Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To TopInspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Luni, 18 mai 2015, ora 9.00, 5.800 de elevi de clasa a II-a din 137 de unități școlare susțin proba la disciplina Limba română, care v...
Vineri, 15 mai a.c., la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a avut loc ceremonia de dezvelire a plachetei cu numele inspect...
În conformitate cu  Adresa Ministerului  Educației și Cercetării Științifice nr. 38953 / 11.05.2015, vă informăm că prin OMECS nr...
În conformitate cu prevederile Calendarului, în perioada 11-19 mai 2015 se fac înscrieri pentru concursul pentru ocuparea posturilor dida...
Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat Ghidul de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 20...
Ședința publică de repartizare conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulter...
În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul Școlar...
În perioada 20 martie - 19 iunie 2015 Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții...
12.03.2015\r\nInspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat datele privind rezultatele probelor susţinute în cadrul simulării na...