat evaluarea și nu poate fi contestat, conform OMEC nr. 3277 / 17.02.2020.