Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To TopInspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Inspectoratul Școlar Județean Constanța aplică în mod consecvent și determinat legislația în domeniul învățământului, respectâ...
In perioada 28-29 mai 2015, la Palatul Copiilor Constanţa şi în alte locaţii din judeţul Constanţa (Medgidia – Cercul Militar, Manga...
Marți, 26 mai 2015, începând cu ora 9.00, 6.690 de elevi din clasa a IV-a au susținut prima probă din cadrul Evaluării naționale, Eva...
Prima probă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice sesiunea 2015, inspecția specială la clasă în profilul postului, dese de...
Luni, 18 mai 2015, ora 9.00, 5.800 de elevi de clasa a II-a din 137 de unități școlare susțin proba la disciplina Limba română, care v...
Vineri, 15 mai a.c., la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a avut loc ceremonia de dezvelire a plachetei cu numele inspect...
În conformitate cu  Adresa Ministerului  Educației și Cercetării Științifice nr. 38953 / 11.05.2015, vă informăm că prin OMECS nr...
În conformitate cu prevederile Calendarului, în perioada 11-19 mai 2015 se fac înscrieri pentru concursul pentru ocuparea posturilor dida...
Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat Ghidul de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 20...