Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Definitivat

Definitivat 2021

Legislație

Modele de subiecte

Examenul Național de Definitivat 2021

 • Data: 14 iulie 2021
 • Centrul de examen: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ”ION JALEA” CONSTANȚA, strada Griviței, nr.70, Constanța
 • Accesul candidaților în centrul de examen: 7,30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil.
  • Lista candidaților admiși la proba scrisă
  • Repartizare pe săli de examen
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.
 • Durata probei scrise: 9.00 – 13.00
  • Repartizarea candidaților în săli de examen pentru proba scrisă
 • Subiecte și bareme
 • Rezultate inițiale 21.07.2021
 • Contestațiile se depun la centrul de examen  conform programului:
  • 21 – 22 iulie 2021
  • în contestație candidații precizează numele, inițiala tatălui, prenumele, CNP, denumirea centrului de examen și județul unde a asusținut examenul, disciplina de examen și nota contestată.Contestația va fi însoțită de o copie după cartea de identitate/ pașaport .
 • Rezultate finale 28.07.2021